Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

Nadležnost Skupštine Crne Gore utvrđena je Ustavom Crne Gore i pojedinim zakonima. Saglasno nadležnostima utvrđenim Ustavom i zakonima, Skupština:

1) donosi: Ustav i promjene Ustava; zakone, druge propise i opšte akte (deklaracije, rezolucije, odluke, preporuke i zaključke); budžet i završni račun budžeta za svaku godinu; prostorni plan Crne Gore i prostorne planove područja posebne namjene od interesa za Crnu Goru;

2) odlučuje: o pokretanju postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav; o razrješenju predsjednika države, ako Ustavni sud utvrdi da je povrijedio Ustav; o povjerenju Vladi; o zaduživanju države i raspisivanju zajmova; o raspisivanju referenduma;

3) daje: autentično tumačenje akata koje donosi; amnestiju osuđenih lica za krivična djela;

4) potvrđuje: međunarodne ugovore (ratifikacija); imenovanje članova Savjeta Radio i Televizije Crne Gore i Savjeta Agencije za radio-difuziju;

5) bira, imenuje i razrješava: predsjednika i članove Vlade; predsjednika i sudije Ustavnog suda; predsjednika i sudije sudova u državi; državnog tužioca i zamjenike državnog tužioca; Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i zamjenike zaštitnika; članove Sudskog i Tužilačkog savjeta; predsjednika i članove Savjeta Centralne banke Crne Gore; predsjednika i članove Senata Državne revizorske institucije; predsjednika i članove Komisije za hartije od vrijednosti; predsjednika i članove Komisije za utvrđivanje konflita interesa; članove Odbora Regulatorne agencije za energetiku; predsjednika i članove Državne izborne komisije; predsjednika i članove žirija za dodjelu državnih nagrada i dr.;

6) razmatra izvještaje o radu i druge izvještaje: Centralne banke Crne Gore; Vrhovnog državnog tužioca; Zaštitnika ljudskih prava i sloboda; Komisije za hartije od vrijednosti; Komisije za utvrđivanje konflikta interesa; Regulatorne agencije za energetiku i dr