Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE BORISLAV BANOVIĆ

Uvaženi ministre Boškoviću, moje pitanje glasi: " Koji je stav Vlade po pitanju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima koji su podnijeli poslanici Socijaldemokratske partije, koji ima za cilj da spriječi zloupotrebu i obezbijedi da radnici u praksi ostvare prava koja im garantuje Zakon o radu i Opšti kolektivni ugovor"?

S obzirom na činjenicu da Vlada još uvijek Skupštini nije dostavila mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima, interesuje me koji su razlozi doveli do ovog kašnjenja, čime se dodatno usporava unapređivanje postojećeg zakonskog rješenja.

Istini za volju, mislim da smo mogli i bez tog mišljenja ići dalje sa zakonom u proceduru, ali ipak smo smatrali da je pitanje od takvog značaja da bi trebali da čujemo mišljenje, da nešto ne pogriješimo kao poslanici na osnovu nepotpunih ili netačnih informacija koje imamo u ovoj oblasti.

Želio bih svakako na osnovu onog što čitam iz medija, na osnovu onoga što sam vidio iz nekih Vladinih resornih izvještaja, da se stanje u ovoj oblasti popravlja, da je mnogo više inspekcija, da je mnogo više nalaza koji ukazuju i upozoravaju vlasnike kompanija da moraju poštovati zakonska određenja i određenja iz kolektivnih ugovora i da se na osnovu vašeg rada, rada inspekcija i donekle i Kluba poslanika Socijaldemokratske partije, mislim da je ovo treći ili četvrti put da u ovom i sličnom kontekstu razgovaramo o ovoj temi, dok se stanje nešto popravlja, ali da i dalje postoji moguće i ova zakonska praznina u postojećem zakonu, gdje se kaže da mogu raditi kompanije čija priroda djelatnosti i tehnologija rada to zahtijeva. Ovu formulaciju koriste mnogi u praksi, pa i oni čija priroda djelatnosti i tehnologija rada to ne zahtijeva, i oni rade praznicima i to baš svakog sata i svakog dana kada su državni praznici. Mislimo da se to, onda, mora precizirati, to ćemo uraditi, ali bi ipak molili i tražili da što prije dobijemo mišljenje Vlade.

Na kraju još jedna stvar. Primijećeno je da neke kompanije, i to velike sa velikim brojem radnika poštuju vjerske praznike, što mi nemamo ništa protiv, neka ih poštuju u tom smislu da se ne radi, neka to rade, ali te iste kompanije, posebno one koje su iz inostranstva ne poštuju državne praznike u tom smislu. Dakle, za tri dana nekog vjerskog praznika se ne radi u tom tržišnom centru, da tako kažem, ali se za sve državne praznike radi puno radno vrijeme. Molili bi da na to obratite pažnju, da jednako kao što poštuju, sa pravom, vjerske poštuju i države u kojoj rade. 

 

PREDSJEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ: 

Samo jedna napomena, ministre. Mi smo sekularna država i ne postoji nijedan vjerski praznik koji je opšti. Prema tome, ne postoji mogućnost da jedan vjerski praznik bude slavljen kao opšti, a državni se moraju slaviti kao opšti. Slavljenje vjerskih praznika je lično opredjeljenje, lično pravo, a državni praznik je zakonska obaveza. Izvolite. 

 

PREDRAG BOŠKOVIĆ: 

Zahvaljujem, predsjedniče.

Gospodine Banoviću, odredbama člana 2 do 5 Zakona o državnim i drugim praznicima predviđeno je da se državni i drugi praznici praznuju dva dana i to na dan praznika i narednog dana, kao i da su praznični dani neradni. Izuzetno od pravila da su praznični dani neradni, ovim zakonom je propisano da su državni organi, organi lokalne samouprave i javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od javnog interesa dužni da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

Isto tako, privredna društva i drugi oblici obavljanja privredne djelatnosti, ako priroda djelatnosti ili tehnologija rada zahtijevaju neprekidan rad mogu raditi u praznične dane. S tim u vezi, članom 82 stav 1 Zakona o radu, utvrđeno je da, pored ostalog, zaposleni ima pravo i na naknadnu zaradu u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu i za vrijeme državnih i vjerskih praznika u kojima se ne radi. Istim zakonom je predviđeno da se zarada uvećava u skladu sa kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu za rad u dane državnih i drugih praznika koji su zakonom utvrđeni kao neradni dani.

Imajući u vidu da Uprava za inspekcijske poslove preko Inspekcije rada ima aktivnu ulogu kontrole nad primjenom navedenih zakonskih propisa, ovo ministarstvo je mišljenja da zaposleni imaju adekvatnu normativnu zaštitu kada je u pitanju obaveza rada i uvećanje zarada zaposlenih na dan državnih i drugih praznika u kojima se ne radi.

Međutim, kada je u pitanju mišljenje koje se odnosi na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima koji su krajem 2012. godine podnijeli poslanici Socijaldemokratske partije, Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije nadležno za njegovo normativno uređenje već Ministarstvo kulture, saglasno uredbi organizacije i načinu rada državne uprave. Napominjemo da je uvidom u službenu evidenciju ovog ministarstva utvrđeno da se predlagač danas nije obraćao ovom ministarstvu za mišljenje na tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima. 

 

PREDṤEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ: 

Izvolite.

  

BORISLAV BANOVIĆ: 

Zahvaljujem na odgovoru. Imamo ...., nadam se da imamo jedinstvo Vlade tako da ovo nije prvi slučaj juče i danas da se ne zna ko je nadležan u Vladi i da se ta nadležnost gubi u odnosu na pitanje poslanika. Žao mi je što to sada komentarišem u odnosu na vas jer vi ste dali odgovor iako nijeste bili nadležni. Možda je malo i nelogično da u ovom bar dijelu formulacije pravi Ministarstvo kulture, a da nadzor vršite vi. Možda i tu treba malo razmisliti, i vi, i kolega iz Ministarstva kulture, da se možda nešto i tu definiše u načinu rada. U svakom slučaju vam zahvaljujem i još jednom da naš dio nadležnosti urgiram i dalje da vaše službe i vaša nadležna funkcija da se obavlja maksimalno po važećem Zakonu, a kad novi donesemo onda ćemo vidjeti koliko ćemo stvari popraviti sa samim zakonskim normama.

Hvala.