Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE ALEKSANDAR DAMJANOVIĆ

Blagovremeno sam postavio sljedeće poslaničko pitanje : Za koja lica Vlada Crne Gore, odnosno organ nadležan za poslove privatizacije shodno članu 419 stav 4 Zakona o svojinskopravnim odnosima izdalo mišljenje da je plaćena tržišna naknada za zemljište iz postupka privatizacije a za koja lica je mišljenje bilo negativno te kolika je ukupna površina zemljišta, odnosno ukupna naknada koja je bila predmet pozitivnog mišljenja od početka primjene zakona i da li Vlada Crne Gore ima evidenciju o istim informacijama u odnosu na obaveze privrednih sudova da ista mišljenja daju u postupcima stečaja.

Odgovor sam tražio i u pisanoj formi i dobio sam odgovor u pisanoj formi, ali sam od prethodne sjednice prije dva mjeseca dva pitanja koja su tada bila postavljena, naravno za ovaj odgovor nemam pisanu informaciju od vas, ne vidim zaista potpredsjedniče da vam je to prešlo u manir zašto ne dostavljate odgovore na ovako precizna pitanja koja ne traže velika laboracije već samo da se napravi lista kompanija za koje je ili nije dato mišljenje i da se izračuna koliko je to zemljište i koliko je to koštalo, pa da vidimo po kojoj je to cijeni otuđena državna imovina u ruke privatnih, da kažem posrednika.

No, za razliku od predsjednika Vlade koji je na slično pitanje, odnosno na jedan dio pitanja koji je bio posvećen premijerskom satu odgovarao dosta nervozno i dosta ljuto iako je malo kazao, vi ipak evo odgovarate manje nervozno i manje ljuto i ako kažete još manje. Imaćemo prilike da sada testiramo što ćete mi odgovoriti.

Dakle, SNP je u mukotrpnim pregovorima sa tada ministrom finansija, gospodinom Lukšićem, koji je bio malo prije ovdje, zamolio sam ga da ostane, da sačeka jer je on dio ove priče, kreirao jedno rješenje koje je bila šansa za odgovorne ljude i pojedinice u Vladi, da ne napravimo reviziju privatizacije, ali da koliko toliko ispravimo nepravde koje su napravljene na štetu ove države, time što je ogromno zemljište kroz postupak privatizacije, po mizernim cijenama da li kroz varijante stečaja, varijante tendera i tako dalje, otudjeno i prebačeno u privatne ruke. Dakle, rješenje u Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima koji smo 2/3 jedva ovdje usvojili, sa 54 glasa od 81, da ne nabrajam ko je tada glasao a ko nije, je bilo takvo da je omogućilo odgovornim pojedincima iz Vlade Crne Gore od 2009. godine da zaustave pljačkaški proces privatizacije.... (prekid).... da zaustave strateški pljačkašku privatizaciju,po četrvrti put da je ponovim, da joj dam taj epitet, jer će i samo ono što imam kao podatke koje mogu da vam pročitam a koje je dobio gospodin Minić, po članu 50 kod nadležnih privrednih sudova, i Savjeta za privatizaciju ići u tome u prilog da su kvadrati zemljišta koji koštaju i po nekoliko stotina evra, plaćeni po 50 evra i da su na taj način država i lokalne samouprave oštećene za milione. Očekujem da mi se u dogledno vrijeme ne čekajući da mjeseca dostavi odgovor u pisanoj formi kako bismo nakon toga napravili određene procedure i podsjetiću, ovo nije naravno ni prijetnja ni upozorenje, jer svi članovi Vlade su tu trenutno kao što smo i mi poslanici ovdje ali da ono što tada nije prošlo kao moj amandman u ime Kluba SNP-a, da se kada smo mijenjali Krivični zakon odredba da krivična djela iz procesa privatizacije nezastarjevarju tada je trajalo dva - tri glasa, mislim da kolege iz SDP-a su dali podršku a ostali nijesu iz većine, da je sada prihvaćeno pošto naš parlament to tada nije htio, prihvatio je POST i da je ušlo u evropsku agendu, tako da ovo neka bude blago upozorenje svima nama i svima koji daju ovakva mišljenja da dobro paze šta rade, odnosno njima koji su dali mišljenje da dobro paze kako su to tada radili . Ovdje imam i spisak članova Savjeta za privatizaciju za period 2009-2012. godina, nema potrebe da ga čitam, dostupan je javnosti, ali da moramo razgovaramo i o tome ko je i koja je to radna grupa unutar Savjeta davala sve listom pozitivna mišljenja za kupovinu zemljišta po nekoliko desetina evra a isto je vrijedjelo stotine i stotine evra. Hvala. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Potpredsjednik Vlade Lazović, kao što je rečeno, manje nervozno-malo ljuto ali sa dosta podataka. Izvolite. 

 

VUJICA LAZOVIĆ: 

Uvaženi potpredsjedniče Šturanoviću, dame i gospodo poslanici, uvaženi poslaniče Damjanoviću, dozvolite da u odgovoru na vaše pitanje saopštim sljedeće.

Dakle, u pravu ste u skladu sa članom 419 stav 4 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima u postupku privatizacije u Crnoj Gori mišljenje da je plaćena tržišna naknada izdaje Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte.Savjet je formirao jednu radnu grupu, odnosno jedan radni tim kojim koordinira zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa Crne Gore a u tom radnom timu su pravnici i ekonomisti sa respektabilnim iskustvom a predstavnici su Zavod za zapošljavanje, Investiciono-razvojnog fonda i Vlade Crne Gore.

Taj radni tim, na osnovu svoje raspoložive dokumentacije, počev od finalnog mišljenja Agencije za prestruktuiranje privrede i strana ulaganja prilikom procjene vrijednosti preduzeća koja su ušla u proces privatizacije, na osnovu sve dokumentacije koja je pratila proces privatizacije i ostalih relevatnih dokumenata daje predlog i mišljenje da li se može nešto priznati kao transver koji je izvršen u periodu privatizacije sa ovim iskazom da je plaćena tržišna naknada. U dosadašnjem perio podnijeto je 30 zahtjeva za davanje mišljenja, radi pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine, i to su bili zahtjevi sljedećih podnosioca:.........Budva, HTP "Vila Oliva" Petrovac; "Bajo Pivljanin poljoprivreda" AD Podgorica, Higijena AD Podgorica, Gušmurović Sead iz Berana, Guberenić Slobodan iz Andrijevice, "Evromix trejd" DOO Budva, Solana "Bajo Sekulilć" AD Ulcinj, u stečaju, Hotel "Turjak" AD Rožaje, "Kristal" AD Rožaje, "Tajson" DOO Rožaje, "Tofi" DOO Rožaje, HTP "Primorje" AD Tivat, Prijestonica Cetinje, Veliz Zef iz Ulcinja, "Jadran" AD Bar, Hotel "Palas" DOO Petrovac, "Carine" DOO Podgorica, "Jugopetrol" AD Kotor, Kombinat aluminijuma Podgorica, AD Podgorica, Izgradnja AD Kotor, "Bjelasica RADA" ADA Bijelo Polje "Knjaz" Nikšić ......hotel "Montenegro" DOO Herceg Nvoi, "Božur" veleexport DOO Podgorica........expres AD Podgorica, "Duklja" AD Podgorica, "Drvoimpex" ..... AD Podgorica, "Trebjesa" AD Nikšić "IBON" DOO Nikšić i ......... DO Bijelo Polje. Postupajući po metodologiji koju je ovaj radni tim pripremio, radna grupa pardon, ona je predložila Savjetu da se da pozitivno mišljenje da je u postupku privatizacije plaćena tržišna naknada za zemljište za sljedeće subjekte: Hotel "Belvi " Bečići; Hotel "Oliva" Petrovac, "Bajo Pivljanin poljoprivreda" AD Podgorica, Higijena AD Podgorica, AD Berane, Hotel "Rivijera" Petrovac, a odbijeno je davanje mišljenja po zahtjevima Guberinić Slobodana iz Andrijevice, .... DO Rožaje i ......Zeva iz Ulcinja . Iz proceduralnih razloga je takodje odbijeno davanje mišljenja po zahtjevu Prijestonice Cetinje, a zahtjev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine koje je podnijelo HTP "Primorje" iz Tivta je u toku postupka povučen iz procedure odustankom podnosioca zahtjeva. Neki od zahtjeva su još uvijek u toku razmatranja. Ono što takodje u odgovoru na vaše pitanje želim da saopštim da je ukupna površina zemlje za koje je utvrdjeno da je plaćena tržišna naknada negdje preko 12 miliona kvadratnih metara pri čemu je za "Bajo Pivljanin" Podgorica AD Podgorica to najviše 11 mil.853.458 kvadratnih metara.

Što se tiče podataka koje ste u svom pitanju postavili odnose se na rad privrednih sudova za postupke u stečaju Vlada ne raspolaže sa tim informacijama ali ću uputiti njima zahtjev da mi dostave te informacije i zajedno sa pisanim odgovorom ću to vam dostaviti, a gospodin Milić kaže da je već to od njih dobio, vjerovano tima veći autoritet i uticaj kod njih nego što ja imam.

Dakle, mi koristimo tu poslovničku mogućnost, nećete mi zamjeriti da vam zaokrućim i kompletiram odgovor u pisanoj formi dostavimo do sljedeće sjednice kada se budu postavljala poslanička pitanja. Zahvaljujem. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hcala Vama.

Kolega Damjanović ima riječ. Izvolite. 

 

ALEKSANDAR DAMJANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Pretpostavio sam da vi kod sebe imate dio odgovora, eto da bude i meni i Vama teže vi to diktirate umjesto da mi to uredno dostavite i onda možemo da komentarišemo i da sračunamo neke stvari . Dakle, kazali ste da je šest, ako sam dobro brojao, jer sam morao da brojim ovo što vi ovdje govorite, dato pozitivno mišljenje, za tri su odbijena iz proceduralnih razloga, nije dato negativno mišljenje, za jedno je u toku, a 30 je bilo ukupno. Dakle, vi ste rekli neka su u proceduri, nije neka nego 2/3 odnosno 20. Ajde da kažemo da šteta nije konačna.Može biti i veća ako se nastavi da se listom daju pozitivna mišljenja i za ovih 20-tak i ako se dobro ne promisli ti u radnoj grupi koji ovo rade i zato mi ovdje u SNP-u i ovdje radimo, ne da bi bilo koga plašili i da bi pravili pritisak već da bi samo upozorili da se poštuje zakon i da se dobro otvore oči kod onih ljudi koji odlučuju o milionima evra, o tome da li su ti vlasnici, odnosno ti kupci iz procesa privatizacije platili tržišnu naknadu i ako jesu prosto im bilo, ako nijesu to zemljište ostaje u vlasništvo države, odnosno da se plati naknada, nikad nije kasno, je li tako, da država prihodije sredstva koja sada nema.

Proces privatizacije i dalje traje, nije završen, on je počeo kako je počeo, sa masovnom vaučerskom, koja mu je dala "zamah". Ovdje su se dešavale ......stvari gospodine Lazoviću, ovdje su prese iznošene iz Kombinata aluminijuma teške nekoliko desetina tona, ovdje kompletna Pilana sa Njegovuđa, kako reče moj drugar sa Žabljaka ponešena, ovdje su slike kradene i to umjetničke slike iz hotela koji su bili u procesu privatizacije, rušeni su objekti da bi se pravili objekti neke druge namjene, ne poštuju se ugovori o privatizaciji, prijeti Vlada praznom pričom da se raskidati ugovore sa onim kupcima hotela koji nijesu završili svoj dio posla, govoreno je na premijerskom satu, da naravno, postoje povlašćeni sa kojima se ugovori ne smiju raskinuti i tako dalje.Ovo su fragratne stvari, ovo su stvari koje imaju uporišta u zakonu i u ovom članu zakona koji važi i on će stalno biti na preispitivanju i ovom pričom se SNP bavi u kontinuitetu. 2010. godine tada sam Igoru Lukšiću, ministru finansija postavio slično pitanje, odgovor je bio veoma nemušt a tek je počeo Savjet za privatizaciju da daje ta mišljenja. Ovim su se bavile kolege Velizar Kaluđerović i Neven Gošović i Srđan Milić koji su tražili, po članu 50 i od privrednih sudova dobili neke informacije, pa pošto vi nijeste bili u mogućnosti da odgovorite evo da vam dam možda jedan od niza primjera koje ja ovdje imam, kako je to plaćeno zemljište po tržišnoj naknadi.

Dakle, Hotel "Otrant" koji je u stečaju prodat za 2,5 miliona evra, firmi "Barkli" a sada gazduje ko zna ko, u stvari zna se ko , ali da ga ovdje ne reklamiramo tog biznismena, za zemljište koje je veličine 60.000 kvadrata morske obale, pijeska, na Velikoj plaži. 2,5 miliona za 60.000 ispada da smo negdje za 40 evra platili tržišnu naknadu za dio plaže Hotela "Otranta" u Ulcinju. To je posljednji veliki hotel koji je ova država napravila uz Hotel "Galeb" zlatnih 80-ih godina. Takvih primjera ima siaset i zato vas još jednom molim i time završavam, zahvaljujem potpredsjedniče, da budete korektni da dostavite pisani odgovor u potpunosti sa spiskom kojim ste firmama dali pozitivno mišljenje, kojim pojedincima - gazdama, biznismenima i tako dalje, koliko su platili ukupno naknade za koliko zemljišta, slučaj "Baja Pivljanina" ne pominjem jer je pomiao gospodin Milić katastrofalan, kome nijeste dali to mišljenej i ovu informaciju od privrednih sudova da ako možete da ažurirate pa da na nekoj od sjednica Skupštine ne mora to biti premijerski sat, ovu priču nastavimo.

Što se tiče nas iz SNP-a, dok budemo opozicija stalno ćemo vas na to podsjećati i upozoravati, a ako budemo vlast, neke ćemo ......

Hvala vam.