Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

Finansije

Budžet je finansijski plan baziran na godišnjim procjenama primitaka i izdataka. Budžet se donosi za fiskalnu godinu i važi u godini za koju je donešen. Fiskalna godina je kalendarska godina. Budžet sadrži tekući budžet, transakcije finansiranja, kapitalni budžet, budžete državnih fondova i rezerve (tekuća i stalna).

Planiranje i izvršenje budžeta, fiskalna odgovornost, pozajmice i garancije i druga pitanja od značaja za budžet Crne Gore i budžet jedinice lokalne samouprave uređuju se Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl. list Crne Gore“, br. 20/14), sistemskim zakonom o budžetu, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2014. godini, 14. aprila 2014. godine. Ovim zakonom uvedene su novine koje se odnose na fiskalnu politiku i odgovornost, odgovornost budžetskog izvršioca i mjere, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe.

U skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije, utvrđena su numerička fiskalna pravila predviđena kriterijima iz Mastrihta, koja se odnose na pravila o deficitu i javnom dugu i uveden srednjeročni budžetski okvir. Definisan je limit maksimalnog deficita na nivou od 3% bruto društvenog proizvoda, odnosno limit maksimalnog nivoa zaduženosti na nivou od 60% BDP-a. Dalje, Zakonom je predviđeno da fiskalnu strategiju predlaže Vlada, za period trajanja njenog mandata, a donosi Skupština. Ovim dokumentom utvrđuju se glavni fiskalni ciljevi koji se žele postići u srednjem roku i predstavlja osnov za planiranje srednjoročnih i godišnjih politika. Ovim sistemskim zakonom definisan je institut budžetskog inspektora, njegov obuhvat djelovanja i ovlašćenja. Takođe, utvrđene su kaznene mjere za radnje suprotne odredbama Zakona, zavisno od prekršaja odgovornog lica, propisana je kazna koju je odgovorno lice dužno da uplati u rasponu od 200 - 1.000 eura za lakše prekršaje i od 400 - 4.000 eura za teže prekršaje.

*******

Skupština Crne Gore donosi budžet i završni račun budžeta (član 82 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore).

Shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, predlog zakona o budžetu države utvrđuje Vlada i do 15. novembra ga dostavlja Skupštini. Takođe, uz predlog zakona o budžetu države, Skupštini se dostavljaju predlozi finansijskih planova sa planom rada za narednu godinu nezavisnih regulatornih tijela, na usvajanje.

Ako se zakon o budžetu države ne donese do 31. decembra tekuće, za narednu fiskalnu godinu, Ministarstvo finansija, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa 1/12 (jedne dvanaestine) stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

Vlada do kraja juna utvrđuje predlog zakona o završnom računu budžeta države i dostavlja ga Državnoj revizorskoj instituciji koja izvještaj o reviziji završnog računa budžeta dostavlja Skupštini do 15. oktobra tekuće, za prethodnu fiskalnu godinu. Vlada do kraja septembra dostavlja predlog zakona o završnom računu budžeta Skupštini.

*******

Dio budžeta države je i budžet Skupštine Crne Gore, kao jedne od potrošačkih jedinica, s tim što se, kako je utvrđeno članom 40 stav 3 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, sredstva utvrđena godišnjim zakonom o budžetu države za Skupštinu Crne Gore koriste po dinamici koju autonomno utvrdi generalni sekretar Skupštine. Vlada Crne Gore, odnosno nadležno ministarstvo ne može bez saglasnosti predsjednika Skupštine Crne Gore obustaviti, odložiti ili ograničiti izvršenje budžeta koji se odnosi na Skupštinu Crne Gore.

Generalni sekretar Skupštine, shodno članu 28 Poslovnika Skupštine, između ostalog, priprema predlog zahtjeva za obezbjeđenje budžetskih sredstava za rad Skupštine i Službe Skupštine, naredbodavac je za finansijsko i materijalno poslovanje Skupštine i Službe Skupštine i podnosi izvještaj o korišćenju sredstava Kolegijumu predsjednika Skupštine i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, na njihov zahtjev.

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, u skladu sa članom 43 Poslovnika, između ostalog, razmatra budžet i završni račun budžeta, odnosno matični je odbor za pitanja budžeta.

*******

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na osmoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2015. godini, 29. decembra 2015. godine, budžet države utvrđen je u iznosu od 2.125.615.876,83 euraIzdaci države za 2016. godinu planirani su u iznosu od 1.732.392.493,32 euraizvorni prihodi države 1.458.466.803,77 eura, dok je deficit planiran u iznosu od 273.925.689,55 eura. 

*******

Sredstva budžeta Crne Gore za 2016. godinu opredijeljena za Skupštinu Crne Gore iznose 9.656.645,78 eura, što čini 0,45% ukupnog budžeta države, od čega za program Unapređenja zakonodavne infrastrukture 4.880.981,46 eura, a za program Administracije 4.675.664,32 eura.

Pregled stavki po ekonomskoj klasifikaciji za oba programa Skupštine Crne Gore

pdfPregled stavki po ekonomskoj klasifikaciji

 

Dokumenti:

 

pdfZarade za septembar 2016. godine

pdfZarade za avgust 2016. godine

pdfZarade za jul 2016. godine

pdfIzvještaj o utrošenom sredstvima Skupštine Crne Gore za period od 01.01.2016 do 30.06.2016. godine

pdfZarade za  jun 2016. godine

pdfZarade za maj 2016. godine

pdfZarade za april 2016. godine

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za mart 2016. godine

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za februar 2016. godine

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za januar 2016. godine

pdfIzvještaj o korišćenju sredstava u 2015. godini

pdfGodišnji izvještaj o sprovedenim javnim nabavkama za period od 1. januara - 31. decembra 2015. godine

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za decembar 2015. godine

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za novembar 2015. godine

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za oktobar 2015. godine

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za septembar 2015. godine

pdfIzvještaj o korišćenju sredstava Skupstine Crne Gore od 1. januara do 30.juna 2015. godine

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za avgust 2015. godine

pdfZarade za avgust 2015. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za jul 2015. godine

pdfZarade za jul 2015. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za jun 2015. godine

pdfZarade za jun 2015. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za maj 2015. godine

pdfZarade za maj 2015. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za april 2015. godine

pdfZarade za april 2015. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za mart 2015. godine

pdfZarade za mart 2015. godine - Državna izborna komisija

pdfIzvještaj o korišćenju sredstava u 2014. godini

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za februar 2015. godine

pdfZarade za februar 2015. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za januar 2015. godine

pdfZarade za januar 2015. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za decembar 2014. godine

pdfZarade za decembar 2014. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za novembar 2014. godine

pdfZarade za novembar 2014. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za oktobar 2014. godine

pdfZarade za oktobar 2014. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za septembar 2014. godine

pdfZarade za septembar 2014. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za avgust 2014. godine

pdfZarade za avgust 2014. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za jul 2014. godine

pdfZarade za jul 2014. godine - Državna izborna komisija

pdfIzvještaj o korišćenju sredstava u periodu od 1. januara do 30. juna 2014. godine

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za jun 2014. godine

pdfZarade za jun 2014. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za maj 2014. godine

pdfZarade za maj 2014. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za april 2014. godine

pdfZarade za april 2014. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za mart 2014. godine

pdfZarade za mart 2014. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za februar 2014. godine

pdfZarade za februar 2014. godine - Državna izborna komisija

pdfZarade i naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine Crne Gore za januar 2014. godine

pdfZarade za januar 2014.godine - Državna izborna komisija

pdfNeto zarade poslanika za 2013. godinu.

pdfNeto naknade za rad u Kolegijumu predśednika i radnim tijelima Skupštine za 2013. godinu.

pdfIzvještaj o korišćenju sredstava u 2013. godini

pdfIzvještaj o korišćenju sredstava od 1. januara do 30. juna 2013. godine

pdfZarade državnih funkcionera - maj 2013. godine

pdfZarade državnih funkcionera - april 2013. godine

pdfZarade državnih funkcionera - mart 2013. godine

pdfZarade državnih funkcionera - februar 2013. godine

pdfIzvještaj o korišćenju sredstava u 2012. godini.

pdfIzvještaj o utrošenim sredstvima u 2011. godini

pdfJavne nabavke u 2011. godini - prilog izvještaju o utrošenim sredstvima od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine

pdfIzvještaj o korišćenju finansijskih sredstava Skupštine Crne Gore i službe Skupštine u periodu 01.januar 2011-31.decembar 2011.godine

pdfIzvještaj o utrošenim sredstvima od januara do 30. juna 2011.godine

pdfIzvještaj o utrošenim sredstvima u 2010. godini

pdfIzvještaj o utrošenim sredstvima od januara do 30. juna 2010.godine

pdfIzvještaj o utrošenim sredstvima u od 29.07.-31.12. u 2009. godini

Parlament preduzeća predstavlja jedan od oblika uspostavljanja čvršće saradnje i razvoja dijaloga između poslanika i privrednika, sa ciljem iznalaženja optimalnih rješenja kreiranja ekonomske politike i stvaranja konkurentne i snažne privrede, kao i formulisanja poruka upućenih evropskim partnerima u kojoj mjeri je Crna Gora spremna da postane članica Evropske unije. Parlament preduzeća organizuje se na godišnjem nivou, a pored poslanika i privrednika, u njegovom radu učestvuju i predstavnici Vlade Crne Gore i sindikata.

zenski parlament 2015.godine

Ženski parlament jednom godišnje organizuje Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, povodom 8.marta, Međunarodnog dana žena, sa ciljem promocije ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori. Tom prilikom članovi/ice Vlade Crne Gore odgovaraju na pitanja učesnica, predstavnica ženskih grupa parlamentarnih partija, kao i predstavnica civilnog društva. Skup se organizuje u okviru mjera unaprjeđenja ženskih ljudskih prava, posebno u svijetlu procesa evropskih integracija, kao i uspostavljanja kritičkog odnosa prema ostvarenim rezultatima u toj oblasti, eliminisanja svih oblika diskriminacije i povećanja stepena posvećenosti promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, neophodnih za demokratski razvoj društva.

Ženski parlament, 8.03.2016.

Ženski parlament. 6.03.2015.

Ženski parlament, 7.03.2014.

Ženski parlament, 8.03.2013.

 

 

Skupština Crne Gore poklanja posebnu pažnju javnosti i otvorenosti svog rada. Važan segment principa javnosti rada je dostupnost informacija. Član 51 Ustava Crne Gore propisuje da svako ima pravo pristupa informacijama u pośedu državnih organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja. Pravo pristupa informacijama može se ograničiti ako je to u interesu zaštite života, javnog zdravlja, morala i privatnosti, vođenja krivičnog postupka, bezbjednosti i odbrane Crne Gore, spoljne, monetarne i ekonomske politike. To pravo ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na koji se odgovara u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama usvojen je na osmoj śednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore 26. jula 2012. godine i objavljen u Službenom listu Crne Gore 44/12 od 9. avgusta 2012. godine.

Skupština Crne Gore dobija znatan broj zahtjeva za slobodan pristup informacijama na koje blagovremeno odgovara i do danas protiv akta ovog organa nema nijedna izjavljena žalba nezavisnom nadzornom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama, Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama.

Zahtjevima se najčešće traži pristup informacijama o finansijskom poslovanju, kao što su kopije platnih lista poslanika i zaposlenih, kopije akata koje sadrže informaciju o iznosu koji je potrošen iz budžeta Skupštine za plaćanje troškova prevoza, smještaja, zatim podaci o dnevnicama za putovanje poslanika u inostranstvu i u Crnoj Gori, informacije o javnim nabavkama, itd. Najviše zahtjeva za pristup informacijama podnijeto je od strane nevladinih organizacija.

Podaci o zahtjevima za slobodan pristup informacijama objavljuju se u godišnjim izvještajima o radu Skupštine Crne Gore, a na internet stranici ovog organa dostupni su svi podnijeti zahtjevi kao i odgovori na njih.

pdfZakon o slobodnom pristupu informacijama

pdfVodič za pristup informacijama u pośedu Skupštine Crne Gore

 

 

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama (Tabelarni prikazi)

 

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2015. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2014. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2013. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2012. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2011. godini

 

Informacije: Zahtjevi kojima je pristup odobren 

2016. godina

 

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-50
Datum: 05/10/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-49
Datum:16/09/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-48
Datum: 29/08/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-47
Datum: 22/08/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-46
Datum: 22/08/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-45
Datum: 12/08/2016

pdfMANS- Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-44
Datum: 12/08/2016

pdfMANS- Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-43
Datum: 12/08/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-42
Datum: 04/08/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-41
Datum: 04/08/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-40
Datum: 04/08/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-39
Datum: 04/08/2016

pdfCentar za građansko obrazovanje - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-38
Datum: 29/07/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-37
Datum: 21/07/2016

 CRNVO - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-36
Datum: 19/07/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-32
Datum: 12/07/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-30
Datum: 08/07/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-26
Datum: 07/07/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-25
Datum: 07/07/2016

pdfNVO "PRIMA" - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-20
Datum: 29/06/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-19
Datum: 28/06/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-17
Datum: 29/06/2016

pdfSavez komunista Jugoslavije, Savez komunista Crne Gore - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-16
Datum: 10/06/2016

pdfNVO Akcija za ljudska prava - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-15
Datum: 30/05/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-12
Datum: 25/04/2016

pdfKoalicija NVO - saradnjom do cilja - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-11
Datum: 20/04/2016

 pdfFizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-9
Datum: 12/04/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Izvještaj o radu Skupštine Crne Gore za 2015. godinu

Klasifikacioni broj: 00-41/16-8
Datum: 11/04/2016
 

pdfUdruženje za crnogorsku ekonomiju i politiku - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

  zipEtalon Grba Crne Gore

  zipEtalon Zastave Crne Gore

Klasifikacioni broj: 00-41/16-6
Datum: 01/03/2016

pdfFizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-5
Datum: 26/02/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-3
Datum: 22/01/2016

pdfCentar za demokratsku tranziciju - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-1
Datum: 20/01/2016

 

2015. godina

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-43
Datum: 12/11/2015

pdfCentar za građansko obrazovanje:Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-42
Datum: 02/11/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-41
Datum: 26/10/2015

pdfDruštvo za sanitarno - ekološku zaštitu i proizvodnju D.O.O.: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-40
Datum: 30/09/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-39
Datum: 28/09/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-38
Datum: 28/09/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-37
Datum: 28/09/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-34
Datum: 28/09/2015

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-33
Datum: 19/06/2015

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-32
Datum: 13/06/2015

pdfCentar za građansko obrazovanje:Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-31
Datum: 16/04/2015

pdfND Vijesti: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-30
Datum: 10/09/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-29
Datum: 12/08/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-28
Datum: 10/07/2015

pdfDnevne novine ''DAN'' - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-26
Datum: 03/07/2015

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-25
Datum: 29/06/2015

pdfCentar za demokratsku tranziciju: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-23
Datum: 19/06/2015

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-21
Datum: 01/06/2015

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-20/1
Datum: 01/06/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-19
Datum: 27/05/2015

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-18
Datum: 18/05/2015

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-17
Datum: 18/05/2015

pdfCentar za demokratsku tranziciju - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-16
Datum: 07/05/2015

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-15
Datum: 24/04/2015.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-14
Datum: 09/04/2015.

pdfND Vijesti: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-12
Datum: 03/04/2015.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-8
Datum: 9/03/2015.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-6
Datum: 11/02/2015.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-5
Datum: 10/02/2015.

pdfCentar za razvoj nevladinih organizacija - CRNVO: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-4
Datum: 6/02/2015.

pdfND Vijesti: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-3
Datum: 6/02/2015.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-2
Datum: 2/02/2015.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-1
Datum: 12/01/2015.

 

2014. godina

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-162
Datum: 31/12/2014.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-161
Datum: 29/12/2014.

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-160
Datum: 25/12/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-159
Datum: 24/12/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-157
Datum: 18/12/2014.

pdfDnevni list Pobjeda: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-155
Datum: 30/12/2014.

pdfCentar za razvoj nevladinih organizacija: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-154
Datum: 03/12/2014.

pdfSvrkota Danko: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-153
Datum: 24/06/2014.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-152
Datum: 24/06/2014.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-150
Datum: 13/11/2014.

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-149
Datum: 13/11/2014.

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-148
Datum: 10/11/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-147
Datum: 07/11/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-146
Datum: 07/09/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-145
Datum: 03/11/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-143
Datum: 03/11/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-140
Datum: 27/10/2014.

pdfNVO Institut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-138

Datum: 18/09/2014.

pdfND Vijesti: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-137

Datum: 16/09/2014.

pdfDnevne novine DAN: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-136

Datum: 11/09/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-135

Datum: 04/09/2014.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-134

Datum: 03/09/2014.

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-133

Datum: 26/08/2014.

pdfFakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku - Berane: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj:00-41/14-132

Datum: 30/7/2014.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj:00-41/14-131

Datum: 18/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-130

Datum: 17/07/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-129

Datum: 17/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-128

Datum: 17/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-126

Datum: 17/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-123

Datum: 10/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-121

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-120

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-119

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-118

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-117

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-116

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-115

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-114

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-113

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-112

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-111

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-110

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-109

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-108

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-107

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-106

Datum: 1/7/2014. 

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-104

Datum: 4/6/2014. 

pdfTelevizija 777: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-103

Datum: 23/05/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-102

Datum: 19/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-101

Datum: 19/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-100

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-99

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-98

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-97

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-96

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-95

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-94

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-93

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-92

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-91

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-90

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-89

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-88

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-87

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-86

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-85

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-83

Datum: 17/4/2014.

 pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-82

Datum: 17/4/2014.

pdfAgencija Associated Press: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj:00-41/14-81

Datum: 15/4/2014.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-80

Datum: 10/4/2014.

pdfGrađanska alijansa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-79

Datum: 10/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-78

Datum: 7/4/2014.

pdfAna Novaković CRNVO: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-77

Datum: 2/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-75

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-74

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-73

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-72

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-71

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-70

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-69

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-68

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-67

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-66

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-65

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-64

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-63

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-62

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-61

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-60

Datum: 1/4/2014.

pdfNVO ,,Bjelopoljski demokratski centar": Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-59

Datum: 31/3/2014.

pdfCentar za demokratsku tranziciju: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-57

Datum: 28/3/2014.

pdfCentar za razvoj nevladinih organizacija: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-56

Datum: 26/3/2014.

pdfUdruženje novinara Cetinja: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-55

Datum: 24/3/2014.

pdfTARA Precision A.D.:Zahtjev za slobodan pristup informacijama 

Klasifikacioni broj: 00-41/14-54

Datum: 21/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-53

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-52

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-51

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-50

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-49

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-48

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-47

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-46

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-45

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-44

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-43

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-42

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-41

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-40

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-39

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-38

Datum: 11/3/2014.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-37

Datum: 10/3/2014.

pdfCrnogorska LGBTIQ Asocijacija „Kvir Montenegro": Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-35

Datum: 28/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-34

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-33

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-32

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-31

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-30

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-29

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-28

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-27

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-26

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-25

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-24

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-23

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-22

Datum: 26/02/2014. 

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-21

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-20

Datum: 26/02/2014.

pdfDarvin Murić novinar ND "Vijesti": Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-18

Datum: 19/02/2014.

pdfInstitut Alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-16

Datum: 12/2/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-15

Datum: 5/2/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-14

Datum: 3/2/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-13

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-12

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-11

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-10

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-9

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-8

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-7

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-6

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-5

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-4

Datum: 28/01/2014. 

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-3

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-2

Datum: 28/01/2014.

pdfCentar za demokratsku tranziciju: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-1

Datum: 10/01/2014.

 

2013. godina

 

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-63-15/13-58

Datum: 27/12/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-60

Datum: 25/12/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-59

Datum: 21/11/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-56

Datum: 15/11/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-55

Datum: 23/10/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-63-15/13-48

Datum: 10/10/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-63-15/13-41

Datum: 4/10/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-63-15/13-38

Datum: 16/09/2013.

pdfSrpski nacionalni savjet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-44

Datum: 12/09/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-41

Datum: 09/09/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-40

Datum: 12/09/2013.

pdfMilica Bogdanović, novinarka ND "Vijesti": Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-39

Datum: 12/09/2013.

pdfInstitut Alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-36

Datum: 31/07/2013.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-34

Datum: 19/06/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-31

Datum: 28/05/2013.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-30

Datum: 24/05/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-32

Datum: 30/05/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-29

Datum: 17/05/2013.

pdfMila Radulović, novinarka ND "Vijesti"

Klasifikacioni broj: 00-41/13-27

Datum: 09/05/2013.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-26

Datum: 07/05/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-21

Datum: 28/03/2013.