Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE DRITAN ABAZOVIĆ

Šta je Vlada preduzela ili namjerava preduzeti da riješi status radnika hotela Otrant u Ulcinju. Samo da prevedem pitanje na albanski … (Govori na albanskom)..... Obrazloženje: Pedesetak radnika hotela Ontrant nije uspjelo da riješi svoj status iako je privatizacija hotela već odavno završena. Radnicima nijesu zaključene radne knjižice, a takođe zahtijevaju isplatu 20-tak neisplaćenih zarada. S obzirom da je Vlada od početka vodila privatizacioni proces hotela, koji je karakterisala prilična netransparentnost i osnovana sumnja u korupciju. Ona snosi odgovornost za status radnika koji potražuju svoja prava, jer je bila ugovarač posla sa novim vlasnicima još 2004. godine.

Hotel je nedavno ponovo promijenio vlasnika ali je stavljen u funkciju, što je svakako poboljšalo turističku ponudu grada Ulcinja. Međutim, da bi se hotel nesmetano dalje razvijao, a njegovi radnici mogli nesmetano da nastave svoj rad u budućnosti, bez opterećenja i zaostavština iz prošlosti, potrebno je riješiti otvoreno pitanje koje se odnosi na radnike hotela, koji već godinama traže pomoć nadležnih institucija.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Vi ste upoznati, istina nijeste bili ministar rada i prije ovoga, ali ste u svakom slučaju … Imam još malo vremena, samo sam pročitao. Vi ste upoznati sa problem koliko ja znam, vi ste učestvovali, koliko ja znam, sa nekim pregovorima sa lokalnom samoupravom. Meni je zaista stalo da naša turistička ponuda koja je vrlo skromna, moramo priznati i koja je, na žalost, urnisana potezima Vlade Crne Gore u prethodnim godinama rušenjem brojnih hotela uspjela da dođe do toga da mi danas imamo otvoren hotel koji radi i koji je, čini mi se bolji i bolji, ali nije dobro da turiste na primjer očekuju protesti radnika kao što se to desilo prošle godine na kapiji. Stoga sam zaista zainteresovan da li ste preduzeli mjere, da li je proces u sudu, ne prejudiciram nikakve odluke, ali s obzirom da ste bili ugovarač posla, mislim na Vladu snosite odgovornost za sudbinu tih radnika i mislim da je jako bitno da oni u narednom periodu zaključe svoje knjižice i nastave svoj rad i da im se, naravno, zarade i potraživanja koji su pošteno zaradili nadoknade na krajnje primjeren način shodno zakonu. 

 

PREDŚEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ: 

Hvala kolega Abazoviću.

Ministre, izvolite. 

 

PREDRAG BOŠKOVIĆ: 

Dakle, odgovor koji ćete dobiti u pisanoj formi .

U cilju davanja odgovora na postavljeno pitanje, obratili smo se ministarstvu održivog razvoja i turizma, s obzirom na to da je hotel Otrant u nadležnosti tog ministarstva.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma dostavilo je Ministarstvu rada i socijalnog staranja informaciju u vezi sa prisutnim problemima u ovom preduzeću u kome se, između ostalog, kaže da je za crnogorski turizam, uopšte tako i za opštinu Ulcinj, veoma važno da je hotel Otrant otvoren za turiste. Ovo ministarstvo je održalo više sastanaka sa predstavnicima Saveza sindikata Crne Gore i Sindikalne organizacije Barkli Montenegro, na njihov zahtjev. Na jednom broju sastanaka bili su prisutni i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, u cilju pronalaženja adekvatnog zakonskog rješenja za regulisanje radno-pravnog statusa zaposlenih. Na ovim sastancima od strane predstavnika sindikata prezentovana je teška socijalna situacija zaposlenih u kompaniji Barkli Montenegro. Naime, pomenuta kompanija već duži vremenski period nije izmirivala obaveze prema zaposlenima shodno Zakonu o radu i Opštem kolektivnom ugovoru, po osnovu zarada i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Situaciju je dodatno otežavala činjenica jer se hotel Otrant do kraja decembra 2011. godine, nalazio u vlasništvu švajcarske banke NLB Interfinanz, po osnovu aktivirane hipoteke zbog kreditnog duga kompanije Barkli Montenegro. Nakon toga, ova švajcarska banka je dala hotel u zakup DOO Agrosu iz Ulcinja, koji je zaključio ugovor o radu sa 15 zaposlenih radnika, dok za njih 60 status nije bio regulisan.

Prema članu 91 Zakona o radu zaštita o radu pravnog statusa zaposlenih je predviđeno u slučaju promjene većinskog vlasništva nad kapitalom privrednog društva ili drugog pravnog lica, na način što je poslodavac sljedbenik dužan da primjenjuje kolektivni ugovor prethodnika najmanje godinu dana od dana promjene poslodavca.

Kako NLB Interfinanz preuzimanjem hotela nije postala većinski vlasnik kompanije Barkli Montenegro, jer hotel ne predstavlja većinski kapital kompanije, to pomenuta odredba člana 91 Zakona o radu nije mogla biti primijenjena.

U međuvremenu DOO Argos iz Ulcinja je postao vlasnik hotela Otrant, dok su radnici pokrenuli postupak za zaštitu svojih prava pred sudom. Tako će u sudskom postupkku obezbijediti pravo na naknadu štete za neisplaćene zarade i doprinose za socijalno osiguranje, koje potražuju od kompanije Barkli Montenegro.

Ono što će Ministarstvo rada i socijalnog staranja ne samo po pitanju Otranta, jer ovakvih i sličnih primjera ima još u Crnoj Gori, uraditi u narednom periodu jeste izmjena zakona o radu gdje će za one zaposlene koji su ostali bez poslodavca, gdje je poslodavac kroz stečaj ugašen, ili je bankrotirao i firma više ne postoji, a nijesu uplaćeni porezi i doprinosi za socijalno osiguranje predložiti izmjenu zakona da se svima njima poveže radni staž, kako bi mogli ostvarivati pravo na penziju. Dakle, to je jedan problem koji smo uočili u Ministarstvu rada i socijalnog staranja u prethodnom periodu i nadam se da ćemo do kraja juna na Vladi imati te izmjene i dopune zakona i da ćemo u julu imati u parlamentu, tako da ćemo time značajno riješiti pitanja ovakvih i sličnih zaposlenih u određenim kompanijama u Crnoj Gori.

Hvala. 

 

PREDŚEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ: 

Hvala ministre.

Izvolite kolega Abazoviću. 

 

DRITAN ABAZOVIĆ: 

Hvala minister. Kolega Abazović.

Izgleda da ćete uspjeti da pronađete adekvatna zakonska rješenja i modalitete da se pomogne obespravljenim radnicima, ali ono što želim da konstatujem jeste da je Vlada ovakve stvari trebala da rješava ranije i da apsolutno ne mogu nikako da prihvatim da se nešto što se privatizovalo 2004. godine da 2013. ili 2012. imamo problem sa radnicima.

To što je neko iskoristio zakonsku mogućnost ili zakonski propust, mislim da se tu govori da se poslu nije pristupilo onako kako je trebalo da se pristupi. Ako imamo u vidu da je hotel Otrant bio zaista jedan primjer korupcionaške privatizacije, koja je u mnogome devastirala i uništila našu privredu, ne samo turističku nego, kako ste pomenuli, postoje problemi u drugim oblastima i drugim kompanijama, onda je apsolutno ne prihvatljivo da se za 50 ili 60 radnika ne mogu naći adevaktna rješenja ili da je Vlada trebala na neki način da prinudi investitore da se zaista o tim pravima stara ili da ne zaključuju ugovore sa firmama koje nijesu spremne da to rade.

Ipak, meni je žao što se to desilo i što ne možemo da konstatujemo da do kraja zaživljenja jednog hotela koji je jedan od simbola turističke privrede grada Ulcinja, možemo da konstatujemo kao nešto vrlo pozitivno. Ja se ipak nadam da će uskoro i ovo pitanje biti riješeno, da će biti riješeno u korist radnika, zašto ne u korist novih vlasnika i da ćemo imati situaciju da se radujemo jednom kvalitetnom, privrednom subjektu. Svakako ne želim ni u kom slučaju da opravdam aktivnosti Vlade Crne Gore i da napomenem i crnogorsku javnost i da se čitav proces tenderske privatizacije nalazi i pred sudom, da se brojni investitori koji su tada pokazali interesovanje za taj hotel nalaze pred sudom, a naše tužilaštvo skladno praksi koja je karakteristična za njih, za brojne slučajeve koji nagovještavaju na korupciju i organizovani kriminal drži u fijokama i vjerovatno čeka neki pogodan trenutak ili totalnu smjenu vlasti da bi zaista te procese i dovelo do kraja, odnosno pokazalo istinu o svim tim dešavanjima.

Ja želim da vas ohrabrim u smislu krajnje moralno i kolegijalno da učinite sve što je u vašoj mogućnosti da pomognete tim radnicima, ili eventualno da urgirate kod svojih kolega da urade slično, bilo da je to Ministarstvo turizma i održivog razvoja ili neko drugo ministarstvo, i nadam se da neće biti prilike da ponovo postavljam neko slično pitanje.

Hvala.