Skupština Crne Gore
četvrtak, 20. februar 2014. 15:59

Predśednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Miodrag Vuković sastao se sa predśednikom Savjeta evropske dijaspore Crne Gore i predśednikom Zajednice Crnogoraca Istarske županije

Predśednik Vuković  upoznao goste sa nadležnostima Odbora kao i  mogućnostima i modalitetima saradnje iseljenika sa Odborom

Predśednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, prof.dr Miodrag Vuković, sastao se sa predśednikom Savjeta evropske dijaspore Crne Gore, Ljubom Radovićem i predśednikom Zajednice Crnogoraca Istarske županije, Milanom Bulajićem.

Predśednik Odbora prof.dr Miodrag Vuković upoznao je uvažene goste sa nadležnostima Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, kao i o mogućnostima i modalitetima saradnje iseljenika sa Odborom. Tom prilikom predśednik Vuković istakao je da Crna Gora ima brojnu i značajnu dijasporu, te da su veze, odnosi i saradnja sa dijasporom neodvojivi dio unutrašnjeg razvoja, kao i procesa regionalnih i evropskih  integracija Crne Gore.

Predśednik Savjeta evropske dijaspore Crne Gore g-din Ljubo Radović u ime udruženja iseljenika koje predstavlja, izrazio je zahvalnost predśedniku Vukoviću na iskazanom interesovanju za saradnju sa udruženjima iseljenika kroz usvojenu Platformu o saradnji Odbora sa iseljenicima iz Crne Gore. Tom prilikom, g-din Radović, upoznao je predśednika Odbora sa statusom iseljenika iz Crne Gore u Republici Hrvatskoj, kao i o mogućim oblicima saradnje i pomoći koju Odbor za međunarodne odnose i iseljenike može da pruži članicama Savjeta evropske dijaspore Crne Gore.

Predśednik Zajednice Crnogoraca Istarske županije g-din Milan Bulajić, zahvalio je predśedniku Odbora prof.dr Miodragu Vukoviću na organizaciji sastanka i tom prilikom ga upoznao sa radom Zajednice Crnogoraca na čijem je čelu i mogućnostima saradnje sa Odborom za međunarodne odnose i iseljenike.

Predśednik Odbora prof.dr Miodrag Vuković sa uvaženim gostima razgovarao je i o Nacrtu zakona o saradnji Crne Gore sa iseljeništvom o kojem je vođena javna rasprava u više gradova u Crnoj Gori. Tom prilikom uvaženi gosti upoznali su predśednika Vukovića sa primjedbama na tekst Nacrta zakona, nakon čega je dogovoreno da konkretne primjedbe i sugestije upute Odboru za međunarodne odnose i iseljenike, kao matičnom Odboru za pitanja iseljenika.

Predśednik Odbora prof.dr Miodrag Vuković, zaključujući sastanak sa uvaženim predstavnicima udruženja iseljenika istakao je da je Odbor za međunarodne odnose i iseljenike prepoznao značaj da  u skladu sa svojim nadležnostima uspostavi saradnju sa Udruženjima iseljenika iz Crne Gore, u cilju zaštite prava svojih građana u inostranstvu, razvija i unapređuje odnose iseljenika sa maticom i kroz svoju zakonodavnu aktivnost pruža pomoć crnogorskom iseljeništvu, u cilju očuvanja i jačanja njenog nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta.