Skupština Crne Gore
četvrtak, 30. jul 2015. 10:59

Održana 60. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmatrani amandmani na Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima

Na danas održanoj 60. śednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike razmatrani su amandmani poslanika prof. dr Miodraga Vukovića, Sulja Mustafića, Andrije Popovića i mr Danka Šarančića na Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima.

Takođe, utvrđen je i Izvještaj Odbora o ovom predlogu zakona.