Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE MILUTIN ĐUKANOVIĆ

Kada je državna kompanija Montenegro bonus dobila licencu za snabdijevanje potrošača električnom energijom i kada je i zbog čega Upravni odbor te kompanije pokrenuo proceduru za dobijanje licence?

Obrazloženje. Da bi građani shvatili šta znači biti snabdijevač električnom energijom kupaca, odnosno potrošača, najjasnije će im biti ako snabdijevača u elektroenergetskom sektoru posmatraju kao operatera mobilne telefonije u sektoru telekomunikacija. Crna Gora danas nema nijednog državnog provajdera mobilne telefonije, iako je to najprofitabilnija djelatnost, ali je zato dobila drugog državnog snabdijevača električnom energijom.

Pošto Kombinat aluminijuma Podgorica duguje Elektroprivredi Crne Gore preko 40 miliona evra po osnovu neplaćenih faktura za utrošenu električnu energiju, Elektroprivreda Crne Gore je odlučila da ne snabdijeva više Kombinat aluminijuma električnom energijom. Znači, imamo situaciju kada je Elektroprivreda prestala da snabdijeva od 1. oktobra Kombinat aluminijuma električnom energijom. Međutim, Regulatorna agencija za energetiku izdaje licencu za snabdijevanje električnom energijom kompaniji Montenegro bonus, čija je osnovna djelatnost do tada bila skladištenje i prodaja nafte i naftnih derivata i ta kompanija počinje od 1. oktobra da snabdijeva Aluminijski kombinat električnom energijom. Da podsjetim, mjesečna faktura Kombinata aluminijuma iznosi oko tri miliona evra. Neko će postaviti pitanje šta ovdje ima nekorektno.

Prva nekorektnost i zloupotreba je u sljedećem. Kako može Montenegro bonus kao državna kompanija i kao novi snabdijevač da skopi ugovor o snabdijevanju električnom energijom sa Kombinatom aluminijuma Podgorica, iako je taj Kombinat ostao Elektroprivredi Crne Gore dužan preko 40 miliona evra. Šta bi se desilo sa kompletnim finansijskim sistemom u Crnoj Gori ako bi svi potrošači sada napustili Elektroprivredu, a duguju 200 miliona evra, pravna lica od toga 60 miliona, i oni bi teoretski mogli da uzmu sada novog snabdijevača, da to bude Montenegro bonus. To bi dovelo do kraha kompletne ekonomije Crne Gore, a Elektroprivreda Crne Gore bila bi uništena. Važno je napomenuti brzina kojom je Montenegro bonus dobio licencu za snabdijevanje, zaista je nevjerovatna, da za četiri dana dobije sve papire. Na osnovu toga postoji osnovana sumnja da je kompletna papirologija antidatirana. Sam premijer je to priznao. On je rekao - neka sada Kombinat aluminijuma ima struju, a mi ćemo naknadno završiti sve procedure i papire. Zahvaljujem.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Imate riječ. Izvolite.

VLADIMIR KAVARIĆ:

Zahvaljujem.

Montenegro bonus je kompanija koja je u osnovi svoje djelatnosti svrstana u energetski sektor. U svojoj redovnoj proceduri, odlukom Odbora direktora urađena je klasifikacija djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o klasifikacije djelatnosti i proširena postojeća lista u dijelu koji se odnosi na djelatnosti sa električnom energijom i gasom.

Takođe, Montenegro bonus je svojim strateškim petogodišnjim biznis planom predvidio i poslovanje sa električnom energijom, uzevši u obzir otvorenost tržišta za poslove sa električnom energijom od 1.01.2013. godine. Dakle, bilo je i ranije planirano uključivanje u sve segmente energetskog tržišta. Montenegro bonus je podnio zahtjev za izdavanje licence za snabdijevanje električnom energijom Regulatornoj agenciji za energetiku 24.09.2012. godine. Regulatorna agencija, shodno podnijetom zahtjevu, na svojoj prvoj redovnoj sjednici Upravnog odbora odobrila je traženi zahtjev i licenca je izdata 28.09.2012. godine.

S obzirom na poslaničko pitanje koje se odnosi na kratak rok od trenutka podnošenja zahtjeva za izdavanje licence i izdavanja licence potrebno je uzeti u obzir da je do postupka podnošenja zahtjeva prethodilo mjesec dana pribavljanja potrebne dokumentacije i uslova koji su bili sastavni dio zahtjeva, a koja je u komunikaciji sa službenicima Regulatorne agencije za energetiku zahtijevana kako bi se ispunio uslov za dobijanje licence. Mislim da smo i na skupštinskom odboru razgovarali sa stanovišta brzine, procedure i eventualnih sumnji. Po tom pitanju, siguran sam, da će se sve nejasnoće otkloniti kroz proceduru koja će da uslijedi po pitanju gledanja ili imanja uvida u sve ono što je papirologija koja je stajala iza ovoga procesa. Na kraju krajeva, ne bi trebalo da bude sumnjivo ako je nešto odrađeno efikasno. Vidimo i kakva je bila logika prije svega toga procesa i u sklopu ovoga procesa. Podsjetio bih da je Montenegro bonus državna firma, odnosno firma u državnom vlasništvu DOO, odnosno akcionarsko društvo koje je strukturirano kao energetska kompanija koja se bavi prometom nafte i naftnih derivata, koja se bavi prometom svih vrsta strateških proizvoda, žita, pšenice itd, koja je u skladu sa svojim komercijalnim interesima treba da unapređuje poslovanje i, ono što je jako značajno, to je firma koja će, vjerovatno, aplicirati za nekog ko će da bude nacionalni operator gasa u projektima koji se odnose na izgradnju gasovoda, znači govorimo o eventualnim gasovodima južni tok ili tzv. tap, transadriatik ... Sa tog aspekta, ne vidim da u tom dijelu ima problematično. Znamo da je to, takođe, firma koja ima ovaj čuveni sudski spor, traje skoro pa deceniju, oko stovarišta i skladišta nafte i gasa na primorju i u Bijelom Polju sa Helenikom, odnosno sa Jugopetrolom koji je u to vrijeme privatizovan. Znači, jasna intencija da se Montenegro bonus bavi svime što dolazi iz projekata, odnosno iz resora energetike. Hvala.

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Hvala vama.

Izvolite.

MILUTIN ĐUKANOVIĆ:

Gospodine ministre, vrlo ste vješto pokušali da zamijenite teze. Crna Gora ima jednog državnog snabdijevača, Elektroprivredu Crne Gore. Što će Crnoj Gori drugi državni snabdijevač, bez ako nećete da pravite određene manipulacije. Članovi koje imenuje Vlada u bordu direktora Elektroprivrede glasaju tamo da ne može da se isporučuje struja Kombinatu aluminijuma, a onda u Montenegro bonusu članovi borda direktora, isto koje imenuje Vlada, kažu da može da se isporučuje električna energija Kombinatu aluminijuma. Recite jednu zemlju u svijetu koja ima dva državna snabdijevača. Očigledno, nekom je trebalo da određenom gimnastikom pokrije sve finansijsko-ekonomske i političke egzibicije premijera, jer ovdje imamo sve subjekte koji su u prekršaju. Montenegro bonus je u prekršaju, Elektroprivreda Crne Gore kao neće da snabdijeva, ona to da hoće može da spriječi, ali prećutno dozvoljava. Imamo Regulatornu agenciju za energetiku, i vrijeme će pokazati i uvid u dokumentaciju kako su oni donijeli ove odluke da daju licencu o snabdijevanju Montenegro bonusu.

Samo da pročitam šta je potrebno da bi se dobila licenca, pročitaću tri člana. Petogodišnji biznis plan za elektroenergetske djelatnosti, vi ste to spomenuli, ali koji obuhvata najmanje potpuno opis poslovne aktivnosti, operativni plan realizacije poslovne aktivnosti, plan prodaje proizvoda, usluga i marketinški plan itd, u tom članu. Sljedeći član, podatke o mogućim subjektima od kojih podnosilac zahtjeva namjerava da nabavi električnu energiju. Nacrt ključnih ugovora koje podnosilac zahtjeva zaključuje sa proizvođačem, znači Elekroprivredom Crne Gore, električne energije potrošačima, uključujući, ovo je vrlo važno, standardni ugovor za domaćinstva i ostale kategorije potrošnje 0,4.

Samo mi nemojte reći da je Montenegro bonus ova tri ispunio, a tamo još ima 20 uslova koje je potrebno ispuniti da bi neko dobio licencu za snabdijevanje električnom energijom. Ako je to tako, jednostavno za četiri dana, dobro, treba jedno vrijeme da se pribavi dokumentacija, ali za četiri dana Regulatorna agencija da nekom da licencu za snabdijevanje, onda ne postoji nijedno preduzeće, mogu slobodno da kažem prodavnica koja neće dobiti licencu za snabdijevanje električnom energijom. Sve ovo će da plate građani Crne Gore. Prvi na naplatu dolazi Kombinat aluminijuma, gdje smo za 50 miliona prodali većinski paket, a sada ga otkupljujemo i to otkupljivanje će da košta državu 300 miliona .... (Prekid) Vlasništvo za upravljanje je dato kompaniji A2A, ona je već potpuno destabilizovana zbog potraživanja koja ima. Montenegro bonus može samo da sanja kada će naplatiti ove fakture od Kombinata aluminijuma, ali na sve ove vratolomije, što je najgore, državni tužilac ćuti i njega interesuju korupcije koje iznose nekoliko stotina evra, a ne interesuju ga koruptivne radnje koje su teške nekoliko stotina miliona evra. Zahvaljujem.