Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
Monday, 27. June 2016. 12:03

Održana 64. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Na dnevnom redu - Strategija zaštite od nasilja u porodici 2016-2020 sa Akcionim planom, Informacija o sprovođenju Strategije zaštite od nasilja u porodici za 2014. godinu i Smjernice za jačanje međuinstitucionalne saradnje, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica, u cilju sprječavanja i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Odbor je na danas održanoj śednici, razmotrio Strategiju zaštite od nasilja u porodici 2016-2020 sa Akcionim planom i  Informaciju o sprovođenju Strategije zaštite od nasilja u porodici za 2014. godinu, koje je pripremilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a usvojila odnosno donijela Vlada Crne Gore.

Strategijom su definisani sljedeći ciljevi: usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici; poboljšanje stručnih kapaciteta i multidisciplinarni pristup u sprovođenju propisa iz oblasti zaštite od nasilja u porodici; podizanje nivoa javne svijesti o nasilju nad ženama i nasilju u porodici; poboljšan sistem institucionalne zaštite od nasilja u porodici i unaprijeđen pristup pravdi i pravna zaštita od nasilja u porodici.

Informacija o sprovođenju Strategije zaštite od nasilja u porodici za 2014. godinu sadrži pregled mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2014. godinu. Pored aktivnosti državnih organa i institucija predstavljene su i aktivnosti NVO sektora, koje se bave zaštitom od nasilja u porodici, bez obzira da li su rađene u partnerskoj saradnji sa državnim organima ili samostalno.

Odboru su, takođe, predstavljene i Smjernice za jačanje međuinstitucionalne saradnje, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica, u cilju sprječavanja i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koje čine skup različitih aktivnosti, usmjerenih ka različitim činiocima i ciljnim grupama, i neophodno ih je realizovati na kvalitetan način da bi se smanjio problem rodno zasnovanog nasilja.

Članu/icama Odbora Strategiju i Informaciju predstavio je načelnik Direkcije za zaštitu rizičnih grupa u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Igor Vučinić, a Smjernice načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović.

U okviru tačke Tekuća pitanja, razgovarano je o predstojećim aktivnostima, kao i aktivnostima između śednica.

Śednici su prisustvovale: saradnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Tatjana Anđelić, izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative, Nikšić Fana Delija i savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u Delegaciji EU u Crnoj Gori Barbara Rotovnik.