Skupština Crne Gore
nedjelja, 14. februar 2016. 16:27

Mustafić u Čikagu sa iseljenicima

Ulazak u NATO – podsticaj vladavini prava i sigurniji ambijent za investiranje

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić, prilikom boravka u Čikagu, kazao je da iseljenici u SAD, kroz svoja udruženja, čuvaju zavičajne vrijednosti i kulturu, afirmišu državu Crnu Goru i jačaju odnose sa SAD.
Mustafić je prilikom susreta sa stotinak članova Udruženja kulturni centar " Rumija" u Čikagu, ukazao da je potrebno da država, kroz svoje institucije, posveti više pažnje svim iseljenicima. On je podsjetio na doprinos dijaspore u obnovi nezavisnosti, kao i na njenu pomoć kroz brojne donatorske aktivnosti i finansijsku pomoć porodicama i rodbini u zavičaju.
- Nije se dovoljno brinulo o dijaspori, bila je dugo zaboravljena, a mnogo više je ona davala Crnoj Gori, svom zavičaju, kada je god trebalo. Sada smo napravili dobra zakonska rješenja i stvorili mogućnosti da to bude dvosmjerno - država i njene institucije sa jedne, a iseljeničke organizacije preko svojih predstavnika u Savjetu, sa druge strane, kazao je Mustafic, navodeći da treba uvažavati potrebe iseljeničkih zajednica i njihove specifičnosti.
- Crna Gora je multietničko društvo, i briga o iseljenicima treba da se iskaže kroz napore za očuvanje njihovih različitih nacionalnih, jezičkih i vjerskih identiteta, bez asimilacije i uz poštovanje svih posebnosti, istakao je Mustafić.
Takođe, rekao je i da se moraju stvarati uslovi i ambijent, da uspješni privrednici iz dijaspore, koji žele, investiraju u svom zavičaju.
- Crna Gora je posvećena jačanju institucija, a ulazak u NATO i evropske integracije biće dodatni podsticaj vladavini prava i borbi protiv korupcije i kriminala; jačanju demokratskih procesa i stvaranju bezbjednosnog ambijenta, povoljnog za privredne aktivnosti, naglasio je Mustafić, zahvalivši se iseljenicima na doprinosu integracijama Crne Gore.
U ime Upravnog odbora Kulturnog centra „Rumija“, koje uglavnom okuplja iseljenike porijeklom iz Bara, obratio se Asim Ćubić, koji je podsjetio na značaj i potrebu češće direktne komunikacije sa predstavnicima institucija Crne Gore.
Tokom razgovora, Mustafić je odgovarao i na brojna pitanja iseljenika.