Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

cei

CEI je najstarija regionalna inicijativa na prostorima Centralne i Jugoistočne Evrope. Postoji od 1989. godine i danas broji 18 država članica. To su Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina.

Od svog osnivanja Centralnoevropska inicijativa za cilj ima njegovanje političkog i društveno–ekonomskog razvoja u regionu, i izbjegavanje formiranja novih linija podjele u Evropi. U tom smislu, CEI je orijentisana da pomogne na različite načine jačanje kapaciteta država koje nijesu članice Evropske unije, kako bi konsolidovale svoje institucionalne i ekonomske pozadine i približili ih Evropskoj uniji.

Centralnoevropsku inicijativu čine tri funkcionalne strukture, i to:

  • vladina dimenzija, koja podrazumijeva održavanje Samita CEI – godišnjeg sastanka šefova vlada, održavanje ekonomskog foruma, održavanje godišnjeg sastanka ministara vanjskih poslova, ministara ekonomije i drugih ministarskih sastanaka

  • parlamentarna dimenzija CEI kao dodatna parlamentarna podrška ciljevima Centralnoevropske inicijative i

  • poslovna dimenzija CEI u kojoj sarađuju spoljnotrgovinske komore zemalja članica.

U skladu sa Poslovnikom o radu „CEI PD“ Stalnu delegaciju Skupštine Crne Gore pri parlamentarnoj dimenziji „CEI“, čine tri člana, njihove tri zamjene i sekretar delegacije.

Zasijedanja parlamentarne dimenzije se održavaju dva puta godišnje, u jesen kada se održava Parlamentarna skupština, u proljeće kada se održava Parlamentarni Odbor, dok se između tih zasijedanja, povremeno održavaju i sastanci tri Opšta odbora (Opšti odbor za politička i unutrašnja pitanja, Opšti odbor za ekonomska pitanja i Opšti odbor pitanja kulture), shodno planu i inicijativi predsjedavajućih tim tijelima.

Skupština Crne Gore predsjedavala je Parlamentarnom dimenzijom Centralnoevropske inicijative u periodu od 1. januara 2010. do 1. januara 2011. godine, tokom kojeg su organizovane dvije parlamentarne konferencije, na kojima se raspravljalo o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, prekograničnoj saradnji, kao i o komunikaciji parlamenata sa civilnim sektorom.