Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

Odsjek za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju djeluje kao specijalizovani informacioni centar koji poslanicima i zaposlenima u Službi Skupštine obezbjeđuje informacije, publikacije, dokumenta i druge materijale potrebne za vršenje poslaničke funkcije, odnosno za rad u Službi i ima značajnu ulogu u pružanju podrške zakonodavnom procesu. Pored poslanika i zaposlenih u Službi Skupštine, Odsjek, po potrebi i uz saglasnost generalnog sekretara, obezbjeđuje informacije o aktivnostima Skupštine i zakonodavstvu i spoljnim korisnicima.

Odsjek za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju obavlja sljedeće djelatnosti:

1. Istraživanje i analiza

Odsjek priprema istraživačke radove u formi kratke informacije na izabranu temu, komparativnog pregleda određenih pitanja i načina njihovog uređenja u regionu, zemljama članicama EU i ostalim zemljama, komparativnog pregleda međunarodnog zakonodavstva, pregleda statističkih podataka, kao i analitičke studije u cilju podrške radu poslanika, radnih tijela i Službe. U kontekstu međunarodne saradnje, Odsjek priprema informacije i odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarnu dokumentaciju i istraživanje (ECPRD), te ostvaruje saradnju sa domaćim i stranim institucijama, bibliotekama, univerzitetima, državnim i drugim institucijama. Među nadležnostima Odsjeka je i pružanje stručne pomoći i obuke poslanicima, zaposlenim u Službi i ostalim korisnicima za samostalno istraživanje upućujući ih na podatke o sadržini elektronskih izvora informacija, kao i na strategije pretraživanja.

2. Biblioteka

Biblioteka Skupštine Crne Gore je specijalna biblioteka, čiji je primarni zadatak pružanje usluga užem krugu korisnika – poslanicima i službenicima Skupštine. Bibliotečki fond sastoji se od publikacija iz oblasti zakonodavstva, prava, međunarodno-pravne prakse, političkih nauka, ekonomije i ostalih srodnih društvenih nauka, kao i izdanja Službenog lista od 1945. godine do danas i stenografskih bilježaka sa zasijedanja Skupštine, takođe, od 1945. godine do danas. U Biblioteci se obavljaju poslovi koji podrazumijevaju nabavku, obradu, čuvanje i korišćenje bibliotečke građe i internih dokumenata Skupštine, izradu specijalne bibliotečke zbirke i zbirke podataka, razmjenu skupštinskih dokumenata sa srodnim institucijama u inostranstvu i korišćenje elektronskih izvora informacija. Biblioteka Skupštine Crne Gore članica je Sekcije za parlamentarne biblioteke i istraživačke centre, u okviru Međunarodne federacije bibliotečkih udruženja i institucija. Osim toga, Biblioteka ostvaruje uspješnu saradnju sa najznačajnijim domaćim institucijama poput Centralne biblioteke Đurđe Crnojević – Cetinje, Univerzitetske biblioteke – Podgorica i Narodne biblioteke Radosav Ljumović – Podgorica.

3. Dokumentacija i Arhiv

Odsjek za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju obavlja i poslove u vezi sa prikupljanjem, obradom, čuvanjem i davanjem na korišćenje akata koji nastaju tokom redovnih aktivnosti u Skupštini Crne Gore. Dokumentaciju koju prikuplja i čuva Odsjek čine predlozi zakona, izvještaji radnih tijela Skupštine Crne Gore, amandmani na predloge zakona, mišljenja, zaključci, obrasci o usklađenosti pojedinih pravnih propisa Crne Gore sa pravnim propisima EU, sazivi za sjednice Skupštine itd.

U okviru Odsjeka funkcioniše Arhiv Skupštine Crne Gore koji je nadležan za arhiviranje skupštinskih materijala i predmeta, odnosno evidentiranje, prikupljanje, sređivanje, obradu, zaštitu, odabir i korišćenje arhivske građe. U Arhivu se nalaze sva originalna dokumenta u vezi sa zakonodavnom procedurom i aktivnostima Skupštine Crne Gore, među kojima predlozi zakona, izvještaji radnih tijela, amandmani na predloge akata, ukazi o proglašenju zakona, odluke, zaključci i drugi akti Skupštine Crne Gore.

 

pdfParlamentarna autonomija (sa posebnim osvrtom na finansijski i administrativni aspekt)
pdfUloga parlamenta u procesu pregovaranja sa EU

pdfPovršina i prostorni sadržaji parlamenta
pdfRadna tijela parlamenta
pdfPoslanička pitanja
pdfInterna komunikacija u parlamentu
pdfParlament-eksterna komunikacija
pdfPrimanja poslanika
pdfUporedni pregled pojedinih pitanja definisanih poslovnicima parlamenata zemalja regiona i EU 
pdfKoncesije - predmet i prihodi

pdfParlamentarna saslušanja
pdfBudžetska izdvajanja za oblast odbrane i bezbjednosti
pdfStatistički podaci o radu parlamenta
pdfTabelarni i grafiĉki prikazi makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja u Crnoj Gori u periodu 2001-2010.
pdfObraćanja građana parlamentu-peticije, predstavke, predlozi
pdfTabelarni i grafički prikazi minimalne potrošačke korpe i neto zarada u Crnoj Gori sa poređenjem u zemljama u regionu
pdfParlamentarno radno tijelo nadležno za praćenje procesa pregovora sa EU - iskustvo Hrvatske i Islanda

pdfParlamentarno radno tijelo koje se bavi pitanjima borbe protiv korupcije

pdfSocijalna davanja u zemljama članicama Evropske unije

pdfUloga i nadležnosti parlamentarnih radnih tijela koja se bave rodnom ravnopravnošću

pdfŽene u Skupštini Crne Gore

pdfStandardi Baltičkih zemalja u oblasti izbornog procesa

pdfStandardi Evropske unije u oblasti izbornog procesa

pdfEtički kodeks poslanika

pdfZakon o parlamentu pravni osnov i organizacija rada parlamenta

pdfOrgani lokalne samouprave: Vrsta, nadležnosti i uloga u planiranju, izvršenju i nadzoru budžeta

pdfPorez na ugljovodonike – iskustvo Danske, Islanda, Norveške i Ujedinjenog Kraljevstva

pdf Osnove postupka o izvršenju prinudne naplate potraživanja po osnovu mjenice – iskustvo Hrvatske, Slovenije i Srbije

pdfUsmjeravanje i koordinacija obavještajno-bezbjednosnih službi i nadzor nad njihovim radom

pdfAfirmativna akcija za predstavnike manjinskih naroda u izbornom zakonodavstvu na nivou lokalne samouprave – iskustvo Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Slovenije

pdfAfirmativna akcija za predstavnike manjinskih naroda u izbornom zakonodavstvu na nivou lokalne samouprave u državama članicama EU

pdfUporedni pregled vrsta i iznosa subvencija u poljoprivredi

pdfZAKONODAVNI POSTUPAK - dužina trajanja

pdf PARLAMENTARNI DIJALOG sa posebnim osvrtom na institucije međuparlamentarne saradnje

pdfŠtampana glasila na jezicima nacionalnih manjina – pravni okvir, status i politika finansiranja

pdfKomunalne djelatnosti u pojedinim članicama EU - potrebno je postaviti nakon istraživačkog rada

pdfUslovi i način izbora direktora policije, policijska ovlašćenja i uslovi napredovanja u službi

pdfZakonodavno uređenje klevete - iskustva nekoliko evropskih zemalja

pdfUloga zakonodavne službe u parlamentu

pdfUpotreba znakovnog jezika u parlamentu

pdfPregled podataka o krivičnim djelima u evropskim zemljama i Kanadi

pdfNačin sprovođenja prinudnog izvršenja na zaradi, penziji i drugim stalnim primanjima izvršnog dužnika – zakonska rješenja u Hrvatskoj i Srbiji

pdfPrivremeno izdržavanje djece kroz alimentacioni fond - iskustvo zemalja regiona

pdfFinansijska podrška porodici sa djecom - zakonska rješenja u Hrvatskoj i Srbiji

pdfFormiranje i način finansiranja poslaničkih klubova

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja o boravišnoj taksi - Crna Gora, Federacija BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dodatu vrijednost u nekoliko zemalja regiona

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dobit pravnih lica u nekoliko zemalja regiona

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dohodak fizičkih lica -Crna Gora, Federacija Bosne i Hercegovine, Hrvatska i Srbija-

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja u vezi sa porezom na nepokretnosti i porezom na promet nepokretnosti – Hrvatska i Srbija

pdfUporedna iskustva u valorizaciji vojnih objekata ili spomenika kulture u turističke svrhe

pdfUslovi za ostvarivanje prava na porodičnu penziju bračnog druga nakon smrti osiguranika – zakonska rješenja u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

pdfPravo vanbračnih drugova na porodičnu penziju - Hrvatska, Francuska, Italija, Njemačka i Slovenija

pdfKratka informacija o toku pregovora Islanda sa Evropskom unijom

pdfKomparativni pregled strukture službi za međunarodne odnose i kancelarije generalnog sekretara u pojedinim nacionalnim evropskim parlamentima

pdfIzuzimanje od izvršenja pojedinih nepokretnosti – zakonska rješenja u Federaciji BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

pdfNATO: Vremenski rok i procedure ratifikacije protokola o pristupanju u nacionalnim parlamentima država članica Saveza