Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 07. mart 2016. 15:16

Stalna delegacija Skupštine Crne Gore pri PS NATO u pośeti Sarajevu

Delegacija Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini NATO u sastavu Mevludin Nuhodžić i Obrad Mišo Stanišić učestvuje u okviru pośete Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti Parlamentarne skupštine NATO Sarajevu i Beogradu, koja se održava u periodu od 7-10. marta 2016. godine.

Prvog dana pośete Potkomiteta Sarajevu realizovan je sastanak u śedištu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa članovima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, Kolegijuma Predstavničkog doma i Doma naroda i članovima Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pri PS NATO. Učesnike pośete ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pozdravio je i poželio dobrodošlicu šef Delegacije pri PS NATO Nikola Lovrinović, a u ulozi domaćina učešće su uzeli potpredśednik Predstavničkog Doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović; predśedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić i predśednik Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Sifet Podžić.

U nastavku rada, realizovan je sastanak delegata Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti Parlamentarne skupštine NATO sa ministarkom odbrane Marinom Pendeš, tokom kojeg su predstavljene najznačajnije aktivnosti Ministarstva i planovi projektovani za predstojeći period.

Uslijedio je sastanak učesnika pośete sa predstavnicima Zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Potom je u organizaciji Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva kao kontakt ambasade za Bosnu i Hercegovinu, u formi okruglog stola, realizovan susret delegata Parlamentarne skupštine NATO - predstavnika zemalja članica sa ambasadorima, a istom je, po pozivu, prisustvovala i Stalna delegacija Skupštine Crne Gore pri PS NATO.

Završni dio prvog dana pośete obilježio je susret članova Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti Parlamentarne skupštine NATO sa predstavnicima civilnog društva tokom kojeg su kroz diskusiju razmijenjena mišljenja o aktuelnim pitanjima bezbjednosnog karaktera na području Zapadnog Balkana i šire, sa posebnim osvrtom na izazove i prijetnje globalnog karaktera i mogućnosti iznalaženja rješenja za njihovu prevenciju i rješavanje.   

Aktivnosti u okviru pośete Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti – Potkomiteta o demokratskom upravljanju Parlamentarne skupštine NATO se nastavljaju śutra.