Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
Monday, 27. June 2016. 15:46

Održana 66. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 66. śednici razmotrio je amandmane na Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja. 

Obrazloženje amandmana (2) koje su na Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja podnijeli poslanici dr Halil Duković i Marta Šćepanović dao je predśednik Odbora dr Halil Duković. Saopštio je da se amandmanima predlaže uvođenje pretpostavljene saglasnosti za uzimanje organa, što znači da se uzimanje organa od umrle osobe ne može uraditi samo ako je osoba za života dala pisanu izjavu u kojoj se izričito protivi toj radnji. Takođe, dozvola najbližeg srodnika ili porodice je najbolji garant za otklanjanje svake sumnje u procesu uzimanja organa sa umrle osobe i bez ove dozvole, i pored pretpostavljene saglasnosti, ne mogu se uzeti organ ili organi sa umrle osobe.
Predstavnik predlagača ministar zdravlja dr Budimir Šegrt je istakao da trenutno u Crnoj Gori, u evidenciji kod izabranih ljekara, od donošenja važećeg Zakona od 2009. godine, postoji 314 potpisanih donatorskih kartica. Uputio je na evropsku praksu i zakonska rješenja Hrvatske, Italije, Francuske, Španije, Belgije, Poljske, Austrije, Švedske i Norveške u kojima je propisana pretpostavljena saglasnost. Predlog zakona je izuzetno dobro tehnički usklađen sa Direktivom Evropske komisije od 2013. godine kojom su precizno definisani čuvanje kvaliteta, sljedivost, bezbjednost, evidencije, informisanost. Transplantacija organa postaje aktuelna i gotovo svakodnevna terapijska metoda, a finansijski troškovi po tom osnovu su enormni, što dovodi u pitanje održivost postojećeg zdravstvenog sistema. Kako po važećem zakonskom rješenju Crna Gora nije članica Eurotransplanta, a imajući u vidu da je transplantacija za pojedine pacijente jedini vid liječenja i produžetka života, istima se, na njihov zahtjev, daje saglasnost za pokrivanje finansijskih troškova za liječenje u inostranstvu.
Pretpostavljena saglasnost otvara mogućnost da se sa većeg broja umrlih lica uzmu organi za presađivanje, uz prethodnu saglasnost članova uže porodice. U prethodnoj godini bilo je 6200 umiranja, a samo jedan procenat organa tih lica bi bio dovoljan za pokrivanje potreba Crne Gore za transplantaciju. Crna Gora bi, uz malu godišnju kontribuciju, mogla biti članica Eurotransplanta, uz 34 države, čime bi, kao mala država, imala veliku korist.
Amandmani (2) koje su podnijeli poslanici dr Halil Duković i Marta Šćepanović su pravno-tehnički korigovani, sa čime se saglasio podnosilac amandmana. Odbor za ljudska prava i slobode je većinom glasova podržao korigovane amandmane (2) i predložio Skupštini da ih usvoji, a predstavnik predlagača se saglasio sa korigovanim amandmanima.
Takođe, Odbor za ljudska prava i slobode je, radi usaglašavanja kaznenih odredbi, podnio Amandman sa kojim se saglasio predstavnik predlagača.
U okviru druge tačke dnevnog reda, članovi Odbora su većinom glasova prihvatili:
- Izvještaj Odbora (sa Predlogom zaključka) o razmatranju Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2015. godinu;
- Izvještaj Odbora (sa Predlogom zaključka) o razmatranju Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2015. godinu i
- Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2015. godini sa Izvještajem Odbora (sa Predlogom zaključka).
Takođe, članovi Odbora su prihvatili Informaciju o učešću predśednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Konferenciji “Zakon, politika, društvo i diskriminacija”, održanoj 19. i 20. aprila 2016. godine u Podgorici, u organizaciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, OEBS-a i Savjeta Evrope i Informaciju sa sastanka predśednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa advokatom specijalizovanim za prava osoba sa invaliditetom Džonom L.Vodačem, održanog 18. maja 2016. godine u Podgorici.
U okviru Tekućih pitanja, članovi Odbora su se upoznali sa Odgovorom zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom Predstavke Biljane Jerković koju je Odbor, 30. maja 2016. godine, shodno Zaključku o postupanju po predstavkama, proslijedio Zaštitniku na postupanje. Odbor je obaviješten da je pred Institucijom u toku ispitni postupak po pritužbi Biljane Jerković iz Budve koja se i samostalno obratila pritužbom, a koja se odnosi na odugovlačenje izgradnje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Opštini Budva. Navodi se da su u toku ispitnog postupka zatražili izjašnjenje Opštine Budva koja im je dostavila odgovor, a Zaštitnik će u narednom periodu, shodno utvrđenim činjenicama obavijestiti Odbor i podnositeljku pritužbe o ishodu postupanja.