Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

05.05.2015. Centar za djecu i mlade „Ljubović" Podgorica

90. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

02.10.2014. Katolički duhovni centar „Sanctae Crucis” u Sukruću

59. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje