Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE - BRANKA BOŠNJAK

Komisija za stambena pitanja Vlade Crne Gore je 08. marta 2012. godine donijela odluku broj 06004-88 kojom je dodijelila šest stanova od po 75m2 u Podgorici DUP Univerzitetski centar za radni prostor univerzitetskim profesorima Đurović Nataši, Papović Radovanu, Popović Branimiru, Mirković Žarku, Mićunović Branislavu i Šoškić Nenadu. Moje pitanje je:

Otkud pravo Komisiji za stambena pitanja Vlade Crne Gore da rješava pitanje radnog prostora pomenutim profesorima? Da li je bio raspisan javni konkurs na koji su mogli da se prijave i drugi profesori i da li je ovo čista zloupotreba, jer se ne radi o funkcionerima iako se pozivate na odluku o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera, niti se radi o rješavanju stambenih potreba, već radnih potreba. Da li će neko za ovo da odgovara? Jer ovo je zloupotreba koja je viša od pola miliona eura, obzirom da je kvadratni metar u ovom dijelu grada procijenjen na 1.200 eura.

Mene je izuzetno iznenadila ova odluka Komisije, upravo ovo što se radi u komisiji koja rješava stambene potrebe. Stambene potrebe ova grupa profesora je sigurno riješila, za njih većinu znam i da su od Univerziteta dobili stanove od preko sto kvadrata, neki od njih kredite i ne jednom, već i više puta. Mene interesuje kako može komisija koja je zadužena za stambena pitanja da rješava radna pitanja ili radne potrebe. Da ne govorim o tome da je to dato pod zakup, svjesna sam, ali radi se o dvosobnim stanovima i nemojte da mi kažete da će dirigent Radovan Papović iz kuhinje dirigovati orkestru koji je u dnevnoj sobi. Oni sigurno ne mogu da strukturu stana mijenjaju, što znači da je ovo klasična zloupotreba. Pretpostavljam da će ovi stanovi da služe ili njihovoj djeci ili će da se izdaju, u svakom slučaju niko od ovih ljudi, ubijeđena sam, ovo neće koristiti kao radni prostor, a da ne kažem da je komisija zloupotrijebila svoj položaj. Pozivate se na Odluku o načinu i kriterijumu rješavanja stambene potrebe funkcionera. Prvo, ovo nisu funkcioneri, izuzev ministra Mićunovića, s tim što je i ovdje on u funkciji profesora univerziteta, a ne ministra. Pozivate se na član 27 koji kaže - o pitanjima iz svog djelokruga Komisija odlučuje na sjednicama Komisije, donosi akte u formi odluka, zaključaka i rješenja. Pa to nije pravni odnos i vi kao pravnik ćete mi reći gdje ste našli pravni odnos i želim da čujem komentar kako je ova komisija odlučila da rješava radne potrebe. Već sam rekla da mislim da ni radne potrebe tu nisu riješenje. Zahvaljujem.

PREDŚEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ:

Ministre, izvolite.

SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ:

Gospodine predsjedniče, dame i gospodo poslanici, uvažena poslanice Bošnjak,

Ovdje nije u pitanju jedno pitanje, nego je više pitanja, ali pokušaću da se skoncentrišem na ono što su bila udarna pitanja, da ne kažem optužbe.

Dakle, nikakvih ovdje nema zloupotreba i nikakvih ovdje nema kršenja pravila, samo je trebalo do kraja pročitati, koleginice, Odluku na koju se pozivate i pročitati zaključak Vlade iz 2010.godine, koja ovlašćuje Komisiju da na ovaj način riješi radni prostor šestorici eminentnih umjetnika i stvaralaca i univerzitetskih profesora. Dakle, Vlada je i ranije, a nadam se da će i ubuduće, pomagala istaknute umjetnike da rješavaju svoje radne prostore, jer i sami znate da su umjetnici, odnosno kultura nešto što najbolje promoviše Crnu Goru u posljednje vrijeme. I zadnji put smo na ovakav način kao Vlada pomagali umjetnicima prije 10 godina. Sada je, kao što vidite, na osnovu zahtjeva koji su stigli sa umjetničkih fakulteta, šestorici, odnosno po dvojici sa sve tri akademije umjetničke - likovna, muzička i dramskih umjetnosti odlučeno da se na ovakav način pomogne u rješavanju njihovog radnog prostora, kako bi još više stvarali, zaista da nas i dalje predstavljaju na međunarodnim skupovima, izložbama, sajmovima i tako dalje.

Ovlašćenje u zaključku Vlade da im riješimo radni prostor, a poziv je na član 29 iz Odluke koju treba da pročitate, gdje kaže da se na ovaj način rješavaju i funkcionerima pitanja i drugim licima zaposlenim u javnim ustanovama. A, priznaćete da je javna ustanova Univerzitet, odnosno jedan od ova tri fakulteta, ali ne interesuje to vas, gospođo Bošnjak. Vi ste negdje i ranije u pretprošlom sazivu, kada sam ja sjedio ovdje, takođe se interesovali za ovakva pitanja, pa ste poslije to objašnjavali, vjerovatno i danas objašnjavate u pisanim medijima danima. Niti ima zloupotrebe niti ima pola miliona. Evo, ja na primjer nikada neću Vas prijaviti za krivično djelo lažnog predstavljanja, jer ste ovdje napisali da ste Vi docent, a vi nijeste docent, i to dobro znate.

PREDŚEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ:

Samo trenutak. Ajmo da to ne pretvaramo u dijalog u personalitetima, nego dijalog u problemu. Problem je postavljen u pitanju i svrha poslaničih pitanja i odgovora je razrješavanje teme, a ne parlamentarni dijalog klasičnog tipa o odnosima vlasi i opozicije.

Izvolite. Ministre, izvinite što sam Vas prekinuo i da se vratimo na temu.

SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ:

Molim vas da ja ovdje budem ravnopravan sa svima ostalima. Dakle, nemojte mi zabranjivati da odgovaram na pitanja onako kako ja smatram da treba najbolje da odgovorim. Nijesam ja pitao gospođu Bošnjak, nego je ona mene pitala i ja sam se spremio i ja moram da odgovorim. Hvala, predsjedniče.

Prema tome, gospođa Bošnjak je takođe riješila stambeno pitanje na jedan čudan način. Ja sam se trudio da vidim kako se rješavaju stambena pitanja ovih i drugih profesora i došao sam do biltena gdje evo vidimo da gospođa Bošnjak ima više kvadrata nego što joj po Pravilniku pripada,da koristi, što meni ne smeta, ali ja vas ne osuđujem niti kažem da ste vi nas zloupotrijebili. Kažem da treba da imate iste aršine u odnosu na sve profesore na Univerzitetu, jer vi znate da ste kao honorarni saradnik postali docent. A ako to, predsjedniče, ima igđe, ja ću odmah da se izvinim gospođi Bošnjak, ali vama smeta što umjetnici i stvaraoci rješavaju radne prostore, a ne smeta vam što vi kao administrativac dobijate stan u profesorskoj zgradi i to mimo Pravilnika i više nego što vam pripada. Ni meni ne smeta, ali samo da vas zamolim, nemojte da teške riječi koristite kada su u pitanju ovih šest osoba, jer su zaista oni reprezenti Crne Gore u oblastima u kojima rade i stvaraju. I ne samo što su, gospodine predsjedniče, oni reprezenti iz Crne Gore, kao umjetnici, oni su dodatno još i profesori, i nijesu mogli da za ovaj svoj radni vijek stvore mogućnost da riješe jedan svoj kutak radni.

Kada govorim o gospodinu Papoviću, ja bih da imamo poseban rešpekt prema onome što je on donio crnogorskoj kulturi, odnosno muzičkoj umjetnosti. I zaista ja bih bio srećan i ponosan kada bi svi u ovom domu odvojili jedan dio svojih budžeta ili ustanova đe dolaze iz partija koje predstavljaju, da odvojimo za crnogorske umjetnike, jer oni su najbolje ogledalo moderne i tradicionalne i stare i nove i uspješne i evropske Crne Gore. I vi znate da je kultura zajedno sa sportom danas najbolji naš proizvod i najbolji naš ambasador. Da sam ja imao uticaja, a nijesam, molio bih da jedan dio tih i profesorskih i drugih zgrada se ne odvoji samo za stanove, nego za radne prostore, ne samo sa umjetničkih fakulteta nego i za kliničare. Vi znate koliko ima dobrih i ljekara, raznih profesija koji predaju, a koji nijesu mogli da dođu do ovih stanova. Na primjer, tom politikom koja je bila, vi znate da su administrativci mijenjali po dva, tri stana, a ugledni hirurzi, hemičari, biolozi, nijesu mogli da dođu ni do kvadrata, ali ne ulazim u tu politiku. Ja samo hoću da imamo iste aršine i da ne osuđujemo i napadamo ono za što nijesmo sigurni i ono za što nemamo podataka i preuzimamo ovlašćenja nekih drugih organa u ovoj državi. Zato još jednom da kažem, nije bilo zloupotrebe.I žao mi je što nijesmo imali mogućnosti da još jednom broju ovakvih stvaralaca riješimo radne prostore i stvorimo uslove da još više stvaraju ubuduće. Zahvaljujem.

PREDŚEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ:

Hvala.

Izvolite.

BRANKA BOŠNJAK:

Obično kada je neznanje u pitanju, počinju lične uvrede i ovo što je odgovorio ministar, on se više bavio nekim drugim pitanjima o kojima ne zna. Ako vi smatrate da sam ja nešto, slobodno možete da pokrenete inicijativu, ja sam izabrana za docenta i imam odluku o izboru za docenta po pravilima Univerziteta, važećim. I ja sam dobila stan kao docent u profesorskoj zgradi. Ja znam kako je to teklo, jer malo mi je nezgodno, ali prosto hoću da se razjasni radi javnosti, pošto znam da mediji prate, svi koji znaju mene znaće da sam u pravu. Ja sam sa radnom knjižicom u rektoratu, mislim trenutno sam u Skupštini Crne Gore, kao savjetnik za nauku, a na metalurgiji u dopunskom radnom odnosu izabrana sam u zvanje docenta. Vi ćete to da provjerite, i nemojte da pričate nešto što ne znate. Na konkurs Univerziteta Crne Gore sam se javila, oni su mene računali kao nekog iz administracije, ali poslije moje žalbe, ja sam dobila stan u profesorskoj zgradi, jer se uvažilo to da sam zaposlena na Univerzitetu, da imam zvanje docenta i dobila sam pripadajuću kvadraturu. Tako da nije u redu da idete na lični osnov i da širite neistine. Vi se tako ponašate zbog toga što ste svjesni da ste prekršili pravilo, odnosno prekršili ono što ste donijeli. Vi ste ovdje istakli da zaključci Vlade mogu da ospore pravilnike koje ste vi donijeli, jer na član na koji se vi pozivate, ja sam vas pažljivo slušala i nijesam upadala, tako da zahtijevam da i vi mene slušate.

Vi se pozivate na član 29, a on kaže: "Komisija, uz saglasnost Vlade, može rješavati stambene potrebe pojedinih funkcionera i određenih lica zaposlenih u ustanovama bez oglašavanja". Znači, nigdje se ne pominju radne potrebe. Ja uporno govorim o tome, otkud pravo, i to je čista zloupotreba, Komisiji za rješavanje stambenih potreba da rješava radne prostore profesora. Ja nijesam minimizirala značaj niti rad ijednog od ovih profesora, ja mnoge lično poznajem, i dobar sam prijatelj sa njima, ali prosto sam za pravdu i mislim da je ovdje urađena zloupotreba i nepravda. I smatram da oni sebe nisu trebali da dovedu u ovu situaciju da prihvate nešto što nije u skladu sa zakonom i važećom regulativom. Vi ste, ministre, ovdje pokazali svoje pravo lice. Ja u to nisam ni sumnjala. I čak ste pominjali mene to interesuje, mene interesuje samo da je pravedno i da se poštuju pravila. To što vi radite mimo pravila i što zloupotrebljavate pozicije, pa kada neko to otkrije, onda vi ne znate šta ćete i krenete sa nekim insinuacijama i nekim neistinama i pokušavate na ličnoj ravni da vrijeđate ljude. To govori samo o vama, a ne o meni.

Ovdje je jedna stvar očigledna. Očigledno je da nijeste imali pravo da dodijelite ovim ljudima, možda ste imali neki drugi modus, da se odradi, ali zaključcima Vlade nijeste imali pravo da odredite radni prostor. Ja znam, pošto sam i u Skupštini Glavnog grada i Glavni grad ustupa prostore umjetnicima, i ja to uvijek podržavam, ali ne na način da se krši. Da ne govorim o tome da često birate, imate privilegovane umjetnike. Zašto niko od vas nije riješio radni prostor za gospodina vajara Šćepanović Miodraga koji dobija prve nagrade na jesenjem salonu u Parizu, to je međunarodni značaj, i reprezentuje Crnu Goru tamo? Vi ste tih ne sjećate, sjećate se onih koji su bliski vama. Bilo je suviše uvreda, morala sam, izvinjavam se. Zahvaljujem.