Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
Friday, 01. July 2016. 16:23

Potpisan Sporazum o saradnji Skupštine i Zajednice opština Crne Gore

Sporazum ima za cilj unapređenje sistema lokalne samouprave kroz jačanje institucionalnog dijaloga između državne i lokalnih vlasti 

Predśednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović i predśednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore Slavoljub Stijepović potpisali su danas Sporazum o saradnji između Skupštine i Zajednice opština. Sporazum o saradnji najvišeg zakonodavnog tijela i Zajednice opština, prije svega, ima za cilj unapređenje sistema lokalne samouprave kroz jačanje institucionalnog dijaloga između državne i lokalnih vlasti radi stvaranja uslova za efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga građanima i privredi od strane lokalne samouprave.

Zahvalivši se na saradnji prilikom rada na tekstu Sporazuma, potpisnici su izrazili uvjerenje da će formalizovanje saradnje potpisivanjem Sporazuma i korišćenjem utvrđenih mehanizama značajno doprinijeti unapređenju zakonodavnog okvira i boljem funkcionisanju lokalnih samouprava, te da će konkretni rezultati saradnje i zajedničkog rada ubrzo biti vidljivi u praksi.

Predśednik Pajović je, između ostalog, istakao da postoji značajan prostor za unapređivanje rada lokalnih samouprava, a da će Skupština Crne Gore, kao zakonodavni organ,  na tom planu dati značajan doprinos. Na osnovama Sporazuma o saradnji, kako je naglasio predśednik Pajović, u kratkom roku pristupiće se definisanju ključnih pitanja na kojima treba prioritetno raditi i time u praksi pokazati da je potpisivanje Sporazuma samo prvi korak na planu usvajanja zakonodavnog okvira neophodnog za bolje funkcionisanje lokalnih samouprava. Posebno je istakao da Sporazum nema ni partijska niti ideološka obilježja, te da je uspostavljanje saradnje između Skupštine i Zajednice opština u interesu svih lokalnih samouprava, a samim tim i u interesu svih građana Crne Gore.

Predśednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore, gospodin Slavoljub Stijepović, rekao je da čin potpisivanja Sporazuma, uz ranije potpisani Sporazum o saradnji Zajednice opština sa Vladom Crne Gore, predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u gotovo pola vijeka dugom trajanju i radu nacionalne asocijacije lokalnih vlasti. On je naglasio da je za efikasan rad lokalne samouprave na rješavanju problema građana posebno značajan  adekvatan zakonodavni okvir. Na tom planu, uloga Skupštine Crne Gore, kao zakonodavnog organa, je nezamjenjiva. Mehanizmi saradnje utvrđeni Sporazumom otvoriće nove mogućnosti za zajednički rad u kreiranju zakonodavnog okvira, kao i obezbijediti veću participaciju lokalnih samouprava u radu skupštinskih radnih tijela na planu donošenja zakonodavnog okvira za lokalne samouprave, koji će biti funkcionalan i primjenljiv u praksi.  

pdfSporazum o saradnji između Skupstine Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore

 - Govor predśednika Skupštine Darka Pajovića, prilikom potpisivanja Sporazuma o saradnji Skupštine Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore:

       "Jedna od ključnih stvari u jačanju institucionalnih kapaciteta koji su nužni za dalje jačanje demokratije jesu parlamenti, i to ne samo Skupština Crne Gore, nego i lokalni parlamenti. Smatram da postoji puno prostora za unapređenje rada lokalnih parlamenata, i uvjeren sam da Skupština Crne Gore „kao krovni“ parlament svih građana može dati značajan doprinos u tom smislu. Potpisivanjem ovog protokola o saradnji Skupštine Crne Gore i lokalnih parlamenata otvara se prostor da u mnogo različitih oblika Skupština Crne Gore pruži podršku jačanju lokalnih parlamenata. Tu prije svega mislimo na administrativne kapacitete, ali takođe i na prenošenje dobrih praksi koje će lokalne parlamente učiniti efikasnijim.

       Želim stoga da izrazim zadovoljstvo, što smo zajedno gospodin Slavoljub Stijepović kao predśednik Zajednice opština Crne Gore i ja kao predśednik Skupštine Crne Gore, prepoznali značaj ovih pitanja i što smo definisali tekst protokola o saradnji, koji danas potpisujemo.

       Napominjem da namjera potpisivanja ovog protokola nije formalnog karaktera i želim otvoreno da kažem da ćemo to brzo i dokazati. Drugim riječima, na osnovu protokola u kratkom roku ćemo definisati ključna polja saradnje, i pokazati da je današnje potpisivanje protokola samo prvi u nizu koraka koji će uslijediti.

       Podvlačim, da Protokol nema ni partijske niti ideološke boje, te da je on u interesu i Skupštine i svih lokalnih parlamenata, te prema tome, u interesu građana Crne Gore.

     Riječ je o aktu koji otvara prostor za saradnju koji će nesumnjivo pospješiti rad i ukupne demokratske kapacitete lokalnih parlamenata. Ono što bih posebno naglasio, jeste da ćemo veoma brzo preduzeti niz konkretnih koraka, u cilju da se ne ostane na samom potpisivanju Protokola, već da se u vidljivim i operacionalnim oblicima saradnje, Protokol pretoči u ciljeve koje ima ostvariti.

      Zahvaljujem još jednom gospodinu Stijepoviću, i uvjeren sam da će predstavnici svih partija i lokalnih parlamenta prepoznati značaj i funkcionalnost Protokola, koji smo danas potpisali."