Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE MIĆO ORLANDIĆ

Šta je Ministarstvo ekonomije radilo i radi da se poslije privatizacije spriječi uništenje i propadanje svih kapaciteta kojima je raspolagalo nekadašnje uspješno preduzeće "Rumijatrans" Bar.

Oko obrazloženja, evo skratiću ga da ispoštujem ovo vrijeme.

Preduzeće "Rumijantrans" je nekada zapošljavalo prije privatizacije oko 500 radnika imalo je najsavremeniju auto bazu na prostoru od 40 hiljada kvadrata imalo je poslovni prostor na toj auto bazi oko osam hiljada kvadrata imalo je svoju bezninsku pumpu imalo je preko 140 teretnih teških kamiona i imalo je nešto iznad 15 autobusa. Sada smo svjedoci da svega toga tu nema, ali je izuzetna jedna lokacija sa još uvijek relativno dobro očuvanim prostorom i kapacitetom, a da ne govorim ni o dodatnih šest hiljada kvadrata prostora koji je tada u neko vrijeme bio namijenjen na jednoj lokaciji koja je blizu postojeće lokacije za prodaju automobila i dodatnih djelova. Znači, moje namjere jesu da zainteresujem nadležne državne organe da se pobrinu o onome što je preostalo jer da ne budemo u situaciji da sjutra u centru faktički Bara ili malo širem centru Bara imamo potpuno ruinirani i devastiran prostor bez ikakve funkcije ili bez ikakve mogućnosti.

Hvala Vam potpredsjedniče i molio bih da se založite za odgovor na ovo prethodno pitanje. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala Vama.

Naravno dobro je da smo dobili ovu informaciju oko pitanja koja ste uputili na prošloj sjednici i ono što je fakat što je činjenica da jeste da je to iz Skupštine poslato prema Vladi, očigledno da je nekim unutrašnjim rasporedom u Vladi između par ministarstava možda došlo do nekog nesporazuma, ali u svakom slučaju intervenisaćemo i odgovor na to pitanje će uslijediti veoma brzo. Očigledno je da postavljate evo i ovo pokazuje pitanje koja se preusmjeravaju iz Ministarstva u Ministarstvo, ali naravno to ne smije da bude nikakvo ne da kažemo opravdanje nego razlog da u onim rokovima koji su određeni Poslovnikom se ne dobije odgovor i sve ćemo učiniti da to bude.

Ministar Brajović ima riječ. Izvolite. 

 

IVAN BRAJOVIĆ: 

Hvala Vam potpredsjedniče.

Poštovani poslaniče Orlandiću, znači ja bih mogao da počnem kako glasi pitanje.

Što je Ministarstvo ekonimije uradilo da se poslije privatizacije spriječi uništenje propadanje svih kapaciteta i da kažem da je pitanje upućeno Ministarstvu ekonomije ne Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, a meni je preusmjereno u zadnji čas. Međutim, uvažavajući kolegu Orlandića, ja ću samo dati neke napomene o ovoj firmi i obrajsniću vam i vidjet ćete uostalom i iz tih nekoliko napomena o čemu se radi. AD "Horizon logistics" je pravni sljedbenik AD "Rumijatrans" Bar, društveno preduzeće "Rumijatrans" Bar transport špedicija skladište osnovano je 4.12.1961.godine Odlukom radničkog savjeta 4.05.1966.godine izvršena je integracija sa Prekookenskom plovidbom Bar i društvo se nalazilo u sastavu Prekookeanske plovidbe do 1968.godine. kada se društvo ponovo izdaje u samostalno preduzeće i od tada društvo posluje pod nazivom društveno preduzeće "Rumijatrans". Sve do 1992.godine, kada se …. u svojinskoj upravljačkoj transformaciji preduzeće u dioničarsko društvo. Ovo preduzeće je registrovano kod Privrednog suda u Podgorici 1992.godine, kao Hlding kompanija sa tri supsidijarna dioničarska društva tako da je zaživjela skupština "Rumijatrans" je donijela odluku o transformaciji Hlding korporacije dioničarska društva kako preduzeća zaživjela skupština "Rumijatrans" je donijela odluku o transfromaciji Holding korporacije dioničarsko društvo 31.03.1993.godine.

A dana 25.02.1999.godine DOO "Vektra iz Podgorice ugovorom o kupoprodaji akcija od sva tri republička fonda za razvoj penzijsko-invalidskog i Zavoda za zapošljavanje stekla je većinski procenat vlasništva u kapitalu AD što je registrovano kod Privbrednog suda u Podgorici. Na osnovu Odluke skupštine društva 2003.godine AD "Rumijatrans" mijenja naziv u AD "Horizon logistics" i jednostavno na prvoj vanrednoj sjednici Skupštine Akcionara 2006.godine donijeta je odluka o dobrovoljnoj likvidaciji društva "Horizon logistics". Nakon tri godine provedene u ukidacionom postupku na drugoj vanrednoj skupštini AD "Horizon logistics" u likvidaciji Bar odlučeno je da se obustavi postupak dobrovoljne likvidacije i društvo nastavi sa redovnim poslovanjem počev od 16.marta 2009.godine. Osnovna djelatnost društva uključuje špediciju, remont, skladište i trgovinu a od novembra 2009.godine, društvo je od Uprave policije kao dodatnu djelatnost dobilo ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda motornih vozila. Ovih nekoliko napomena sam dao upravo zato, da bih sad saopštio sljedeće.

Ja ću se zaista postarati kod drugih kolega u Vladi, da se napravi neka cjelovita informacija i poslanik Orlandić dobije odgovor koji se može smatrati odgovor na poslaničko pitanje. S druge strane, kakve su poslaničke obaveze ministara prema poslaničkim pitanjima mi smo obavezni da pismeno dostavimo predlog do naredne sjednice za poslanička pitanja, što znači naravno vi ste naravno potpuno u pravu za ono prethodno pitanje i ovdje je ponekad teško prikupiti u tih par dana od kad se dobije pitanje sva relevantna mišljenja i sve relevantne podatke. U svakom slučaju naravno da će postojati kod kolega jer ja mogu da kažem da pojam privatizacije bi trebao biti vezan za nekog drugog ministra, a tačno je da je "Rumijatrans" time što je tada radila ne baš po opisu poslova u posljednje vrijeme prilično usmjerena na Ministarstvo saobraćaja i pomorstva. To je jedino što sam mogao da kažem da nebih prosto rekao i ja da smatram da sam nenadležan, nego da kažemo uvaženom poslaniku Orlandiću da ću se postarati da sve kolege naprave neko zajedničkio zajednički odgovor na poslaničko pitanje jer zaista tu ne da smatram dobronamjernim, nego aposlutno dobronamjernim ovo pitanje koje ste postavili kao i prethodno u smislu prosto interesovanja građana Bara za preduzeća koja su neka u neko vrijeme predstavljalo okosnicu razvoja.

Hvala. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Gospodine Orlandiću najbolje je da napišemo nadelžno Ministarstvo, pa neka vide oni u Vladi kome će podijeliti.

Izvolite imate riječ.

  

MIĆO ORLANDIĆ: 

Hvala.

Kao u mnogo čemu slažem se sa Vama, tako da ću ako budem postavljao pitanje u narednom periodu tako i postupiti. Ja normalno sva ova pitanja ne postavljam da bih ja ili šira javnost dobili odgovore u pisanoj formi i sa tim što kažu zadovoljio neku svoju ličnu ili širu javnost cilj jednog i drugog pitanja je bio da li je moguće da u okviru naše Vlade i državnih organa pokuša se sagledati ono što imamo ili što se desilo vezano sa Primorkom da sagledamo ono što još uvijek možemo učinjeti kao država i državni organi u dobroj komunikaciji ili manje dobroj sa kompanijama koje su privatizovale ove firme i da jednostavno stvorimo ili stvaramo uslove dugoročno da po onom starom principu gdje je nečega bilo moguće da ga i opet bude.

Zahvalan sam vam na korektnom odgovoru i imao bih što kažu molbu da kod svojih kolega pogura prije svega posao u sagledavanju svega toga i mogućnosti sprečavanja daljih šteta jer su štete evidentne koje imamo vezano za ova dva preduzeća i da u nekoj dobroj komunikaciji ili dobrim aktivnostima ili osmišljenim aktivnostima prema vlasnicima ili dijelu vlasnika stvaramo uslove da ono što sam i prije rekao tamo gdje je nečega bilo bude ga i opet.

Hvala Vam potpredsjedniče, hvala ministre i hvala vama.