Skupština Crne Gore

Poslaničke funkcijeRocen Vuk

 • Član - Demokratska partija socijalista
 • Član - Odbor za ljudska prava i slobode
 • Član - Odbor za evropske integracije
 • Član - Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lični podaci

Datum rođenja: 
Mjesto rođenja: 

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 020 242 161
Fax: 020 247 572
E-mail: 

 

 

 

Poslaničke funkcijemaida beslic

 •  Članica - Zakonodavni odbor
 •  Članica -  Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lični podaci

Datum rođenja: 13.6.1955.
Mjesto rođenja: Pljevlja

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 020 242 161
Fax: 020 247 572
E-mail: maida.beslic@skupstina.me 

 

Poslaničke funkcijecatovic

 • Član - Poslanički klub Demokratske partije socijalista (DPS)
 • Zamjenica predśednika - Odbor za evropske integracije
 • Članica - Odbor za antikorupciju

Lični podaci

Datum rođenja: 06.03.1947.
Mjesto rođenja: Dobrota, Opština Kotor

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 
Fax: 
E-Mail:marija.catovic@skupstina.me

 

 

 

Poslaničke funkcijejasmin-sutovic-01

 • Član - Poslanički klub Demokratske partije socijalista (DPS)
 • Član - Odbor za međunarodne odnose i iseljenike
 • Član - Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lični podaci

Datum rođenja: 08.08.1959.
Mjesto rođenja: Rožaje

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: + 382 20 245 051; + 382 20 404 533
Fax: + 382 20 245 051
E-Mail: jasmin.sutovic@skupstina.me

Poslaničke funkcijenikola-gegaj

 • Član - Demokratska partija socijalista
 • Član - Odbor za rodnu ravnopravnost
 • Član - Odbor za međunarodne odnose i iseljenike
 • Član - Odbor za antikorupciju

Lični podaci

Datum rođenja: 05.04.1970.
Mjesto rođenja: Podgorica

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 
Fax: 
E-mail:  nikola.gegaj@skupstina.me