Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE SRĐAN MILIĆ

Gospodine ministre, postavio sam pitanje vezano za, ne moram čitati sada o namjerama, vi znate o čemu se radi između opštine Pljevlja i Vlade Crne Gore, a u skladu sa zaključcima SO Pljevlja od 8. juna 2012. godine gdje se u prvom zaključku govori o inicijativi od strane SO Pljevlja da bude uključena vezano za restrukturiranje Rudnika uglja i Termoeletrane Pljevlja. Drugo, da se traži potpisivanje toga memoranduma. Treće, da nakon potpisivanja memoranduma jasno treba definisati obaveze Elektroprivrede Crne Gore i Rudnika uglja AD Pljevlja. Četvrto je vezano za zaštitu životne sredine. Peto, toplifikacija Pljevalja i šesto, rekultivacija i odlaganje pepela i šljake. Realno je da je vrlo malo urađeno.

Već 27.06.2012. godine na adresu SO Pljevlja od strane Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore dostavljen je dopis sljedeće sadržine: “Poštujući inicijativu SO da bude aktivni sudionik u oblasti zaštite životne sredine, Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore pozdravlja zaključke koje je SO Pljevlja usvojila na sjednici 25. maja, 4. juna i 6. juna 2012. godine i predlaže da organi lokalne samouprave predlog memoranduma o namjerama, te isti dostave Ministarstvu ekonomije i Kabinetu predsjednika Vlade radi usaglašavanja.” To je urađeno, dostavljeno je, bio je dogovor 3. decembra, mislim, da se sretnete u Ministarstvu ekonomije. Taj sastanak nije održan, 24. je birana Vlada pa zbog toga niste bili u prilici, ali od 4. decembra do ovog 21. marta toga sastanka nema. Ono što predstavlja problem je činjenica da se ne radi o ogromnim investicijama, da se radi o nečemu što je bila obaveza i prilikom dobijanja urbanističko-tehničkih uslova za Termoelektranu što je trebalo da uradi EPCG. Činjenica je da u širem okruženju, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Bugarska, Mađarska, ne postoji slučaj u nekoj sredini da je izgrađena termoelektrana a da nije urađena i ugrađena toplifikacija toga grada. Poseban razlog za izgradnju toplifikacije leži u zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi. Moralna obaveza mora biti ljudi iz lokalne samouprave Pljevlja, a naročito države Crne Gore i svih privrednih subjekata koji u značajnoj mjeri degradiraju životnu sredinu, a to su EPCG, Rudnik uglja Pljevlja, Vektra Jakić, da djelimično kompenzuju dugoročno negativne posljedice korišćenja prirodnih resursa pljevaljske opštine.

Pošto je vrijeme isteklo, nastaviću poslije vašeg odgovora.

PREDŚDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Izvolite, gospodine ministre.

VLADIMIR KAVARIĆ:

Zahvaljujem gospodinu Miliću.

Predsjednik Opštine Pljevlja dr Miloje Pupović je formirao komisiju za zadatkom da sačini izvještaj o sadržaju i problematici objedinjavanja AD Rudnik uglja Pljevlja i Elektroprivrede Crne Gore u materijalima urađenim od strane ... Elektroprivrede Crne Gore. Izvještaj se sastojao od izvještaja o strategiji spajanja i studije ekonomske opravdanosti spajanja. Skupština opštine Pljevlja na sjednici održanoj 25.5. 2012. razmatrala je i usvojila izvještaj pri čemu su donijeti zaključci da Vlada Crne Gore, Opština, Rudnik uglja i Elektroprivreda potpišu memorandum o … kojim će se precizno definisati međusobne obaveze kao i način i rokovi njihovog ispunjenja sa posebnim akcentom na: dinamiku … kvaliteta vode, vazduha i zemljišta i njihova saglasnost sa standardima EU, dinamiku realizacije toplifikacije Pljevalja i mjesto i ulogu potpisnika memoranduma u ovom projektu i ostale obaveze potpisnika memoranduma čijom se realizacijom obezbjeđuje efikasan rad u Rudniku uglja Pljevlja i Termoelektrani Pljevlja uz maksimalnu zaštitu životne sredine, inspekcijski nadzor i stalnu primjenu zakonske regulative usklađene sa zakonodavstvom Evropske unije.

Ministarstvo ekonomije podržalo je inicijativu za potpisivanje navedenog memoranduma, za koji smatramo da je u interesu svih građana Pljevalja, pri čemu smo na sebe preuzeli obavezu da pokušamo da organizujemo sastanak sa zainteresovanim stranama.

Sve ovo što ste rekli u ovom naknadnom obraćanju, jer cijenim da se vrlo često možemo ljepše i bolje čuti kada razgovaramo direktno nego kroz komplikovane forme pisanog izjašnjavanja, stojimo iza svake svoje inicijative koje smo uputili po pitanju saradnje s Opštinom Pljevlja oko svega onoga što su suštinski problemi i suštinske razvojne perspektive ovoga grada. U prvom dijelu to se odnosi na problematiku koja se odnosi na situaciju spajanja i Rudnika uglja Pljevlja i Termoelektrane i involviranosti lokalne zajednice u taj proces. Radimo zajedno na tome da se uključe Elektroprivreda i Rudnik uglja po pitanju onoga što jesu obaveze ova dva preduzeća prema gradu Pljevljima. Kažete da nijesu velike finansijske obaveze. Ako nijesu, mislim da nema nikakvog problema da napravimo bilo kakvu dinamiku. Problemi se pojavljuju kada ono što su obaveze, kada ne postoje sredstva da se te obaveze isfinansiraju. Preuzimam obavezu, mi smo do sada u tom dijelu imali inicijative Opštine Pljevlja, uvijek smo u tom pravcu vrlo efikasno i konstruktivno imali ono što je naš odgovor. Shvatio sam da je postojala inicijativa za sazivanje sastanka, naravno da ćemo ga organizovati u najkraćem mogućem roku i da vidimo šta ko može da uradi, da riješimo ono što je zajednički posao i zajednički problem. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Poslanik Milić.

SRĐAN MILIĆ:

Ako malo prekoračim, nećete zamjeriti.

Ministre, opština traži od Vlade da joj dostavi ugovor koji je potpisan između Evropske banke za obnovu i razvoj i Vlade Crne Gore, gdje ste dobili od Opštine Pljevlja 13.10, tražili ste izjašnjenje o zamišljenom poduhvatu vezanom za biomasu, uključivanje Vektre Jakić, tada ste dobili od Opštine Pljevlja da nije urađen za taj projekat ni idejni ni glavni projekat. Bez obzira na to sve opština odobrava i podržava projekat, uz očekivanje da će idejni glavni projekat dati tehničko rješenje koje korespondira sa generalnim rješenjem toplifikacije Pljevalja, datim u strategiji razvoja energetike Crne Gore. Dakle, prva stvar koja mi treba je taj ugovor. U više navrata su tražili ugovor između Vlade i Evropske banke za obnovu i razvoj vezano za finansiranje, kreditiranje Vektre Jakić po osnovu ona dva modela toplifikacije biomase. Ugovor je potpisan 6. decembra 2011. godine.

Rekao sam da nije mnogo para, zato što je u posljednjih deset, petnaest godina 1.800.000.000 eura uzeto sa područja Opštine Pljevlja. Ova dva primjera o kojima smo govorili vezano za Vektru Jakić su negdje veličine šest miliona, ili drugi je pet miliona i nešto. Imamo i odgovor gospodina Ralevića iz Evropske banke za obnovu i razvoj koji kaže - želim da vas obavijestim da kredit za uvođenje modernog sistema grijanja na biomasu u Pljevljima nije još uvijek realizovan zbog lošeg finansijskog stanja Vektre Jakić i njene nemogućnosti da realizuje svoj dio obaveza. Ovo otuda što je Vektra Jakić najznačajniji koncesionar na šume i jedini mogući snabdijevač toplotnom energijom na biomasu za područje Opštine Pljevlja. Nadamo se da će od rukovodstva Vektre Jakić što prije pronaći izlaz iz postojeće situacije kako bismo nastavili rad na ovom projektu. Još jednom da napomenem da je grant u iznosu od 2,5 miliona evra vezan za to da toplotna energija bude obezbijeđena iz biomase.

Dakle, ministre, da mi ne čekamo kada će Vektra Jakić da ozdravi. Pošto sam dobio informaciju da Vektra Jakić radi, da izvozi, ne znam je li Novica tu, da ima oblovine koja ide za Srbiju itd. Ne smeta mi, ako treba da primaju platu tamo neka primaju. Hajde da vidimo da Pljevlja ne čekaju Vektru Jakić. Činjenica je da smo im dali jedno od najvećih bogatstava Crne Gore na toliki vremenski period. Ne možemo dozvoliti da svi građani Pljevalja budu taoci.

Međutim, Pljevlja i Pljevljaci, rekao sam to predsjedniku Upravnog odbora Elektroprivrede, da ključ energetske situacije u Crnoj Gori nije ni u Podgorici ni u Nikšiću nego je u Pljevljima. Nijesam znao, ali poslije sam ovdje upoznat da postoji jedan drugi vid zaključaka koji se odnosi, čini mi se, na tačke 14-1 i 14-2, gdje se kaže da će predsjednik opštine biti zadužen da formira pravni tim koji će pokrenuti sva ona pitanja koja su vezana da bi konačno oni koji su devastirali životnu sredinu u Pljevljima odgovarali. Ukoliko se do maja mjeseca ne riješi ovo pitanje, da će biti pokrenuto i pitanje iskazivanja građanske neposlušnosti.

Takođe, Opština Pljevlja su, gospodine ministre, u ovim zaključcima jasno naznačili da traže smanjenje cijene energije i uglja prema građanima Pljevalja u visini od 50% i zahtijeva se ono što su kolege prije iz Pljevalja govorili, preispitivanje politike Elektroprivrede Crne Gore i Rudnika uglja Pljevlja koja se odnosi na izdvajanje sredstava za donacije i sponzorstva. Pljevljaci nemaju problema da se to izdvaja, ali prije svega treba riješiti ono što je krucijalni problem u Pljevljima, a to je stanje životne sredine. Malo podataka samo. Što se tiče domaćinstava u Crnoj Gori, na dan 1.03.2013. godine ukupno se duguje oko 140.000.000 evra za energiju. Od toga Pljevljaci duguju samo 1.672.000 evra. Njihov dug stariji je od dvije godine, 200.000. Znate li koliko u Crnoj Gori duguju svi, 62.000.000 evra. Da uporedimo samo, vidite koliko ima stanovnika u Pljevljima, 1.670.000, u mojoj Budvi se duguje 3.876.000, na Cetinju 6.312.000, u Nikšiću 21 milion evra, a u Podgorici 60 miliona evra za struju. Zbog toga vas pozivam, sa dužnom pažnjom, želim da se završi ovaj projekat toplifikacije. Ima mogućnosti, nijesu velika sredstva, obezbijeđeni su krediti za to sve, tražim da se obezbijedi ovaj ugovor, kod vas je taj ugovor u Vladi Crne Gore, tražim da se obezbijedi i ovaj dio poštovanja ovoga što su predlozi lokalne samouprave.

Što se tiče nas iz Socijalističke narodne partije Crne Gore, ide Predlog izmjena i dopuna Zakona o finansiranju lokalne samouprave, gdje ćemo tražiti da ono što pripada Pljevljima i vraća se. Hvala vam.