Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 29. jun 2015. 12:31

Održana 58. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmatrani pristigli amandmani na Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima  

Na danas održanoj śednici članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike razmotrili više amandmana na Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima.

Takođe, dnevni red 58. śednice Odbora bio je proširen sa Predlogom zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Turske o socijalnom osiguranju, o kojem su se poslanici pozitivno izjasnili.