Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE ŽANA FILIPOVIĆ

Šta je sve preduzeto u Ministarstvu održivog razvoja i turizma da bi se podigao kvalitet prostorno-planske dokumentacije i koje aktivnosti se sprovode kako bi se inovirale metodologije planiranja područja kulturne baštine uz očuvanje identiteta predjela Crne Gore?

Obrazoženje:

Ubrzana urbanizacija i širenje gradova vrše pritisak na crnogorski predio, pa su promjene očigledne. Do njih je došlo kako u gradskim tako i u ruralnim područjima, uglavnom zbog narušavanja tradicionalnog načina obrađivanja zemlje, bespravne i nekontrolisane gradnje, ali i zbog zastarjelosti planske dokumentacije i planskih smjernica kojima nije dovoljno poštovan identitet prostora uz očuvanje kulturnog predjela. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI BRANKO RADULOVIĆ:

Hvala.

BRANIMIR GVOZDENOVIĆ:

Potpuno se slažem da svi moramo intenzivno raditi na očuvanju identiteta crnogorskog prostora u pravcu poboljšanja kvaliteta i zaštite naše tradicije, ali takođe i u dijelu koji je vezan za razvoj turizma i na taj način podsticaj je svih elemenata koji stvaraju uslove za nova zapošljavanja. U skladu sa Vašom inicijativom, jasno smo pripremili odgovor koji su sve to planski dokumenti, jasno definisali određene elemente zaštite prostora, zaštite naših svih elemenata koji nas čine posebnim u odnosu na druge prostore i posebno u dijelu koji je vezan za kulturnu baštinu.

Novim izvještajem o uređenju prostora, to će biti jedan od jasno definisanih prioriteta. I u skladu sa tim formiraćemo jedan posebni savjet gdje će jedna od obaveza biti usmjerena u pravcu obezbjeđenja naše konkuretnosti, konkuretnosti koje obezbjeđuje i naš prostor.

Pored već izrađene prostorno- planske dokumentacije koja je maksimalno intenzivirana od 2008.godine, donošenjem Prostornog plana države, donesen je i Pravilnik o kriterijumima i osnovnim elementima, koji su vezani za planiranje, koji u svom segmentu jasno definiše i zaštitu kulturne baštine. Hvala lijepo.

PREDŚEDAVAJUĆI BRANKO RADULOVIĆ:

Hvala, ministre.

Izvolite.

ŽANA FILIPOVIĆ:

Htjela bih, naravno, da zahvalim ministru Gvozdenoviću i njegovim saradnicima na iscrpnom odgovoru iz kojeg mogu da zaključim da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma prepoznalo značaj očuvanja identiteta prostora i prepoznatljivosti crnogorskog predjela, kao jedan od šest najvažnijih ciljeva ove agende prostornih reformi, a imala sam priliku da je pogledam ovih dana, ona je usvojena, koliko sam ja upoznata, u martu sada, dakle ovih dana, 2013.godine. Upravo jedan od šest najvažnijih ciljeva ove agende prostornih reformi jeste očuvanje identiteta prostora i prepoznatljivosti crnogorskih predjela.

Važno je istaći da ste u ovoj agendi prostornih reformi evidentirali taj problem narušavanja identiteta predjela Crne Gore neadekvatnim arhitektonskim intervencijama, a i da je postojala nedovoljna zaštita integralnih vrijednosti prostora.

Međutim, Vi ste ispoštovali članove 89 i 90 Zakona o zaštiti kulturnih dobara u okviru planskih dokumenata, kao i sadržaj studije zaštite kulturnih dobara. Takođe, ispoštovali ste i član 15 istog zakona, koji definiše kulturni pejzaž, kao lokalitet, područje nepokretnog kulturnog dobra. Meni je drago zbog toga što Ministarstvo shvata značaj prosto, prostora kao faktora nacionalne identifikacije. U tom kontekstu strategija politike ovog ministarstva trbala bi da bude još veća posvećenost, još veće angažovanje na očuvanju specifičnih kulturnih obilježja koji prestavljaju, priznaćete, bogatstvo crnogorskog kulturnog identiteta. Hvala lijepo.