Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE VELIZAR KALUĐEROVIĆ

Da li je bilo koji član Vlade Crne Gore zahtijevao raspravu i konkretnu odgovornost zbog toga štu u postupku izdavanja državnih garancija i dodijeljene državne pomoći Kombinatu aluminijuma Podgorica, Željezari Nikšić i Pobjedi AD Podgorica na ukupni iznos od više stotina miliona evra, pored ostalih neregularnosti.

-izdate garancije nijesu zaštićene odgovarajući i kontragarancijama:

-nije vršena eksterna i interna stručna analiza i ocjena finansijskog stanja u ovim kolektivima;

-nije vršena procjena fiskalnog uticaja na Budžet Crne Gore;

-nije rađena eksterna ili interna analiya i ocjena ekonomske održivosti Programa finansijskog restruktuiranja KAP-a;

-nije razmatran Izvještaj o ulaganju CEAC-a saglasno članu 19 Ugovora o poravnjanju;

Ako je zahtijevana rasprava na Vladi na navedene okolnosti, koji član Vlade je to zahtijevao, kada je Vlada o tome raspravljala i što je konkretno zaključila. Ko je u stvari Vladi dao tumačenje da se Ugovor o poravnanju ne može raskinuti bez saglasnosti druge ugovorne strane.

Odgovor na ovo pitanje tražio i u pisanoj formi koje nijesam do ovog trenutka dobije u pisanoj formi, ali nadam se da će stići opet u roku kao što je na moje prethodno pitanje Vama od početka marta ove godine odgovor u pisanoj formi sam dobio neposredno pred početak ove sjednice.

Kratko obrazloženje u ovih minut koliko mi je na raspolaganju pored orgomnih problema koji prate nažalost poslovanje Kombinata aluminijuma, ali i ovih drugih kolektiva koje sam pomenuo u mom poslaničkom pitanju, motiv osnovni da Vam postavim ova konkretna pitanja ili djelove u okviru ovog jednog pitanja je sadržaj Izvještaja o reviziji državnih garancija Vlade Crne Gore za 2010. godinu i 2011. godinu, koji je u aprilu mjesecu ove godine uradila i dostavila ovom Parlamentu najviši organ državne revizije saglasno Ustavu Crne Gore, to je državna revizorska institucija iz podataka Izvještaja državne revizorske institucije se da vidjeti da je za ovih tri, četiri godine, za samo ova tri kolektiva, dakle Kombinat, Željezaru i Pobjedu AD Podgorica, angažovano bilo da je do sada već isplaćeno ili angažovano putem izdatih garancija isplaćeno kroz vidove državne pomoći oko 380 miliona evra od čega 310 miliona ide prema Kombinatu aluminijuma, ide 54 miliona prema Željezari Nikšić i oko 17 miliona prema Pobjedi, vidim da je prošlo vrijeme evo da čujemo odgovor pa će u komentaru nadam se imati još malo prostora da nešto kažem. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Potpredsjedniče izvolite. 

 

VUJICA LAZOVIĆ: 

Uvaženi gospodine Kaluđeroviću, na vaše pitanje želim da odgovorim na sledeći način. Kao što znate u uslovima ekonomske krize Vlada Crne Gore, i ne samo Vlada Crne Gore, nego i značajan broj Vlada drugih zemalja bile su prinuđene da izdaju garanciju i kako bi obezbijedili stvorili mogućnosti za opstanak i preživljavanje jednog broja kompanija koji su bile pogodjene efektima velike globalne ekonomske krize, svakako mi smo u Vladi Crne Gore, dobijali predloge od resornih ministarstava sa jasnim stavom i mišljenjem Komisije za državnu pomoć i na osnovu toga smo se u Vladi prilikom glasanja odlučivali i nije tajna to sigurno i Vi znate da smo po ovim pitanjima imali i različite stavove unutar Vlade. Želim da posjetim da u skladu sa Ustavom Crne Gore, između ostalog nadležnosti Vlade da uvodi unutrašnji i spoljnu politiku i rješava zakone druge propise i opšte akte koje donosi uredbe i odluke druge akte za izvršavanje zakona, razmatranje odlučivanja na sjednici Vlade vrši se po tačkama utvrđenog dnevnog reda ćlan Vlade i drugi učesnici sjednice Vlade, prilikom razmatranja pojedinih pitanja može govoriti samo o pitanju koje se razmatraju konačno u skladu sa navedeni članovi Vlade mogu davati mišljenje i iznositi stavove po pitanjima koja su kandidovana za raspravu i konkretnom slučaju članovi Vladi su iznosili svoje stavove kada su resorna ministarstva kandidovala navedene materijale, po završetku pretresa Vlada je odlučivala i donosila odgovarajuće akte ili zaključke Vlade većinom glasova.

Što se tiče ugovora o poravnjanju želim da posjetim da ugovor može biti raskinut i bez saglasnosti s druge strane, a onda sigurno slijedi arbitraža i oni u Vladi koji su odlučivali o pokretanju tih aktivnosti su procjenjivali da bi taj postupak bio dosta problematičan u ostalom bili ste u prilici na sjednicama odbora, a i prilikom paralamentarne rasprave da se o tome upoznate. Konačno u vezi sa navodima iz vašeg pitanja, dostaviću Vam u pisanom odgovoru i mišljenje Ministarstva finansija o zakonitosti i sprovedenih procedura prilikom davanja državnih garancija, a kao što ste i sami rekli bićemo u prilici da brzo ovdje u Parlamentu imamo Izvještaj Državne revizorske institucije po pitanju državnih garancija, a svakako da će taj izvještaj Vlada razmatrati posle toga biću u prilici da vam dam konačno zakruženi odgovor, opet koristeći ovo poslaničku mogućnost nemojte da nam zamjerite, ali sve dok to postoji u Poslovniku mi ćemo koristiti mogućnosti dostavljaćemo Vam pisani odgovor na pitanja do sledeće sjednice kada se budu postavljalo poslanička pitanja, promijenite Poslovnik prinudićete nas onda da Vam dostavljamo to prije sjednice. Zahvaljujem. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Kolega Kaluđerović u koliko kolege Lalošević dozvoli, dozvoljava.

Zahvaljujem.

Izvolite. 

 

VELIZAR KALUĐEROVIĆ: 

Hvala gospodine potpredsjedniče.

Gospodine potpredsjedniče Vlade Lazoviću, naravno Vi imate pravo da koristite da do zadnjeg trenutka nedostavljate u pisanoj formi odgovor, Vi sami procijenite javno respektujem što ste iskreno rekli do Vam Poslovnik to omogućuje ali mnogo slučajnije od toga je što ste priznali činjenicu da se Vlada u opšte nije bavila ovim pitanjima 380 miliona evra, izdatih garancija dodijeljene državne pomoći KAP-u, Željezari, Pobjedi, dakle nije se bavila činjenicom koje konstatovala Državna revizorska institucija da Vlada nije poštovala ni svoju uredbu u proceduri izdravanja državnih garancija. Dakle, nije se bavila fiskalnim uticajem rizicima hoće li to pasti na Budžet na teret svih građana Crne Gore, a plašiti se da će najveći dio ovih izdratih državnih garancija se upravo to desiti, kažete bili ste prinuđeni da izdajete garancije, hajde da sada malo pođemo od Kombinata idem prema Pobjedi već je danas o tome bilo riječi. Dakle, izvadio sam podatke zadnje tri, četiri godine 17 miliona evra što državnih garancija, što dodijeljene državne pomoći je pošlo prema Pobjedi AD Podgorica, prema dnevnom listu Pobjeda, dakle koja je to vrsta prinudbe bila da se ide prema Pobjedi, hoće mo li da koristimo slučaj vašeg ne mog nego evo da uzmem vašeg partijskog druga, kolega Džavid Šabović, onog dana kada je izgovorio rečenicu da treba da se desi promjena vlasti u Crnoj Gori, šta je Pobjeda koja je dobila 17 miliona evra i srestava svih građana Crne Gore, učinila narednog dana, preko čitave naslovne strane bila je neka mi oprosti kolega Šabović, samo slika njegove glave i pitanje ko je Džavid Šabović, sa pokušajem očiglednim da se on diskridituje srećom i to ću reći pričalo se samo i ponudili su čitaocima tekst koliko su njegova primanja kao poslanik, ima li još neki prihod kao član nekog Upravog odbora ili Odbora direktora i ništa više, jer očigledno nijesu imali srećom bilo šta drugo da kaže, ali kakva je to poruka svima nama.

Dakle, neki ljudi zbog zaštite pozicija na vlasti zbog zaštite lika i djela pojedinaca najuticajnih u toj vlasti ne mare da ulože da se .... desetine miliona evra primjer je Pobjeda biće prilika da se priča i o Željezari Nikšić jer tu ima .... nezakonitosti i mnogo toga neokrivenog kud su pošle desetine miliona evra, a o Kombinatu aluminijuma saglasan sam pričaćemo i biće potrebe da pričamo i o ovom domu ali bogami da se time bavi i nadležno državno tužilaštvo, moraće to učiniti brzih dana. Hvala vam.