Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE SNEŽANA JONICA

Koliki broj punoljetnih građana Crne Gore je Ministarstvu unutrašnjih poslova podnio zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo, a po njihovim zahtjevima još uvijek nije odlučeno, a nalazi se na spiskovima lica koje je to Ministarstvo, nakon 31.12.2012.godine, dostavilo organima lokalne uprave u Crnoj Gori nadležnim za vođenje biračkog spiska, radi njihovog brisanja iz biračkog spiska, zbog činjenice da nijesu upisani u registar državljana Crne Gore?

Koje mjere će Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeti da ti predmeti budu, u skladu sa Zakonom, riješeni u što kraćem roku, kako ta lica, ne svojom krivicom, ne bi bila lišena biračkog prava.

Koliki broj punoljetnih građana Crne Gore, na dan postavljanja ovog pitanja, nije preuzeo rješenje o prijemu u crnogorsko državljanstvo, i da li će i ta lica, na osnovu podataka MUP-a da još uvijek nijesu upisana u registar državljana Crne Gore, biti brisana iz biračkog spiska pri čemu je evidentno da su, shodno donesenim rješenjima, u pitanju državljani Crne Gore, koji zbog teške socio-ekonomske situacije nijesu u mogućnosti platiti taksu bez čijeg plaćanja se ne može preuzeti rješenje o državljanstvu?

Napominjem da sam dio vremena iskoristila na proceduralnu priču tako da očekujem da mi produžite malo vrijeme za obrazloženje. Ministra, prije nego što mi odgovori na postavljeno pitanje, podsjećam da je Zakon o crnogorskom državljanstvu i način njegove primjene napravio dovoljno problema građanima Crne Gore u ostvarivanju prava koja im pripadaju. Da su obilazili šaltere po Crnoj Gori i van Crne Gore, da su bili u poziciji da moraju da posuđuju novac ili da podižu potrošačke kredite kako bi uspjeli da plate sve obaveze koje su neophodne da bi dobavili dokumenta i podnijeli zahtjev za crnogorsko državljanstvo. Na kraju su podnijeli zahtjeve i u velikom broju zahtjeva naših građana nije odlučeno u roku od godinu dana kako zakon predviđa. U jako malom broju slučajeva jako rijetko odlučeno je prije roka od godinu dana. Ali su se nakon toga i nakon svih koji su bili suočeni sa sljedećim problemima, da im je donijeta pozitivna odluka, da su dobili rješenja ali da treba da uplate 100 ili 150 eura takse za podizanje tog rješenja čim tek stiču pravo i da je to isto Ministarstvo koje im je donijelo rješenje, koja nijesu podigli zato što nemaju novac da uplate, da podignu to rješenje poslalo organu lokalne uprave pismo kojim traži da se oni izbrišu iz biračkog spiska ili drugo pismo kojim traži da se izbrišu iz biračkog spiska neki drugi za koje kažu da nemaju prebivališta jer su umrli. Jeste li se suočili s tim da to nijesu pravedna djelovanja Ministarstva unutrašnjih poslova i da je trebalo uraditi nešto da sve ono što imate u obuhvatu i informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova iskoristite kako bi naši građani iskoristili, a ne izgubili svoja prava.

Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Ministar Konjević. Izvolite.

RAŠKO KONJEVIĆ:

Uvažena poslanice Jonica to što ste rekli nije tačno. Sad ću Vam reći što nije tačno.

Ja i koleginica Jonica se dovoljno znamo i poznajemo i znam da je ona u ovakvim raspravama vrlo britka, oštra itd., ali, dozvolite da odbranim ono što je činjenica.

Dakle, ona iz moje i njene lične komunikacije zna da su joj ti odgovori dostavljeni. Da li je ona tim odgovorima zadovoljna to ja ne znam, ali ću ih ja pročitati ponovo. Dakle vrlo lako ćemo utvrditi da li su odgovori koje je koleginica Jonica slala Ministarstvu unutrašnjih poslova od poslije Nove godine njoj dostavljeni ili nijesu dostavljeni. To je jedna stvar.

Druga stvar. Govorite o načinu sticanja crnogorskog državljanstva. Nađite mi državu u kojoj je procedura sticanja nekog drugog državljanstva, dakle te matične države bitno drugačija od ove u Crnoj Gori. Dakle, svugde morate imati određenu administrativnu proceduru, morate podnijeti određena dokumenta, moraju se ta dokumenta provjeriti i na kraju naravno morate platiti državi određenu vrstu takse za izvršenu uslugu. Možemo sad pričati, da li je ta taksa visoka ili nije visoka. Koliko se plaća u Republici Srbiji za dobijanje otpusta iz srpskog državljanstva. Znate li koliko? 500 eura. Znači, plaćalo se 500 eura, plaćalo se 500 eura. Ja ostajem otvoren da razgovaramo o iznosu naknada koje idu prema građanima, ali dok su one na snazi mi moramo to poštovati. S jedne strane, s druge strane, govorite o brisanju ljudi koji nijesu preuzeli rješenje o crnogorskom državljanstvu. A šta smo mogli drugo da uradimo? Na upit lokalnih samouprava za lica koja nijesu preuzela rješenje o crnogorskom državljanstvu ništa drugo nijesmo mogli da uradimo nego da odgovorimo, na vrlo preciznu zakonsku obavezu. Da li se lice x nalazi u registru crnogorskih državljana možemo da odgovorimo da ili ne. Lice se nalazi u registru crnogorskih državljana, kada preuzme rješenje o crnogorskom državljanstvu i koleginice Jonica Vi to dobro znate. Kao dobar pravnik vi to dobro, dobro znate da kada preuzme rješenje, ukoliko je punoljetno lice onda daje svečanu izjavu, potpisuje svečanu izjavu i nakon toga se lice upisuje u registar crogorskih državljana. Dakle, ovu proceduru koleginica Jonica vrlo dobro zna.

Sada ću vam odgovoriti precizno na more pitanja koje ste postavili u okviru jednog pitanja, ali ću stići u dva minuta. Zakon o crnogorskom državljanstvu, otpočeo je primjenom 5.05.2008.godine i da je većina građana pravo da aplicira na crnogorsko državljanstvo na vrijeme iskoristila od strane ovog organa donesene su odluke o sticanju crnogorskog državljanstva prijemom. Obavještavamo vas da je od početka primjene Zakona o crnogorskom državljanstvu 5.05.2008.godine, do zaključno sa 18.03.2013. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova podnijeti 29.386 zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

U ovom periodu riješeno je 25.507 zahtjeva, za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom. Od ukupno riješenih zahtjeva 21.641 je pozitivno riješen, odbijeno je 1.705 obustavljen postupak za 1.243, odbačeno 908 i prekinut postupak u deset slučajeva, a u postupku rješavanja je 3.879. Imajući u vidu da ste vi bili autor člana Zakona 41v samo po tom članu Zakona od 41v Ministarstvo je riješilo cirka dvije hiljade zahtjeva koja je bila vanredna aktivnost usljed izmjene Zakona koju ste vi predložili a ovaj Parlament usvojio. Ovo Ministarstvo je na pojedinačne zahtjeve nadležnog organa za vođenje biračkog spiska vršilo provjeru državljanskog statusa lica za koja je to traženo bez obzira da li su podnijela zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo. Te prema tome, nije u mogućnosti dostaviti podatak koliko je od tih lica bilo u postupku rješavanja zahtjeva. ... Zakona o crnogorskom državljanstvu, propisano je da je rok za rješavanje zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva dvanaest mjeseci. Treba imati u vidu da, ukoliko u zahtjevu nijesu priloženi zakonom propisani dokazi, podnosilac zahtjeva se obavještava da upotpuni dokumentaciju u roku od tri mjeseca. U ovim slučajevima, ukoliko stranka nije priložila dokaze u ostavljenom roku, u interesu stranke nijesmo obustavljali postupak, iako smo trebali.

Zbog navedenog, po zahtjevima ovih stranaka može doći do prekoračenja zakonskog roka, i to ne sporimo, kao i u slučajevima kada se traži mišljenje i pribavljanje dokaza od drugih nadležnih organa. Dakle, ne zavisi sve od Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve mjere i radnje u skladu sa zakonom da, ukoliko je to moguće, maksimalno ubrza postupak po svim zahtjevima za sticanje crnogorskog državljanstva.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je za 1024 lica donijelo rješenje o prijemu u crnogorsko državljanstvo koja nijesu uručena. Napominjemo da se navedena lica, shodno Zakonu o opštem upravnom postupku obavještavaju o potrebi preuzimanja rješenja o sticanju crnogorskog državljanstva prijemom po mjestu njihovog boravka, u područnim jedinicama i filijalama Ministarstva unutrašnjih poslova. Lica kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova riješilo zahtjev za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, donošenjem rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstva, crnogorsko državljanstvo stiču danom uručenja rješenja, uručenju prethodnim plaćanjem propisane administrativne takse i za punoljetna lica davanja svečane izjave. U registru crnogorskih državljana upisuju se podaci o licima koja steknu crnogorsko državljanstvo i to nakon uručenja rješenja o sticanju crnogorskog državljanstva, i vi to, koleginice Jonica, vrlo dobro znate. O zahtjevu za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom odluku donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ne područna jedinica ovog Ministarstva, pa podatke o podnijetim i riješenim zahtjevima ne vodi po opštinama već na nivou države.

Izvolite.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Kolega Konjević ima očigledno nostalgiju za skupštinskim danima.

Ima li potrebe, poslije ovoga, za komentarom? Ima.

Izvolite, koleginice Jonica.

SNEŽANA JONICA:

Dobila sam utisak da je kolega Konjević imao ambiciju da bude potpredsjednik ili predsjednik Skupštine, pa se zaboravio, pa je sada rekao - izvolite.

Gospodine Konjeviću, vi, takođe, dobro znate da ja nikada ne iznosim podatke za koje ispred sebe nemam dokumente i činjenice. Tako da vaša tvrdnja da nije tačno da mi niste odgovorili, naravno ne stoji. Kada je konkretno u pitanju ovo pitanje, ispred mene je pitanje kolege Gošovića po članu 18 Zakona o biračkim spiskovima na koje nijeste dostavili odgovor, a koje je doslovce isto kao ovo pitanje koje sam vam danas postavila. Ako vam je razlog, a reći ćete da je razlog da ste čekali mišljenje Agencije za zaštitu podataka o ličnosti, podsjetiću vas ili informisati ako ne znate da je Agencija za zaštitu podataka o ličnosti juče donijela opet pozitivno mišljenje po našem zahtjevu, tako da će biti konačno i vrijeme da nam dostavite ove podatke.

S druge strane, na sljedeće pitanje ću vas podsjetiti jer sam vam dostavila zahtjev po članu 50 da vi na njega nijeste odgovorili, pa sam morala da ga ponavljam. Dakle, tačno je ono što sam rekla, a netačno je ono što ste vi rekli. Rekli ste, takođe, da procedura za sticanje crnogorskog državljanstva nije bitno drugačija od procedura u ostalim zemljama u okruženju, te da svugdje morate imati proceduru. Pa, da. Svugdje, naravno, morate imati proceduru, ali nigdje nema kao u Crnoj Gori da živite u državi u kojoj ste državljanin i da, onda, promjenom statusa te države, ne mijenjajući ništa u svom načinu života, u prebivalištu ili odnosu prema državi, vi prestanete biti državljanin države u kojoj živite. Iz tih razloga je Crna Gora morala na specifičniji, bolji i pravedniji način da riješi to pitanje. To malo pravednosti u rješavanju pitanja za prijem u crnogorsko državljanstvo možete zahvaliti upravo onom mom Predlogu zakona koji ste malo prije pomenuli, na osnovu kojeg je jedan dio tih ljudi dobio pravo. Međutim, postoji i dalje nepravedno jedan veliki dio ljudi kojima pripada pravo na crnogorsko državljanstvo. I dalje će Socijalistička narodna partija Crne Gore predlagati korekcije toga zakona kako bi bio pravedan i korektan jednako prema svima.

Rekli ste da ja kao dobar pravnik treba odlično da znam da se crnogorsko državljanstvo stiče podizanjem rješenja. Znam, naravno, vi znate da znam. Vi kao dobar ministar treba da znate da, ako 1024 ljudi koji su vapili za crnogorskim državljanstvom i koje im izuzetno treba, vi znate da im treba, nijesu podigli rješenje i imaju neki problem i taj problem predstavlja tih 100 eura koje nijesu imali da uplate.

Sada ću konkretno da vas pitam, da mi vi precizirate što biste vi uradili u sljedećoj situaciji. Ispred mene je rješenje za gospođu, neću čitati ime, a vama ću dati rješenje poslije toga, iz Kolašina kojoj je MUP donio rješenje 6.12.2011. godine o prijemu u crnogorsko državljanstvo. Gospođa je inače podnosilac zahtjeva za korišćenje prava na socijalna davanja, zato što je lice u stanju socijalne potrebe. Naravno da nije imala novca da plati tu taksu od 100 eura i, naravno, da godinu i po ovo rješenje stoji kod vas, ali ste vi, ipak ažurno, imajući taj podatak dostavili Opštini Kolašin zahtjev za njeno brisanje, odnosno informaciju da je potrebno da je izbrišete i gospođa za čije rješenje imate trag u vašoj arhivi, samo što nije podignuto, izbrisano je zato što nema državljanstvo, iako rješenje o državljanstvu ima u vašoj arhivi.

Ili, drugo pitanje za vas, i ovim završavam, šta biste vi uradili kao pojedinac, pošto ste danas pričali kao građanin ovdje, da se vama desi da vam MUP dostavi na vaš zahtjev, dakle na zahtjev Raška Konjevića, da se izda uvjerenje da se potvrđuje da Raško Konjević nema prijavljeno prebivalište u Podgorici zato što je umro, kako biste vi odreagovali da živi i zdravi, daleko bilo, lično primite takvo rješenje? Govorim o rješenju koje imam pred sobom, koje su vaši službenici dostavili gospođi u Nikšiću. Ona nije iskoristila svoje pravo, ali je doživjela vrlo neugodno iskustvo, jer vidim da vama nije bilo prijatno kada sam isto rješenje pročitala sa vašim imenom. Podsjećam vas kako je njoj bilo kada je to dostavljeno. Dakle, morate uraditi nešto, ako ste iskreni u priči da želimo da svim našim građanima omogućimo da ostvaruju svoja prava, da se mnogo više bavimo pravima građana, a mnogo manje otežavanjem prava naših građana da urade ono što je neophodno. Hvala.