Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

Služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, poslanika u Skupštini i određene poslove za klubove poslanika.

Zaposleni u Službi učestvuju u pripremanju i organizovanju sjednica Skupštine, sjednica odbora i Kolegijuma predsjednika Skupštine. Izrađuju i tekstove usvojenih zakona i pripremaju ih za dostavljanje Predsjedniku Crne Gore radi proglašavanja i objavljivanja. Takođe vrše stručne i druge poslove i vezi sa pripremom predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika odbora i poslanika, kao i poslove u vezi sa ostvarivanjem međunarodne parlamentarne saradnje.

Pored toga Služba Skupštine vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog donosa funkcionera u Skupštini i službenika i namještenika u Službi Skupštine, poslove kancelarijskog poslovanja, računovodstvene i materijalno-finansijske, kao i brojne druge poslove.

Organizacija Službe Skupštine, sistematizacija poslova i zadataka, opis poslova i zadataka organizacionih jedinica i opis poslova službeničkih i namješteničkih mjesta uređuju se tako da obezbjeđuju kvalitetno, stručno i blagovremeno izvršavanje poslova i radnih zadataka za Skupštinu, radna tijela Skupštine i poslanike, u vršenju njihovih funkcija.

Vizija, misija, principi i vrijednosti

Vizije Službe Skupštine:

Služba Skupštine obavlja poslove na visoko kvalitetan način primjenjujući najbolje parlamentarne prakse u sistemu koji uvažava principe i vrijednosti savremene demokratije. Služba predstavlja pouzdan izvor informacija i uživa povjerenje kako poslanika, tako i stručne i šire javnosti. Njeni zaposleni su svjesni značaja posla koji obavljaju i ponosni što rade u Službi Skupštine. 

Misija:

Služba Skupštine raspolaže svim potrebnim znanjima, vještinama, materijalnim i drugim uslovima za rad. Služba teži kontinuiranom učenju, razvoju i unapređivanju, istovremeno vodeći računa o institucionalnom kontinuitetu. Služba podstiče pozitivnu organizacionu klimu i brine o ugledu u javnosti, njegujući i promovišući demokratske vrijednosti i duh parlamentarizma.   

Principi i vrijednosti Službe Skupštine:

  • Vrijednosti demokratije i parlamentarizma – Služba daje snažan doprinos jačanju demokratskih procesa i institucija, kao i vrijednostima parlamentarizma;

  • Profesionalizam – Služba se pridržava visokih standarda u obavljanju posla i u potpunosti je posvećena i nepristrasna u odnosu prema korisnicima;

  • Transparentnost i otvorenost – Informacije u vezi sa Službom i njenim radom su lako dostupne svim građanima. Služba Skupštine ima proaktivan pristup u objavljivanju informacija, otvorena je prema svim građanima i spremna na saradnju o svim pitanjima od javnog interesa;

  • Integritet – Zaposleni u Službi Skupštine savjesno i odgovorno obavljaju poslove i ponašaju se na način koji jača ugled Skupštine, stvara i održava povjerenje građanima na visokom nivou. 

Organizacione jedinice Službe Skupštine:

  1. Kabinet predśednika Skupštine,
  2. Kancelarija generalnog sekretara,
  3. Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine,
  4. Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu,
  5. Odjeljenje za odnose sa javnošću i protokol,
  6. Odjeljenje za internu reviziju,
  7. Služba za ljudske resurse i opšte poslove.

U Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, obrazuju se:

 1. Odsjek za pripremu i obradu śednica radnih tijela
 2. Odsjek za pripremu i obradu śednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa

U Sektoru za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:

1. Parlamentarni institut
    - Istraživački centar
    - Bibliotečko dokumentalistički centar
    - Edukativni centar
2. Odsjek za informaciono komunikacione tehnologije
3. Odsjek za snimanje i emitovanje sjednica


U Službi za ljudske resurse i opšte poslove, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:

1. Biro za upravljanje ljudskim resursima
2. Biro pravnih poslova
3. Biro finansijskih poslova
4. Biro materijalnog knjigovodstva i službe održavanja
5. Biro za javne nabavke
6. Pisarnica