Skupština Crne Gore

Na poziv Crnogorskog intelektualnog kruga, predśednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike prof. dr Miodrag Vuković i član Odbora Nikola Gegaj, prisustvovaće promociji udruženja, koja će se održati 21. februara u Prištini.

U ime Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, zahvalnicu je primio poslanik i član Odbora, Nikola Gegaj

Predśednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike prof. dr Miodrag Vuković, sastao se danas sa direktorom Uprave za dijasporu mr Predragom Mitrovićem.

Predśednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike prof. dr Miodrag Vuković, na poziv predśednika Nacionalne Zajednice Crnogoraca Hrvatske dr. sc Radomira Pavićevića, učestvovao je  na radnom sastanku održanom u prostorijama Zajednice u Zagrebu, na kojem je debatovano na temu: „Crna Gora i iseljenici – iseljenici i Crna Gora“.

Prvi dan zvanične pośete Velikom Vojvodstvu Luksemburga delegacija Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, na čelu sa prof. dr Miodragom Vukovićem, obilježili su sastanci sa predśednikom i članovima Odbora za vanjske i evropske poslove, odbranu, razvojnu saradnju i imigraciju, predśednikom Parlamenta Luksemburga, kao i sa predśednikom i članovima Državnog savjeta Velikog Vojvodstva Luksembruga.

Drugi dan pośete Republici Makedoniji delegacija Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, na čelu sa prof. dr Miodragom Vukovićem, imala je razgovore sa predstavnicima Zajednice Crnogoraca u Republici Makedoniji.

Prvi radni dan pośete Republici Makedniji delegacija Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, na čelu sa prof. dr Miodragom Vukovićem, imala je razgovore sa predstavnicima Odbora za vanjske poslove i Odbora za politički sistem i međuetničke odnose Sobranja RM kao i Agencije za iseljeništvo RM.

Strana 2 od 3