Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 13. jun 2016. 23:50

Počelo 55. plenarno zasijedanje COSAC-a

Razmijenjena mišljenja o dobrim praksama u parlamentarnom nadzoru, ulozi parlamenata u zaštiti vladavine prava i parlamentarnoj diplomatiji

Danas je u Hagu otpočelo plenarno zasijedanje Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije – COSAC, organizovano u okviru holandskog predśedavanja Savjetom EU. Delegaciju Odbora za evropske integracije čine zamjenica predśednika Odbora, Marija Maja Ćatović i članica Odbora, Azra Jasavić.

Na dnevnom redu su bile diskusije o jačanju parlamentarnog nadzora i uloge nacionalnih parlamenata na nivou EU, kao i o ulozi parlamenata u zaštiti vladavine prava i njihovim aktivnostima u okviru parlamentarne diplomatije. Istaknut je značaj parlamenata zemalja EU kao mosta između Brisela i nacionalnih vlada, kao i promovisanja stabilnosti i demokratskog legitimiteta EU kroz njihovu saradnju u zajedničkim tijelima kao što je COSAC.

U okviru sesije posvećene parlamentarnom nadzoru, razmotrene su različite prakse parlamenata u vezi sa korišćenjem tzv. izvjestilaca o specifičnim pitanjima i politikama EU i istaknuta potreba za njihovom međusobnom saradnjom. Razmatrano je i pitanje unaprjeđenja transparentnosti neformalnih trijaloga između Savjeta EU, Evropskog parlamenta i Evropske komisije, kao i predlozi za aktivnije uključivanje nacionalnih parlamenata u pripremu politika EU i veći uticaj na rad njenih institucija.       

Jedna od ključnih diskusija odnosila se na ulogu koju parlamenti treba da imaju u zaštiti vladavine prava, njihovu dosadašnju praksu i rezultate, kao i načine da se njihova kontrola u budućnosti ojača. Naglašeno je da parlamenti imaju dvostruku odgovornost, kako za donošenje zakona koji njeguju vrijednosti vladavine prava, tako i za kontrolu izvršne vlasti u vezi sa njihovom primjenom. Zemlje članice EU moraju imati uzajamno povjerenje u nacionalne pravosudne sisteme, čime bi se jačala i uloga EU na globalnoj sceni.

Parlamentarci su razgovarali i o rastućem značaju međunarodnih parlamentarnih aktivnosti, mjeri u kojoj one treba da budu usklađene sa spoljnom politikom vlade, kao i o izazovima za razvoj parlamentarne diplomatije. Razmijenjena su iskustva o različitim modalitetima bilateralne saradnje, ali i o učešću parlamentaraca u radu multilateralnih tijela. Zaključeno je da parlamentarna diplomatija treba da bude važan segment rada nacionalnih parlamenata, ne samo zbog održavanja dobrih odnosa, već i zbog rješavanja konflikata u vremenima kriza.     

Zasijedanje će biti završeno śutra, raspravom o radu Evropskog revizorskog suda i o aktuelnoj temi migracija.