Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

 

XII sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje - 19. i 20. maj, Podgorica

Deklaracije i preporuke

XI sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje  - 16. i 17. decembar, Strazbur

Dekleracije i preporuke

X sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje  - 8. i 9. april, Budva

Dekleracije i preporuke

IX Sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje  – Brisel, 1-2. decembar 2014. godine

Deklaracije i preporuke

Declarations and reccomendattions

VIII Sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje – Podgorica, 25-26. mart  2014. godine

Deklaracije i preporuke

Declarations and reccomendations

VII Sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje – Strazbur, 11-12. decembar 2013. godine

Deklaracije i preporuke

Declarations and reccomendations

VI Sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje – Podgorica, 29-30. april 2013. godine

Deklaracije i preporuke

Declarations and reccomendations

V Sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje – Brisel, 28-29. novembar 2012. godine

Deklaracija i preporuke

Declaration and recommendations

IV Sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje – Podgorica, 2-3. april 2012

Deklaracija i preporuke

Declarations and recommendations

III Sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje – Brisel, 3-4. oktobar 2011

Deklaracije i preporuke

Declarations and recommendations

II Sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje – Podgorica, 17-18. maj 2011. godine

Deklaracija na crnogorskom

Deklaracija na engleskom

I Sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje – Brisel, 27-28. septembar 2010. godine

Deklaracija i preporuke

Declaration and recommendations

Članom 12 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuizmeđu Evropskih zajednica i njihovih država članica i Crne Gorepropisano je da se politički dijalog na parlamentarnom nivou odvija u okviru Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), dok je članom 125 propisano osnivanje POSP-a kao foruma na čijim sastancima poslanici Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta razmjenjuju mišljenja, a sastaju se u vremenskim razmacima koje sami utvrđuju.

POSP je formiran nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a Kolegijum predśednika Skupštine Crne Gore donio je Odluku o određivanju članova Skupštine Crne Gore u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje na sastanku održanom 1. juna 2010. godine.

Prvi  konstitutivni sastanak održan je u Briselu 27. i 28. septembra 2010. godine, kada je donijet i Poslovnik Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i prudruživanje.

Po pravilu, POSP se sastaje dva puta godišnje, naizmjenično u Briselu ili Strazburu i Podgorici. Predśedavajući delegaciji Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore kopredśedavaju sastancima Parlamentarnog odbora u skladu sa odredbama utvrđenim njegovim Poslovnikom.

POSP razmatra sve aspekte odnosa između EU i Crne Gore, a posebno primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na sastancima Parlamentarnog odbora razmatra se i usvaja deklaracija sa preporukama koja se upućuje Evropskom parlamentu, Skupštini i Vladi Crne Gore, Savjetu EU i Evropskoj komisiji.

U Skupštini je formiran i Sekretarijat u cilju pružanja tehničke i stručne podrške ovom Odboru, kao i obezbjeđivanja komunikacije sa Evropskim parlamentom.