Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

PITANJE PREMIJERU FATMIR GJEKA

Poštovani predsjedniče Skupštine Crne Gore, poštovani predsjedniče Vlade Crne Gore, poštovani poslanici, poštovani ministri, uvaženi građani Crne Gore,

U ime Kluba albanskih partija, Hrvatske građanske inicijative i Liberalne partije Crne Gore, a na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, predsjedniku Vlade gospodinu Milu Đukanoviću postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

Šta je Vlada preduzela po pitanju preispitivanja spoljnih i loših privatizacija i raskida ugovora sa onim partnerima koji nijesu ispoštovali ugovorene obaveze?

Obrazloženje: Tokom procesa privatizacije u Crnoj Gori jedan dio novih vlasnika nijesu ispoštovali svoje ugovorene obaveze, tako da umjesto poboljšanja stanja u tim preduzećima, pogoršalo se. Ovo je imalo negativnih posljedica na ukupnu privredu Crne Gore. U turističkoj privredi, na primjer, imamo slučajeva gdje su novi vlasnici rušili postojeće objekte i nijesu ispoštovali rokove za izgradnju novih, kako je bilo predviđeno ugovorima. Dolaskom na čelo Vlade gospodin predsjednik Milo Đukanović je najavio da će biti preispitane sve loše i sporne privatizacije i biti raskinuti ugovori sa onim partnerima koji nijesu ispoštovali ugovorene obaveze. Koji će se konkretni koraci preduzeti u tom pravcu? Hvala.

PREDṤEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ:

Hvala, kolega Gjeka, u ime Kluba poslanika albanskih partija, HGI i Liberalne partije Crne Gore, da vas do kraja najavim, da je bilo korektno prema vašim kolegama u Klubu. Izvolite.

MILO ĐUKANOVIĆ:

Gospodine Gjeka, Vlada je na sjednici od 24. januara 2013. godine formirala radni tim koji je imao za cilj preispitivanje svih nerealizovanih ugovora u oblasti turizma. Radni tim je analizirao predmetne ugovore, utvrdio činjenična stanja na terenu, obavio razgovore sa investitorima i na osnovu svih činjenica sačinio informaciju koju je prezentirao na sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte 18. marta 2013. godine sa predlogom zaključaka. Tom prilikom Savjet je usvojio zaključke koje je proslijedio Vladi na usvajanje. Savjet je predložio da se raskinu ugovori sa investitorima koji nijesu ispunili svoje ugovorene obaveze iz investicionog programa za hotele Planinka i Jezera na Žabljaku, kao i sa kupcem većinskog paketa akcija društva Centar za odmor, rekreaciju i liječenje AD Igalo, kao i ugovor o kupoprodaji hotela As u Petrovcu. Savjet je predložio za tri ugovora kojima je utvrđena neažurnost lokalne samouprave od donošenja planske dokumentacije, čime je onemogućeno investitorima da realizuju svoje ugovorom preuzete obaveze, da se sačini aneks ugovora, kako bi se definisala prava i obaveze uz precizno definisanje raskidne klauzule, za hotele Galeb i Mediteran u Ulcinju, kao i za dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Vratislava u opštini Ulcinj. Za dugoročni zakup zemljišta na lokalitetu Rose u opštini Herceg Novi zatraženo je da konzorcijum ispuni svoje obaveze do 1.juna 2013. godine kako bi ugovor bio zatvoren, a u slučaju da ne dođe do ispunjenja zahtjeva u predloženom roku pokrenuće se postupak raskida ugovora.

Kao predsjednik Vlade i dalje ću insistirati na politici praćenja svih ugovora koji su sklopljeni između Vlade i investitora a kao rezultat toga Savjet je na posljednjoj sjednici formirao tim koji će napraviti kompletnu analizu svih privatizacionih ugovora, dakle i u drugim vanturističkim oblastima zaključenih na osnovu javnog tendera i u najkraćem roku dostaviti Vladi zaključke sa predlogom mjera.

Zahvaljujem na pažnji.