Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE GENCI NIMANBEGU

Poštovani ministre Boškoviću, molim vas da navedete aktivnosti i planove koje je vaše ministarstvo uradilo ili planira da uradi u vezi sa problemom rješavanja pitanja socijalnog osiguranja za desetine građana državljana Crne Gore, a koji su svoj radni vijek proveli u preduzećima na Kosovu, ili su svoje sjedište imali na Kosovu a radni vijek proveli u CG.

Šta je urađeno sa sporazumom ili dogovorom iz druge polovine 2012. godine, koji su dogovorili predstavnik vašeg ministarstva i predstavnik ministarstva Republike Kosovo, i šta je tačno predmet tog dogovora.

Kada se može očekivati potpisivanje sporazuma o penzijskom i socijalnom osiguranju sa Kosovom, kako bi se riješili veliki problemi radnika koji zbog toga ne mogu steći uslov za penziju, a koji su predočeni vašem ministarstvu još 2011. godine, a bili su i predmet sjednice Odbora za ljudska prava i slobode u Skupštini, gospodine ministre u prvoj polovini 2012. godine. I sam taj odbor, na žalost, i poslije sastanka sa tim građanima, izgleda da nije uputio zaključke prema Ministarstvu i konkretne mjere koje bi se trebale preduzeti. Stoga očekujem vaš odgovor.

PREDŚEDAVAJUĆI BRANKO RADULOVIĆ:

Hvala, kolega.

Izvolite.

 

PREDRAG BOŠKOVIĆ:

Dakle, gospodine Nimanbegu,

Prvi put sam se susreo sa ovim problem kad sam bio u posjetu Opštini Ulcinj, jedan zaposleni u Televiziji Teuta, mislim pitao je, jer je radio u Prištini i ne može da ostvari pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje obzirom na to da ne postoji sporazum o sociijalnom osiguranju između države Crne Gore i države Kosovo. To je bilo negdje sredinom januara, čini mi se kad sam bio u posjeti gradonačelniku Cunguu, tako da sam tada stekao dojam o problemu koji postoji ne samo za tog jednog činovnika, već za veliki broj građana Kosova ili Crne Gore koji su radili na Kosovu, ili u kosovskim firmama u Crnoj Gori ili širom bivše Jugoslavije.S druge strane takođe, crnogorskim državljanima koji su radili jedan dio vijeka u Crnoj Gori, drugi dio na Kosovu i u kosovskim firmama, taj isti problem ne mogu riješiti na teritoriji Kosova.

Tačno je sve ovo što ste naveli da je i u vašem dopisu i u vašem pismu, prošle godine pokrenuta inicijativa za razgovore na tu temu. Prvi razgovori su obavljeni u septembru 2012. godine. Ja sam bio u Prištini u ponedjeljak i u utorak i jedna od tema razgovora je upravo bio i sporazum o socijalnom osiguranju i mislim da tu idemo dobrom dinamikom, i da ćemo u nekom vrlo brzom periodu imati to rješenje. Jedan od problema koje su mene kolege informisale iz Ministarstva, bio je taj što Kosovo nije imalo zaključen nijedan međudržavni sporazum ove tematike. Napravili su sporazum prvi sa Makedonijom. Taj primjerak sporazuma su nam poslali i on je trenutno u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Procjenjuje se da li možemo sličan, isti ili sličan sporazum potpisati između Crne Gore i Kosova. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je potpuno svjesno problema. Upravo je ova posjeta koja je bila u ponedjeljak i utorak, iako se jednim dijelom odnosila na interno raseljena lica, jednim značajnim dijelom se odnosila upravo na sporazum o socijalnom osiguranju. Ja sam ubijeđen da ćemo u najkraćem mogućem periodu imati taj sporazum koji će onda zavisiti od dvije strane kada će biti potpisan i ratifikovan i nakon toga može da stupi na snagu i u primjeni i ovdje i na Kosovu. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI BRANKO RADULOVIĆ:

Hvala, ministre.

Izvolite, kolega.

GENCI NIMANBEGU:

Evo ja ću komentarisati djelove odgovora, a i ovo što je sam ministar rekao u svom odgovoru, jer zahvaljujemo se što je dao pismeni odgovor, mada neposredno prije ovog instituta poslanička pitanja, ali o čemu se ovdje radi.

Ministarstvo ima dopise upućene od poslanika Hola, i mene već od 2011. godine sa listom osoba koje imaju ovih problema. Mislim da vas je pomoćnik informisao on je bio i na Odboru 2012. godine, gospodin Jovo Pajović. Ovo napominjem iz razloga što od 2011. pa do danas, izuzetno malo je urađeno. Urađeno je samo to da se kontaktiralo sa Ministarstvom na Kosovu.

Ja ponavljam, ovdje se radi o državljanima, građanima Crne Gore koje želimo da zaštitimo, jer, gospodine ministre, oni ne ostvaruju niti pune penzije, neko od njih ne ostvaruje uopšte penzije.Od trenutka kada je pokrenuta ova inicijativa, mislim da je najmanje troje njih preminulo, od ove liste preko 30 koja vam je dostavljena.

Ono što je pozitivno u vašem odgovoru je da je Ministarstvo vanjskih poslova prihvatilo da ovo bude prioritet i da su održani ti sastanci, ali po meni, osim ovoga što ste vi imali ove sedmice, oni su bili na niskom nivou, jer trebamo se požurivati i želio bih da preuzmete obavezu. Znači, da preuzmete obavezu da se ovo završi i da kažete, definišete rok koji će biti javan, jer ako je postignut sa Makedonijom, on se može urgentno potpisati i sa Crnom Gorom. Hvala.