Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE ANDRIJA POPOVIĆ

Osma je godina od kako je ugovorena prodaja hotela "Fjord" i bivšeg Ugostiteljskog rekreacionog centra "Slavija" u Kotoru.

Da li Vlada ili nadležno Ministarstvo planiraju dodatne mjere koje bi ubrzale privođenje namjeni ovih prostora pokrivenih državnim studijama lokacije 15 i 16?

Obrazloženje:

Prošlo je više od 10 godina kako je AD "Fjord" privatizovan u masovnoj vaučerskoj privatizaciji, više od osam godina kako je kroz stečaj ugovorena prodaja Hotela "Fjord" i bivšeg Urca "Slavija" jednoj Irskoj firmi. Da podsjetim "Fjord" nekad najveći hotel u Kotoru posjedovao je 286 ležajeva sa svim mogućim sadržajima. Iako su Irci 2005.godine kad su kupili "Fjord" šest miliona eura i lokaciju URCA dva miliona eura, a nakon toga planirajući izgradnju hotela i zgradu "Jugooceanije" pet miliona eura, najavili ulaganje od 200 miliona eura u izgradnju tri turistička kompleksa na tim lokalitetima, zapošljavanje 1.500 radnika, investicija ne samo da nije realizovana, već je predmetni prostor odmah ostao van svoje osnovne namjene, a danas je potpuno devastiran i spomenik je neuspješnim privatizacijama. 2005.godine je zatvoren Hotel "Fjord" koji je izgrađen 1986.godine poslije samo 19 godina eksploatacije što je nepoznat primjer u svjetskom hotelijerstvu. Sada je to ruina u centru grada koji se nalazi na listi svjetske, kulturne i prirodne baštine kao jedna od 830 svjetskih lokacija koje pripadaju čitavom čovječanstvu i koju svakodnevno obilaze hiljade turista kao jednu od najvećih kultrunih atrakcija na Mediteranu.

Na prostoru bivšeg Urca Slavija koji se, takođe, nalazi u centru grada, na obali je još uvijek polu divlji parking i ako je prošle godine gromoglasno prezentiran i promovisan idejni projekat novog hotela čiji je početak izgradnje najavljen za ovaj mjesec, ali to više niko ne pominje. Inače, ove dvije lokacije su udaljene od prilike kilometar, ko ne zna na obali u Kotoru, dakle, u centru grada. U želji da ubrzaju privođenje namjene ovih prostora gdje je studijama o lokaciji 15 i 16 predviđena izgradnja hotelskih kapaciteta Opština Kotor je shodno zakonu uvela znatno veće poreze na neizgrađeno građevinsko zemljište. Bila je želja da se investitori prisile da što prije krenu u investicije, jer je logično da bi veći porezi trebalo da natjeraju vlasnike ovih prostora da pokrenu stvari sa mrtve tačke, ali uzalud.

Dakle, ovo nije samo pitanje, već i molba da nova Vlada u novom Sazivu uloži dodatni napor kako bi se pronašli mehanizmi koji će dovesti do toga da Kotor kao grad u kojem je koncentrisana najvrednija kultruna baština u Crnoj Gori konačno dobije gradski hotel u centru grada i na pravi način valorizuje izuzetne prostorne potencijale. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Ministre Gvozdenoviću, izvolite. 

 

BRANIMIR GVOZDENOVIĆ: 

Uvaženi potpredsjedniče, zahvaljujem.

Ovdje su pripremljeni precizni podaci o procesu, od privatizacije do sadašnjeg statusa i planovi koji su vezani za hotelske sisteme u Kotoru. Slažem se sa vama da ključna stvar ne samo za Kotor, nego i za Crnu Goru jeste, da se razviju hotelski sistemi koji stvaraju uslove za razvoj turizma, ali obezbjeđuju da naše turistička sezona traje mnogo duže nego što traje u ovom momentu. U skladu sa tim Vlada intenzivno radi na realizaciji projekata koji su vezani za podršku i razvoj hotelskih sistema u Crnoj Gori. U okviru tih mjera su i mjere koje su vezane za projekte koji su privatizovani u dijelu ubrzanja tih projekata i postoji posebna radna grupa koja je dobila zadatak da predloži ili raskid ugovora ili definisanje aneksa sa kompanijama za koje se smatra da postoje potencijali da bi se konačno ovi projekti stavili u funkciju, jer svakim danom gubimo značajna finansijska sredstva. Pored toga, definisana su određena zakonska rješenja o kojima ste već vi pričali, koji ne koriste sve opštine, a to je da se neisplaniranim, a na neizgrađenim objektima može naplaćivati porez značajno veći nego što je porez na zemljište i na objekte.

Postoje, takođe, i zakonska rješenja i posebni porezi koji mogu da budu i tri do četiri puta veći nego što su rješenje za standardne poreze u slučaju da određeni hoteli nijesu prilagođeni namjeni i ne odgovaraju kategoriji kao što je planom definisano. To je jedna od mjera koja bi trebalo dodatno da podstakne, a kao što ste vidjeli i novim zakonskim rješenjima koji su vezani za uređenje prostora predviđene su i značane beneficije koje su vezane za objekte od opšteg interesa, a prvi put u objektima od opšteg interesa, pored proizvodnih sistema tretirani su i hoteli sa četiri ili pet zvjezdica, što znači da su oni potpuno oslobođeni komunalija. Zbog čega je to urađeno? Zbog toga što hoteli sa četiri ili pet zvjezdica daju značajan doprinos bruto društvenom proizvodu. Svake godine po analizama koje su uradile renomirane kompanije za potrebe resornog ministarstva i Vlade ukazuju koji su to dodatni benefiti koje ovakvi sistemi donose. Svaki hotelski ključ koji je vezan za hotele sa četiri ili pet zvjezdica donosi 1,1 osobu koja se zapošljava i donosi preko 50 000 eura novih prihoda. To je dodatni stimulans i to je dodatna obaveza da se problemi koje možda nijesmo riješili u prethodnom periodu efikasno realizuju.

Projekat Urca i projekat Fjorda su u našim prioritetima i u skladu sa takvim rješenjima vezano za hotel Urc krajem prošle godine organizovan je urbanističko arhitektonski konkurs za novo idejno rješenje i prva nagrada pripala je autorima iz Londona US Consaltin iz Londona. Na osnovu informacija koje su dostavljene od strane pravnog zastupnika investitora u toku su aktivnosti na adaptaciji i izradi idejnog rješenja. Očekuje se da u narednih mjesec dana Ministarstvu održivog razvoja i turizma bude predato novo razrađeno konkursno rješenje u cilju izdavanja inoviranih urbanističko tehničkih uslova kako bi se otpočelo sa realizacijom investicija početkom decembra 2013.-e godine. Znači, puno očekujemo od toga i uradićemo sve da taj projekat počne konačno da se realizuje krajem 2013.-e godine.

Što se tiče hotela Fjord, vidjeli ste iz medija, čini mi se danas ili juče, vlasnik ovog projekta predviđa da će već za narednih nekoliko mjeseci otpočeti realizaciju ovog projekta. Smatram da je ovo ključno pitanje. Smatram da smo možda i efikasnije u nekom prethodnom periodu mogli da uradimo ovaj posao, ali sam siguran da je sada neophodno da iskoristimo sve potencijale. Ne samo potencijale u resornom ministarstvu i Vladi, nego i u opštini i da iskoristimo sve zakonske mehanizme da konačno se ovi projekti realizuju i da u neko dogledno vrijeme, naredne tri, četri godine koliko je potrebno da se urade ovi projekti, obezbijede da Kotor dobije novu ponudu, da dobije novi kvalitet i na taj način obezbijedi fizibilnost ovih i drugih projekata, kao što su projekti lifta i ostali koji su predviđeni za Kotor.

Odgovor na vaše pitanje, intenzivno se bavimo sa ovim. Juče smo imali sastanak sa Opštinom Kotor i siguran sam da ćemo naći najbolja moguća rješenja, a jako je važno da ta rješenja budu što brža svakim danom. Nerealizacijom ovih rješenja gubi država Crna Gora i grad Kotor. Hvala. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala vama.

Kolega Popović. 

 

ANDRIJA POPOVIĆ:

Nažalost iste priče slušamo godinama. Strah me je da ćemo ih slušati i ubuduće. Ponavljam, nije lokalpatriotizam, Kotor je nešto posebno. Kotor nije običan grad. To je jedini grad u Crnoj Gori koji je na listi prirodne i kulturne baštine pod zaštitom UNSQ-a, to je uz Dubrovnik i Split, jedini grad takve vrste na Jadranskoj obali. Strah me je da ovi mehanizmi koji su u rukama Vlade nijesu jaki, nijesu snažni.

Ne radi se samo o hotelu Fjord i o ovom ugostiteljko-rekreacionom centru Slavija, radi se o bezbroj takvih lokacija koje se nalaze uglavnom na crnogorskoj obali. Vi i sami znate, dobro poznajete Kotor, znate i sami kad ulazite u Bokokotrski zaliv dolazite do dna zaliva, kad vidite hotel Fjord ono očerupano ruglo u dnu zaliva, a dolaze sad svi najveći svjetski kruzeri. Mi sad svakodnevno imamo kruzere na kom može da stane po pet hiljada, čak i više od pet hiljada osoba, što putnika, što članova posade. Dešava se da po četiri takva kruzera dolaze dnevno. Znači, u Kotor dolazi gotovo svakodnevno samo kruzerima po 10-12 hiljada ljudi. Da ne govorim koliko autobusa dolazi svakodnevno iz Dubrovnika. Dakle, Kotor je izlog i obraz Crne Gore.

Moramo posebnu pažnju posvetiti tome. Moramo sva oružja, sve mehanizme koji su u rukama države upotrijebiti da se ti neodgovorni vlasnici, neodgovorni investitori natjeraju ili da privedu namjeni ove lokacije ili da ih prodaju. Hvala vam.