Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE VELIZAR KALUĐEROVIĆ

Poštovana Skupštino, poštovani građani, gospodine potpredsjedniče Lazoviću,

Jedno od dva poslanička pitanja na koja imam pravo i ovog puta kao što sam to učinio uvijek od kada sam u prilici da kao poslanik to činim, posvetio sam problematici KAP-a.

Ovo posljednje glasi:

Da li je u Vladi Crne Gore analiziran kvalitet zaključenih ugovora o kupoprodaji KAP-a iz 2005. godine i ugovora o poravnanju iz 2010. godine, posebno sa aspekta štetnih posljedica po KAP i Crnu Goru koje se, pored ostalog, manifestuju na način da se ugovor ne može raskinuti bez obzira što inostrani partner u dužem vremenskom periodu drastično krši ugovorne obaveze, kao i da li je bilo riječi o personalnoj odgovornosti zbog ovoga? Koju međunarodnu revizorsku kuću je bila angažovala Vlada, odnosno nadležno ministarstvo, u cilju revizije poslovanja KAP-a i kada je to učinjeno? Kada je revizorska kuća koja je bila angažovana obavijestila Vladu da odustaje od ugovorenog posla revizije poslovanja KAP-a i koje razloge svog odustanka je navela? S ozbirom da nije izvršena predviđena revizija, pitam na kojim i na čijim podacima Vlada temelji saznanja o stvarnim dugovima KAP-a, polazeći od tako prikazanih dugova kao nespornih i nudeći Skupštini Crne Gore, zaposlenim u KAP-u i ukupnoj Crnoj Gori prihvatljivu varijantu preuzimanja tih dugova pod izgovorom spašavanja KAP-a. Da li je Vlada bila prethodno upoznata da je Montenegro bonus preuzeo snabdijevanje KAP-a električnom energijom u zadnjem kvartalu prošle godine, kako je upoznata sa tim, kao i u čemu su prepoznati benefiti za Montenegro bonus od ulaska u navedeni posao kod činjenice da Elektroprivreda u dužem vremenskom periodu ne može da naplati svoje potraživanje za isporučenu električnu energiju od KAP-a? Da li je Vlada bila u posjedu informacije kako se KAP snabdijeva električnom energijom od početka 2013. godine? Da li je dala saglasnost za takvo postupanje, a ako nije, da li je zahtijevala da se protiv odgovornih pokrene postupak zbog štetnog i protiv pravnog postupanja?

U vremenu koje mi je do tri minuta ostalo za komentar, samo ću najkraće reći, 29. februara prošle godine, dakle prije duže od godinu dana, Skupština je zadužila Vladu da u najefikasnijem postupku raskine ugovor sa CEAK-om i, drugo, da angažuje revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja Kombinata aluminijuma. Ni jedno ni drugo do ovog trenutka nije učinjeno, a sada smo u prilici da nam Vlada velikodušno nudi da parlamentarci stave prst na čelo i ono što je inače ustavna pozicija Vlade, mi nađemo rješenje za Kombinat aluminijuma.

PREDŚEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Potpredsjednik Lazović. Izvolite.

VUJICA LAZOVIĆ:

Uvaženi potpredsjedniče Parlamenta, dame i gospodo poslanici, uvaženi gospodine Kaluđeroviću,

Bili ste u prilici da prije nešto više od sat vremena u izlaganju premijera Đukanovića na pitanje poslanika Mandića dobijete značajan dio odgovora na ovo vaše pitanje. Poštujući institut poslaničkog pitanja, pripremio sam vam pisani odgovor koji, s obzirom na složenost vaših pitanja, prevazilazi vrijeme koje mi je dato ovdje na raspolaganju da vam ga pročitam. Zato ćete u tom pisanom odgovoru biti u prilici da se upoznate sa činjenicom da je Vlada angažovala savjetnike u procesu privatizacije, to je bila kompanija BNP Paribas, a u procesu sklapanja ugovora o poravnanju to je bila kompanija Rokas end partners, te da nije tačno da se ugovori nijesu mogli raskinuti. Takođe, u tom odgovoru ćete dobiti informaciju o tome da je kompanija Ernest end Jang odustala od dalje revizije iz njoj poznatih razloga i činjenicu da je Ministarstvo ekonomije pratilo poslovanje Kombinata aluminijuma preko finansijskih izvještaja koje je dostavljao član borda ispred Vlade u Kombinatu aluminijuma Podgorica.

Svakako, u tom pisanom odgovoru će biti data i faktografija da je Vlada u usmenoj formi bila informisana od strane ministra ekonomije da su u posljednjem kvartalu 2012. godine u toku razgovori i pregovori oko snabddijevanja Kombinata aluminijuma sa strujom preko Montenegro bonusa, te da Montenegro bonus u tom poslu nije obezbjeđivao neke značajne benefite. U konačnom, u tom odgovoru ćete dobiti informaciju da Vlada nijednom svojom odlukom nije dala saglasnost na nelegalno korišćenje električne energije bez ugovora od strane Kombinata aluminijuma koje se dešava od početka 2013. godine.

Ako dozvolite, želim da primijetim da vi sa namjerom ovo pitanje postavljate meni zato što znate da mi u koalicionoj vlasti po pitanju Kombinata aluminijuma Podgorica od privatizacije pa na dalje, imamo dijametralne stavove i različite pristupe, te da možda vašim pitanjem doprinosite ili dolivate so na tu koalicionu ranu. Vjerovatno ćete u komentaru postaviti pitanje, pa zašto ste onda zajedno sa njima u vlasti. Moram vam reći da to što se po nekim pitanjima razlikujemo, ne znači da odmah treba razbijati koaliciju. S druge strane, takođe, želim da saopštim činjenicu da smo sigurni da onog momenta kada bismo mi izašli iz koalicije, neka od opozicionih partija veoma brzo bi prešla preko nekih "principijelnih stavova" i ušla u taj koalicioni odnos. Zahvaljujem.

PREDŚEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Poslanik Kaluđerović, komentar. Izvolite.

VELIZAR KALUĐEROVIĆ:

Hvala.

Prvo da razjasnimo. Nijesam ciljano politički pitao vas, pitao sam resornog potpredsjednika Vlade, jer je problematika vezana za KAP, složićemo se, hajde da kažem, višestruko vezana za više resora i prirodno je da ide prema resornom potpredsjedniku. To što je resorni potpredsjednik Vlade u ovom trenutku iz SDP-a nije moj izbor nego izbor Vlade i vaš personalno, ako hoćemo to.

Značajnije od toga je, gospodine potpredsjedniče Vlade, skandalozno neodgovoran odnos Vlade ukupno, dakle i Vlade koju čini DPS i SDP, bez obzira na vaš lični ili tri ministra iz SDP- a koji su u sastavu Vlade, koji imaju drugačiji odnos, ali to ništa u suštini ne mijenja. Skupština Crne Gore koja ima pravo da vrši demokratski nadzor nad radom Vlade, a isključivo je u nadležnosti Vlade da vodi spoljnu i unutrašnju politiku po Ustavu Crne Gore, dakle i ekonomsku politiku, tu nema nikakve dileme, tražili smo da se hitno pristupi s obzirom da je nesporno kod svih da inostrani partner, dakle ugovorni partner kod Kombinata aluminijuma ne poštuje ugovorne obaveze, da se raskine taj ugovor. Dakle, 29. februara prošle godine, u junu mjecesu prošle godine, kada se Skupština ponovo bavila tim pitanjem, ovo su zaključci koje su predložili šefovi poslaničkih klubova DPS-a i SDP-a, Simović i Banović, u kojima se, između ostalog, kaže - Skupština Crne Gore insistira na dosljednom sprovođenju svih zaključaka koji su usvojeni 29.02. Skupština Crne Gore poziva Vladu da u što kraćem roku nastavi sa aktivnostima na raskidu ugovora. Sljedeće, svako dalje odlaganje realizacije ovog zahtjeva Skupštine nanosi trajne štetne ekonomsko-socijalne posljedice po Crnu Goru. Ovo su ocjene Skupštine Crne Gore koje je Vlada Crne Gore ignorisala. Meni je zlata politički vrijedno da smo i ja i ovaj parlament i ukupna crnogorska javnost od resornog potpredsjednika Vlade čuli da nije tačno da ugovor ne može da se raskine, a i ja to mislim kao pravnik.

U ugovoru postoji klauzula, između ostalog, ako tri mjeseca i duže ne plaća struju. Samo da sa ukupnom zainteresovanom javnosti podijelim činjenicu da od 2009. godine do sada je otprilike 50 mjeseci. U tom periodu je Kombinat aluminijuma potrošio cirka oko 150 miliona evra za električnu energiju. U tom periodu država je subvencionirala 60 miliona, period 2009-2012. godina. U ovom trenutku novi dug Kombinata je oko 60 miliona. Dakle, od 150 potrošenih miliona država je ili platila ili se priprema da plati 120 miliona. Samo 30-ak miliona u tom periodu je Kombinat aluminijuma platio. To znači da duže od godinu dana, da ne kažem dvije godine, KAP ne plaća električnu energiju. Kada kažem KAP, da me ne bi neko pogrešno razumio, ne mislim na KAP nego na menadžment Kombinata aluminijuma koji se tako neodgovorno odnosi i prema Kombinatu i njegovoj sudbini i prema ekonomiji Crne Gore u cjelini. Hvala vam.