Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE VASILIJE LALOŠEVIĆ

Da li je Vlada Crne Gore i vaše ministarstvo razmatralo i usvojilo, takozvani, novi koncept regionalne saradnje zemalja zapadnog Balkana koji predviđa napredniju bliskiju saradnju šest zemalja regiona, a koja bi podrazumijevala i jedinstvenu politiku u pitanjima od zajedničkog interesa.

Odmah da vam kažem ... za ovo moje pitanje sadrži se u jednoj rečenici novinskog teksta‚ koji je nagovijestio ovu vašu inicijativu, a koji govori da u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija nijesu željeli da potvrde, ali niti da me demantuju  ... postojanje ovakve inicijative. Naravno, ovo je prilika da pred očima javnosti u dobu koji je najviši zakonodavni organ razgovaramo i o ovim temama.

Gospodine ministre vanjskih poslova, Socijalistička narodna partija Crne Gore.... njenom predsjedniku, nama poslanicima i funkcionerima imala je svo vrijeme zaista veoma značajnu ulogu, prije svega, u razvijanju regionalnih inicijativa u oblasti zapadnog Balkana, ali i u procesu evropske integracije. Ne želim ovom prilikom o tome da pričam, jer je poznata uloga Socijalističke narodne partije i u Nacionalnom savjetu za evroske integracije, i prilikom predsjedavanja Centralne evropske inicijative, i učešća na cetinjskom parlametnarnom forumu, i rada na svim onim inicijativama koje u trenutku egzistiraju, ali ću reći jednu uopštnu stvar sa kojom ćemo se složiti, predpostavljam, svi u ovoj sali. Da je regionalna saradnja među državama zapadnog Balkana ili na prostoru bivše Jugoslavije bio ne istraženi prostor, to je već nešto viđeno i ovo je samo obnavljanje na različitim osnovama. Reći ću samo da je najbitnije da promovišemo održivost parlamentarne saradnje sa različitim nivoima i to da uspostavljamo to da specifične saradnje parlamentarnih odbora, da uspostavljamo i podržavamo implementaciju zakonodavstva, da upravljamo infrastrukturom u oblasti parlamentarizma i tako dalje. To je proces koji obuhvata ne samo formiranje bezbjedonosnih alijansi nego i trgovinskih ugovora i predstavlja značajnu oblast ostvarivanja našeg ekonomskog i društvenog života.

Gospodine ministre, Vi imate te informacije i znate da u ovom trenutku u regionu egzistira nekoliko regionalnih inicijativa. Ne bih volio da je ovo inicijativa, odmah da kažem, u koliko se ostvari ... to su ekonomski i socijalni razvoj, rada na tim pitanjima, privredna saradnja, infrastruktura u oblati energetike, pravde i unutrašnji poslovi, bezbjedonosna saradnja, parlamentarna saradnja i, prije svega, izgradnja ljudskih resursa, apsolutno je ova inicijativa za podržati. Ne bih volio da ovo bude lična inicijativa i da bude u smislu nekakve propagandistike. Ovom prilikom, ponavljam da je Vlada možda trebala da razmatra ovu platformu a onda da doše pred parlament, jer mi imamo Odbor za međunarodne odnose i iseljenike i imao odbor za evropske integracije, da odmah napravimo sve ono što govori o uspjehu i šansama za uspijeh regionalne saradnje.

Podsjetiću, u drugom dijelu odgovora na sve ono dobro što možemo "kupiti" od Evrope............ (prekid)..Nije mi milo da ste mi u zamahu evroske priče i regionalne saradnje presjekli pod oba krila, ali vratiću se. Imamo mnoštvo primjera u Evropi od kojih trebamo da učimo i ne sumnjam da ste vi imali i kao podlogu sve ono što se dešava u zemljama ... ,a i da ste imali kao podlogu sve ono što se dešava u takozvanoj nordijskoj regionalnoj inicijativi.

U drugom dijelu priče kada budete konkterizovali šta to zaista podrazumijeva i da li je to inicijativa koju je Vlada usvojila i da li se ta platforma pojavila na nekim stručnim tijelima koje će možda neko analizirati u ovom domu udrugom javljanju. Hvala gospodine potpredsjedniče. 

          

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:  

Zahvaljujem.

Potpredsjednik Lukšić ima riječ, izvolite.           

 

IGOR LUKŠIĆ: 

Prije nego što pređem i na davanje odgovora na vaše pitanje želim da se složim sa svim što ste kazali. Upravo je to i duh ovoga o čemu raspravljam ovih dana i na žalsot okolnost da problemi u organizaciji ... procesa saradnje u Ohridu koji se održava u petak u Ohridu, pokazuje koliko je ovom području, zemljama zapadnog Balkana potrebno da i dalje vrlo posvećeno, vrlo uporno rade na promovisanju regionalne saradnje i to sve u cilju ostvarivanja onoga što je konačna ambicija, a to je da ovaj dio Evrope bude u potpunosti integrisan Evropskoj uniji.

Crna Gora je regionalnu politiku i politiku dobrosusjedstva već duži niz godina smatrala i smatra važnim prioritetnim i konstruktivnim elementom evropskih i evroatlanskih integracija. Činjenica da su odnosi sa susjedima neopterećeni otvorenim pitanjima je preporuka Crne Gore za ulogu prijatelja i posrednika u regionalno političkom kontekstu. Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju 01.jula 2013. godine naša zemlja će preuzeti mjesto lidera evroskih integracija na zapadnom Balkanu. To predstavlja značajan kvalitet crnogorske …. poziciji koja podrazumijeva dodatnu odgovornost za podsticaj i dobar razvoj integracionog procesa u regionalnim okvirima. Novi koncept ili dopuna, bolje reći, regionalnoj saradnji pod nazivom "Zapadno balkanska šestorka inicijativa" nastala kao rezultat dogorova da Crna Gora kao trenutno jedina zemlja koja vodi u regionu pregovore o članstvu u Evropsku uniju pripremi osnovne ideje daljeg promovisanja regionalne saradnje u cilju jačanja evropske perspektive. Dogovor je postignut na sastanku ministara vanjskih poslova sa komesarom Evropske unije za proširenje i evropsku politiku susjetstva Štefanom Fileom generalnim sekretarom Savjeta za regionalnu saradnju Goranom Svilanovićem održanom 16.aprila 2013.godine u Strazburu. Kabinet komesara Filea je 09.maja dostavio je komentare uz ocjenu da je inicijativa blagovremena, kvalitetna i fokusirana na temeljna pitanja regionalnog razvoja i napretka na integracionoj ljestvici svih zemalja potencijalnih učesnika. Preuzimanje obaveze da se pripreme osnovna polazišta inicijative predstavlja kompliment Crnoj Gori i njenim dosadašnjim naporima da aktvino doprinese realizaciji dobrosusjedske politike.

Ova inicijativa ima za cilj da obezbijedi kvalitetniju saradnju zemalja regiona u skladu sa realizaciom ambicija, procesa saradnje jugoistočne Evrope, dakle, da bude dio integracionog procesa i modela regionalne saradnje koji postoji i implementacije strategije koju prirema Savjet za regionalnu saradnju kao tijelo koje koordinira na neki način pripremu ili bolje reći realizaciju svih strateških planova koji se tiču regiona. Obzirom da se radi o vrlo ranoj fazi inicijative urađen je takozvani .... koji olakšava razumijevanje osnovne ideje. Inicijativa nema za cilj da supstituiše, kao što sam već kazao već ustanovljene regionalne inicijative, niti da bude osnov za uspostavljanje posebnih birokratskih struktura. Imajući u vidu da je inicijativa predstavljena u formi ... i da se u narednom periodu očekuje regionalni dijalog na odgovarajućem nivou u pravcu definisanja mogućih modaliteta saradnje prihvatljivih za sve strane učesnice, predviđeno je da se Vladi Crne Gore, samim tim i u određenoj fazi Parlamentu, postavi na izjašnjavanje, odnosno upoznavanje nacrt deklaracije ili drugog međunarodnog akta koji bi bio rezultat pomenutih diplomatskih napora. Zahvaljujem. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala Vama.

Ima li potrebe, pošto se slažete oko osnovnih stvari.

                       

VASILIJE LALOŠEVIĆ: 

Zahvaljujem gospodinu ministru, koji je rekao da se slaže sa svim onim što sam rekao. Znate kako gospodine potpredsjedniče, Socijalistička narodna partija, a ja kao njen poslanik i funkcioner u ovom trenutku posmatram interes cijele Crne Gore, ne posmata interese parcijalno i sva ova priča jeste u funkciji nekog boljeg vremena koji će vrlo sigurno doći, mi ga čekamo ono će doći u bilo kojem personalnom sazivu i sastavu i biće boljitka za građane Crne Gore. U tome je intencija, a potpuno razumijem i vašu intervenciju.

Gospodine Lukšiću, tridesetak regionalnih inicijativa egzistira u ovom trenutku u Evropi. Neki su se na žalost i ugasile. Sve one su dobre i pokušavaju da razriješe neke tabu teme koje su se događale i na prostoru bivše Jugoslavije. Ne stidim se, jedan sam od onih koji svaki put kad ima priliku kaže živjeli smo u najljepšoj zemlji na svijtu - Jugoslaviji. Zašto da ne budu ove regionalne inicijative sa zemljama sa prostora bivše Jugoslavije. Uprkos dobrim rezultatima i ne sumnjivim vidljivim rezultatima o saradnji koje je bilo teško zamisliti prije par godina, moram reći da postoje i neke stare prepreke toj regionalnoj saradnji i vi ćete se sa njima suočiti.

Definitivno je da su neka pitanja koja su u ovom trenutku još potpuno nerazjašnjena, kao što su ... u ekonomskoj politici pojedinih zemalja koje su mnogo ispred nas u procesu evropskih integracija, neke su i u Evropskoj uniji. Da ne pominjemo i sukobe na relaciji pojedinih djelova bivše Jugoslavije, da ne pominjemo procese i sporenja oko statusa Kosova i tako dalje, ali je ne sumnjivo da je ta svijst zrela i dobro je ako imamo ... inicijativu, ako imamo fenomenalan primjer takozvane nordijske inicijative, gdje imate Savjet ministara tih nordijskih zemalja, gdje imate, maltene parlament nordijskih zemalja mimo parlamenta kao ... nacionalnim parlamentima gdje imate sve ono što razgovaraju svoji, a ja mislim da smo mi svoji na prostoru bivše Jugoslavije bez obzira što se dešavalo 90-ih godina. Mislim da ova inicijativa u koliko bude ozbiljno pripremljena, i zato sam danas postavio ovo pitanje, ne da bih od vas dobio bilo kakav odgovor koji bi posumnjao u iskrenost vaše inicijative ili ambiciju da ovo uradite, nego da jednostavno vidimo da i na ovom prostoru zemljinog ... ima ljudi koji hoće da sarađuju po ovim pitanjima, a ja sam nabrojao samo šest ili sedma oblasti. Ko je protiv saradnje u oblasti infrastrukture energetike ili ekonomskog socijalnih pitanja, ko je protiv bezbjedonosne saradnje? Imamo najvau ... ili balkanskih policijskih udruženja. Naravno da postoji mogućnost da će se ta ideja do kraja procesuirati. Imamo mogućnost da u izgradnji ljudskih resursa jedni drugima pomažemo. Sam primjer Hrvatske koji je pomogao Crnoj Gori i svedoči o tome i mi ćemo pomoći nekome. Imamo i sjajno izgrađene kapacitete. Zahvaljuem, sada ste favorizator evorpskih priča, imate sjajne administrativne kapacitete u pojedinim zemljama regiona koji će vjerovatno primiti pelcer iz Hrvatske i od Crne Gore tako da ova inicijativa ima šanse da uspije koliko se u nju uključi.

Ponavljam još jedom, ključno pitanje evropskih integracija u Crnoj Gori, sva pamet Crne Gore, i ponvavljam još jednom, u koliko se krene iskreno imamo šanske da jednog dana, možda za dvije, tri ili četiri ili pet godina ne govorimo o novoj Jugoslaviji, mada bi iskreno volio da ona u emotivnom dijelu bude ta, nego da govorimo o saradnjih onih zemalja koje su devedeset godina živjele u jednoj zemlji. Hvala vam gospodine potpredsjedniče, Vi znate da ja kada pokušavam da i malo povisim ton ka vama da mi ne polazi za rukom, jer jednostavno vi nijeste meta za oštre tonove. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Ja to shvatam kao zmah, kao što ste rekli kada su u pitanju evropske i evroatlanske integracije. Nije problem ako je u funkciji razjašnjenja, slažem se da iskoristite koliko treba minut, dva. 

 

IGOR LUKŠIĆ: 

Ovo je više konstruktivna razgovor, ne sad debata sukobljenih stavova. Iz tog razloga upravo potenciram da je u pitanju vrlo radna ideja i nema apsolutno nikakvu ambiciju da bude propagandističkog karaktera. Kao što sam kazao na početku, nema ambiciju da sa ovim nešto bližim oblikom saradnje zemalja koje od 01.jula bivaju potpuno okružene Evropskom unijom, mi zapravo ne supstituišemo bilo koju drugu regionalnu inicijativu. Bilo je pitanja da li mi sa ovim stavljamo u drugi plan regionalni Savjet za saradnju ili proces saradnje jugoistočne Evrope, apsolutno ne. Zapravo naša bolja koordinacija u regionu u cilju ostvarivanja naših interesa treba da doprinese afirmaciji ono što rade u drugim institucijama ili drugim regionalnim inicijativama.

Evo primjera, Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju 01.jula 2013. godine, između ostalog, stiče pravo na 11 milijardi bespovratnih strukturnih fondova koje treba da potroši narednih sedam godina. U koliko mi koji bi u narednih sedam godina trebalo da stvorimo uslove da uđemo u Evropsku uniju, nekim zemljama regiona će možda trebati više vremena da potroše za tako nešto, ne budemo shvatili da je potrebno jednim glasom da govirimo kako bi promovisali neke naše interese, tipa ulaganja u infrastrukturu ili energetiku i slično, i povezivanje nekih drugih oblasti, onda će ... gubiti vrijeme na uopštene deklaracije i to nije namjera. Nije namjera da birokratizujemo inegracioni proces ili regionalnu saradnju, već da konačno još jednom tih šest zemalja koje su okružene Evropskom unijom od 01. jula shvate da moraju bliže sarađivati da bi doprinijeli onome što su neposredni interesi naših građana i tom pogledu treba tražiti razlog, zašto Crna Gora koja u ovom trenutku jedina vodi pregovore Evropskom unijom je bila, rekao bih, zadužena da pripremi neku vrstu dokumenta, ali vrlo radnog, jer o svim tim idejama i treba da se razgovara i da se vidi .. kod država članica da li zaista smatraju da je to dobar put ili neko drugo rješenje treba primijeniti. Ovo je više, rekao bih i karakternog karaktera i neka vrsta ... koja bi trebalo da se odvija u široj javnoj sferi. Zhvaljujem.