Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE DRAGINJA VUKSANOVIĆ

Kakav je stav Ministarstva prosvjete povodom predloga Senata i Upravnog odbora Univerzieta Crne Gore da se u prestojećoj školskoj godini suspenduje upis na prvu godinu fakulteta pet studijskih programa u Nikšiću i Podgorici?

Obrazloženje.

Predlogom odluke koji je Univerzitet Crne Gore dostavio za ovu godinu predloženo je da se u 2013 i 2014.godini studenti ne upisuju na studijske programe Psihologija, Njemački jezik i književnost, Italijanski jezik i književnost, program Farmacije i program Stomatologije.

Problem je kako navode sa Univerziteta što na programima Farmacija i Stomatologija nema crnogorskog kadra za nastavu, dok su programi na Filozofskom fakultetu, odnosno po ovim jedinicama izuzetno skupi iz istih razloga to je zbog dovođenja gostujućih profesora.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Crna Gora u procesu pregovora sa Evropskom unijom, te da će u dogledno vrijeme njena radna snaga biti konkurentna na tržištu Evropske unije, kao i činjenica da je Italija jedna od najvećih investitora u Crnoj Gori, postavlja se pitanje u čemu se vidi isplativost i postupak opravdanosti ovakvih odluka. Ovaj studijski program na Filozofskom fakultetu postoji već 14 godina, i u narednih godinu će iz sosptsvenog kadraiznjedriti pet doktora nauka, a na Birou rada nema nezaposlenih profesora Italijanskog jezika i književnosti.

Slični razlozi dovode do zaključka da je potrebno održati ... Njemački jezik i književnost, što bi tržište rada u oblasti turizma.

Zahvaljujem. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala Vama.

Ministar Stijepović. 

 

SLAVLJUB STIJEPOVIĆ: 

Gospođo Vuksanović, da ja ću naravno da odgovorim na Vaše pitanje samo jeste li Vi pošto znam da ste u saznanju da su još neki studijski programi od strane Senata predviđeni da se ove godine ne upisuju na prvoj godini osnovnih studija.

Molim, a jeste li u saznaju da ih ima još nekih ....ali ne interesujete se za te druge, samo za ovih pet. Vidim, jer mi je bilo prirodno pošto dolazite iz meni veoma bliske partije sa Univerziteta gdje ste do sada radili i kao akademski jeli tako građanin i kao akademskih zvanjem. Bilo mi je prirodno da se i za ove studijeske programe u Pljevljima, Beranama i Bijelom Polju, jer je i tamo predviđeno da se ne upisuju studenti na jednom broju studijskih programa, a pošto znam veoma dobro vaša partija vodi o regionalnom razvoju i podržava podršku sjeveru Crne Gore smatrao sam da je vaše interesovanje da je bilo prirodno da se veže i za te studijske programe. Ali, mi ćemo se svakako složiti oko jedne činjenice.

Autonomija Univerziteta podrazumijeva i činjenicu da Vlada nema pravo i ne treba da se u značajnoj mjeri miješa u upisnu politiku u koju Univerzitet doduše predlaže Vladi na davanju saglasnosti šta imamo mi sada kao rezultat ekspanzije razvoja visokog školstva u Crnoj Gori imam ono što će kasnije gospodin Kalač i ja vjerovatno raspraviti imamo suficit visokoškolaca na tržištu rada Crne Gore.

S druge strane imamo probleme u obezbjeđivanju sredstava kojima Univerzitet isplaćuje svoje obaveze a kao i svaki univerzitet tako i naš ima gostujuće prostore sa drugih univerziteta za one katedre i studijske programe đe nemamo još škola naš kadar. I kod te dvije činjenice potrebe da shodno upisnoj politici koju je usvojila Vlada prošle godine država finansira onaj kadar koji je deficitaran na tržištu rada Crne Gore i da Univerzitet kao neko ko je značajni potrošač budžetskih sredstava smanji sve one troškove gdje je moguće da se oni smanje Senat Univerziteta i Upravni odbor su predložili Vladi ovakav predlog, a to znači da se smanjuje broj onih studenata koji treba da dobiju indeks naredne jeseni i na budžetskim programima i na samofinansirajućim programima.

Ministarstvo prosvjete nije nadležno da daje saglasnost na takav akt upravo zbog autonomije Univerziteta, ali Vlada koja je u ime osnivača i vlasnika Države Crne Gore nadležna da daje tu saglasnost, ona će svakako uraditi tokom očekujem naredne nedjelje najkasnije za 15 dana. Što će i Ministarstvo i Vlada kada je u pitanju ovaj predlog učinjeti.Svakako pod broj jedan sačuvati autonomiju Univerziteta u najvećoj mogućoj mjeri ispoštovati njihov predlog, ali i kao Vlada koja vodi ne samo obrazovnu nego i ekonomsku, finansijsku i svaku drugu unutrašnju a i spoljnu politiku. Mi ćemo sagledati kako ste i Vi rekli iz šireg jednog aspekta ovaj predlog i slažem se sa vama Crnoj Gori koja teži evropskim i atlantskim integracijama Crnoj Gori koja je otvorena za strane investitore Crnoj Gori koja hoće da njen građanin bude građanin Evrope, potrebno je i što više znanja i što više naših studenata i naših građana da znaju sve svjetske jezike, a posebno jezike kojima govore desetine i stotine miliona kao što govore njemačkim i italijanskim jezikom danas u Evropi i šire.

Prema tome, mi ćemo se krajnje profesionalno, krajnje objektivno odnijeti prema ovom predlogu i siguran sam da će i biti ispoštovan i Univerzitet, i studenti i ono što su očekivanja ne samo obrazovne zajednice Crne Gore, a Vama zahvaljujem na saradnji i na podršci na tom planu. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem gospodine ministre.

Imate riječ izvolite. 

 

DRAGINJA VUKSANOVIĆ: 

Zahvaljujem i ja Vama na odgovoru.

Možda je bila prirodna potreba ali mi smo se iz Socijaldemokratske partije više obratili Vama sa ovim pitanjima vezana novim jedinicama upravo zato što su se građani, konkretno roditelji djece koja su završila srednje škole, a koja imaju interesovanja da se upišu na ove studijske programe interesovali za to. Upravo zbog toga smo se i bazirali na ova pitanja.

Ja kao radnik koji je zaposlen na Univerzitetu Crne Gore već punih 13 godina itekako poštujem i zalažem se za autonomiju Univerziteta Crne Gore i pogotovo pozdravljam i cijenim napore novog rukovodstva Upravnog odbora Univerziteta za koje se nadam da će konačno neke stvari na Univerzitetu dovesti u red.

Što se tiče mog konkretnog pitanja evo sada da se baziram malo na studiji Farmacije. Upoznata sam sa izjavom ministra zdravlja, da je Crnoj Gori trenutno potrebno 200 farmaceuta. Za to vrijeme takođe imam informaciju da na teritoriji Crne Gore radi kao diplomirani farmaceut 70 nerezidenata, a ovaj Fakultet je mlad i postoji tek nekih pet godina, pa se postavlja pitanje u čemu se ogleda isplativost da se ukine ovaj studijski program s obzirom na izjavu ministra zdravlja da je Crnoj Gori potrebno tih 200 farmaceuta, a da na teritoriji Crne Gore imamo oko 70 nerezidenata koji rade taj posao. Takođe je poznata i činjenica da na prve dvije godine Farmaceutskog fakulteta nastavu izvode profesori sa Univerziteta Crne Gore jer to su bazični predmeti kao recimo što je u medicini na predkliničkim predmetima izvode takođe profesori sa Univerziteta Crne Gore. To je konkretno oko studije Farmacije, a što se tiče ovog studija na Filozofskom jeziku ja bih se više pozabavila pitanjem, ako studijski program postoji već 14 godina, zašto mi nemamo svoj kadar. Da li je možda problem u tome da postoje propisi koji nijesu detaljni u sljedećem smislu.

Ministarstvo prosvjete i nauke i Univerzitet Crne Gore školuje svoje mlade kadrove, mladi kadrovi završavaju svoje obaveze na vrijeme u smislu magistriranja i doktoriranja, a onda se izbori i raspisivanje konkursa u zvanja čekaju od dvije čak i više godina. Tako da mislim da je u tom dijelu možda potrebno, uz opet poštovanje autonomije Univerziteta i ne miješanja Ministarstva tamo gdje nije to potrebno i gdje nije opravdano, možda i uskladiti propise i na studijskim programima u Crnoj Gori koji postoji koji ima svoju tradiciju, postaviti neke zakonske okvire koji je to rok, kada jedan mlad čovjek doktorira u kom to roku ako je već školovan od strane ove države treba da se raspiše konkurs da bi se on birao u zvanje. Eto to su samo neke sugestije.

Zahvaljujem.