Skupština Crne Gore

Predśednik Vuković  upoznao goste sa nadležnostima Odbora kao i  mogućnostima i modalitetima saradnje iseljenika sa Odborom

Vuković upoznao  Orlandića sa trenutnom društveno–političkom situacijom u Crnoj Gori, dosadašnjim aktivnostima Odbora i planovima za narednu godinu

Na Forumu su ispred Skupštine Crne Gore učešće uzeli poslanici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Žana Filipović i Dritan Abazović

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija.

Strana 3 od 3