Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE SNEŽANA JONICA

Pitala sam vas koji je iznos mjesečne zarade za prethodni mjesec predsjednicima i potpredsjednicima opštine Glavnog grada i Prijestonice, predsjednicima skupština opština, glavnim administratorima, sektretarima skupština, direktorima svih javnih preduzeća, ustanova i službi, čiji je osnivač skupština opštine Glavnog grada ili Prijestonice?

Činjenica je da sam i 2010. godine imala ovakvo pitanje i imam pred sobom podatke koliki su tada bili iznosi mjesečnih zarada ovih lokalnih funkcionera, da sam isto pitanje postavila vašem prethodniku u maju prošle godine i da mi je tada odgovoreno da me obavještavaju da zbog kratkog vremenskog roka nijesu u mogućnosti da dostave tražene podatke, ali da će tražene podatke dostaviti u najkraćem mogućem roku čim pomenuti podaci budu dostavljeni Ministarstvu finansija od strane jedinica lokalne samouprave. Ovo mi je odgovoreno 14. maja 2012. na pitanje dostavljeno Ministarstvu i prethodnom ministru 11. maja 2012. godine. Evo, godinu dana kasnije ti iznosi mjesečnih zarada još uvijek nijesu dostavljeni. Imam tu dilemu, ili su stigli do Ministarstva, ili je bila loša konekcija od Ministarstva prema Skupštini, ili nijesu ni stizali do Ministarstva jer je loša konekcija sa lokalnim samoupravama.

Imajući u vidu činjenicu, kada sam prve podatke koje sam dobila u oktobru 2010. godine o iznosima zarada dala medijima i kada su oni objavljeni, znam da su bile jako burne reakcije svih lokalnih samouprava o tome zašto se objavljuju njihovi iznosi plata. Mislim da je prilika da čujemo kolike iznose mjesečnih zarada primaju lokalni funkcioneri, imajući u vidu priču o mjesečnim zaradama prokazanim platama poslanika i činjenici da ćemo vidjeti da u nekim javnim preduzećima neki mali lokalni moćnici primaju značajno više i od vas i od mene, ministre.

Osim toga, pitala sam vas koje su opštine u Crnoj Gori na dan dostavljanja ovog pitanja isplatile mjesečnu zaradu za prethodni mjesec jer mi se i to uklapa u onu prethodnu priču, kako oni koji sebi opredjeljuju tako visoke plate razmišljaju o tome kada ne uspijevaju svojim zaposlenima da isplate plate za prethodni mjesec nego kasne po par mjeseci, da vidim, možda nijesam u toku, možda je to nešto bolje od onoga što ja znam.

Pitala sam vas, takođe, da mi dostavite tabelarni prikaz planiranog iznosa i procenta ostvarenja budžeta za 2013. ne za 2012. godinu, bila je štamparska greška u pitanju u lokalnim samoupravama. Pitala sam vas da li je neka lokalna samouprava do ovog trenutka ušla u proceduru izrade rebalansa budžeta, jer obično nam se rebalansi rade dva dana pred kraj godine, da se posloži sve što se završilo. Koliko se sjećam, smisao izmjena odluka o budžetu je izmijenjen ... pod kojima se to radi, oni se rade u trenutku kada se to dešava, a ne na kraju godine da poklapamo lijevu i desnu stranu u budžetu, da bi nam završni račun bio kako treba poslije toga.

Ono što, takođe, tražim i tražila sam od vas jeste pregled broja zaposlenih u lokalnim samoupravama na dan postavljanja ovog pitanja, ali i 31.12.2012. godine. Imam podatak sa kraja 2010. kada je taj broj bio negdje oko 10.800, pa sa kraja 2011. godine kada je taj broj bio negdje oko 10.100, a čini mi se da je sada taj broj 10.500 bio nedavno. Ne znam šta je to kada idemo prema racionalizaciji i zapošljavanju u lokalnim samoupravama. Od pada nakon 2010. godine sada imamo nagli porast brojki zaposlenih u lokalnim samoupravama u vrijeme krize, u vrijeme nemogućnosti da se isplate zarade i onima koji već tamo rade, u vrijeme kada se zaustavlja zapošljavanje da bi se napravio sistem funkcionisanja lokalne samouprave. Zadnje što sam …. to je iznos dugovanja lokalnih samouprava u Crnoj Gori na dan postavljanja ovog pitanja, opet u kontekstu i predhodnih stvari, ali i ono što prigovaram Vama kao ministru, da li je Ministarstvo do dana postavljanja pitanja preuzelo neke mjere za realizaciju Zaključaka Skupštine Crne Gore, koji su usvojeni u Zakonu o budžetu za 2013. godinu, a odnose se na analiziranje zarada i potrošnje na nivou lokalnih samouprava, i kada planirate da podržite mjere za racionalizaciju potrošnje. Zaključkom brj 5, koji je usvojen uz budžet bili ste obavezani da do kraja prvog kvartala preduzmete mjere, i molim Vas da mi samo ne odgovorite, da je Vlada Crne Gore usvojila neke zaključke, jer ste zaključke trebali da usvojite do kraja prvog kvartala, do danas očekujem da imate i mjere i konkretne rezultate tih mjera. Hvala. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem. 

U jednom pitanju je 14 pitanja.

Ministar Žugić ima riječ, možete odgovarati do jednog sata.  

 

RADOJE ŽUGIĆ: 

Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče,

Uvažena poslanice Jonica zamjeram što zamjerate nešto što smo uradili, a možda nijeste još informisani.

Šalim se, ali mi smo u obavezi da shodno zaključcima ovog Parlamenta uz budžet koji je donesen do kraja prvog kvartala informišemo ovaj visoki dom o aktivnostima koji se tiču nekih fiskalnih i finansijskih parametara kada su u pitanju jedinice lokalne samouprave. I mi smo takvu informaciju uradili za Vladu, kasnili iz objektivnih okolnosti čekajući da nam sve lokalne samouprave dostave njihove materijale da bi imali konsolidovani bilans finansijskih, odnosno fiskalnih parametara svih lokalnih samouprava. Mislim da je već stigao taj materijal u papirnoj formi, prema Matičnom budžetu, prema gospodinu Damjanoviću, i ne samo taj materijal, već materijal koji se ... istu problematiku, a tiče se pravnih lica koja su u većinskom državnom vlasništvu. Sve ove aktivnosti smo radili iz prostog razloga što želimo da mjere štednje i racionalizacije fokusiramo ne samo na jedan dio javne potrošnje, već obuhvatimo čitav spektar, odnosno ukupnu javnu potrošnju.

Takođe, nam je cilj da uštede koje ćemo ostvariti i kod lokalnih samouprava i kod javnih preduzeća i u dijelu onoga što Vlada uštedi, po osnovu te tekuće potrošnje, usmjerimo prema kapitalnom budžetu, prema onom dijelu budžeta koji će generisati nove elemente rasta i razvoja. Tako da ćemo negativne elemente smanjivanja agregatne tražnje kompezirati podsticajem razvoja kroz kapitalni budžet.

Dakle, očekujem da dobijete mnogo je reći analizu, ali informaciju o finansijskim i fiskalnim parametrima za sve lokalne samouprave u Crnoj Gori. Tamo ćete naći i broj zaposlenih i prosječnu zaradu i učešće ovog troška u rashodnoj strani svakog budžeta. Naći ćete takođe, i dugovanja lokalnih samouprava prema bankama, prema državi, prema povjeriocima. Dakle, analiza koja će dati prostora za osvrt u smislu racionalnog ponašanja svih jedinica lokalne samouprave. Tako da mislim da smo kroz ova dva materijala koji su, ja očekujem i danas u Parlamentu, odradili važan dio zaključaka koji su bili predmet i ovog Skupštinskog odbora i ovog visokog doma.

Konkrentno oko Vaših koliko, nekoliko pitanja, treba reći da su pitanja koja se odnose na mjesečne zarade bilo u bruto ili neto izrazu, za predhodni mjesec, a odnose se na predsjednike, potpredsjednike opština Glavnog grada, Prijestonice, predsjednika skupština opština Glavnog grada takođe, i .... glavnog administratorima i kompletnom rukovodećem kadru da skratim odgovor. Želim da vas izvijestim da u kratkom vremenskom roku nijesmo dobili traženi odgovor iz prostog razloga takve podatke danas ne mogu prezentirati. Ali, ostajemo u obavezi da nakon dobijanja vas potpuno informišem, ako ja mogu svoju zaradu da prijavljujem uredno, iako se možemo racionalno ponašati mi neki koji radimo najteže i najodgovornije poslove, i poslove koji vode ka zamjeranje generalno, znate, onda neka urade to i ostali koji su važana segment ukupne javne potrošnje.

Dakle, dostavili smo Vam i tabelarni pregled koji se odnosi na isplatu poslednje zarade. Dat je po opštinama, da vas ne zamaram i vas i javnost, pogledaćete tu tabelu, i takođe, dali tabelu broj 2 koja se odnosi na prihode lokalne samouprave, plan, izvršenje i stepen izvršenja. Oko ove tabele reći ću samo kratak komentar, da je stepen izvršenja generalno i agregatno za sve lokalne samouprave u precentu 86, 58 u odnosu na plan za 2012. godinu.

Takođe, treba reći da se shodno članu 26A Zakona o budžetu, pri usvajanja Predloga odluke o budžetu opštine, nadležni organ opštine je dužan da pribavi mišljenje Ministarstva finansija na predloženi nivo i strukturu potrošnje, politiku zarada, kapitalne izdatke i izvore finansiranja i nivoa suficita, odnosno deficita. Nadležni organ opštine obavezan je da pribavi navedeno mišljenje Ministarstva finansija i kada se radi o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine.

Ako dozvolite potpredsjedniče samo par sekundi još, do 28. maja do danas ove godine, Ministarstvo nije dobilo ni jedan zahtjev od opština za davanje mišljenja na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu. Takođe, vas obavještavam da Minstarstvo finansija ne raspolaže informacijama da je u nekoj lokalnoj samoupravi u pripremi rebalans budžeta u ovom periodu godine.

Zatim, imamo tabelu koja govori o broju zaposlenih po strukturi. Organi lokalne uprave i javne ustanove i javna preduzeća, i ukupno po tom osnovu imamo 10.508 zaposlenih u sva tri segmenta lokalnih samouprava, stalno zaposlenih, tako je.

Još, kratko ću pokušati da Vam uzmem malo vremena. I shodno članu 74 Zakona o finansiranju lokalne samouprave opštine su obavezne da Ministarstvo finansija dostavi podatke o prihodima i rashodima, kao i zaduženju najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka kvartala. Sobzirom da Opština Herceg Novi, ja se izvinjavam što nju pominjem posebno, nije dostavila Izvještaj za prvi kvartal, a da jedan broj opština ima nekompletne podatke o stanju duga kojim raspolaže Ministarstvo finansija, odnose se dakle, na stanje duga na 31.12. predhodne godine. Ponavljam, dobićete, ako to već nije danas stiglo, strukturu duga lokalnih samouprava. Znači, bankarskog poreskog i duga prama dobavljačima po svakoj opštini u Crnoj Gori. Ako ima grešaka moguće da se desi i rutinska greška, tu smo da napravimo korekciju.

Na kraju želim da istaknem da je upravo ono što se nadate da nije, jeste, Vlada je kod usvajanja ove informacije donijela 13 zaključaka, i oni će biti vama dostupni, jer nema razloga da ih ne prezentujemo sa ciljem poboljšanja finansijskog, odnosno fiskalnog stanja jedinica lokalne samouprave, a mi ćemo u petak ove sedmice imati sastanak sa svim predsjednicima opština, sa ciljem da vidimo kako da iznađemo modele da unaprijedimo njihovu fiskalnu i ukupnu finansijsku održivost. Zahvaljujem i izvinjavam se. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala Vama.

Koleginica Jonica ima riječ, izvolite. 

 

SNEŽANA JONICA: 

Gospodine Žugiću, za početak predložite izmjene i dofinansiranje lokalne samouprave u skladu sa onim što smo vam prije godinu dvije i tri govorili iz Kluba poslanika SNP-a, kad smo vam govorili da ćemo doći do toga, a već je bilo takvo stanje da je jako loša situacija u lokalnim samoupravama. A već godinu dana imati ono što zvanično i utvrdilo tijelo Vlade koje se bavi reformom lokalne samouprave, da Zakonom o finansiranju lokalne samouprave su utvrđena pojedina rješenja čija je primjena u praksi pokazalo određene nedostatke koji usporavaju rad lokalne samouprave i da lokalne samouprave ne mogu same sebe da finansiraju itd. Imate našu priču, da imate 14 opština za koje ja kažem, pa neka se tumače kako god hoće, da primaju sredstva iz Legalizacionog fonda ili ja bih rekli da su u stanju socijalne potrebe. A imate i ove koje nijesu u ništa boljem stanju kad dobijemo ove podatke o tome kada su im i kako isplaćivali zarade. Ono što je bila suština Vašeg odgovora je bilo da ne raspolažete sa informacijama, da nemate informaciju, da ćete dobiti informaciju, da su kasnile informacije iz lokalnih samouprava pa ste kasnili Vi.

Prvo, moramo da utvrdimo ovdje, kašnjenje košta. Kašnjenje nije samo ovo od 31. marta pa do 09. maja kad ste usvojili ove zaključke, jer ste ih usvojili 09. maja, jer ja i kolega Damjanović razmjenjujemo informacije u pet minuta, i kad biste Vi slično razmjenjivali informacije sa lokalnim samoupravama onako kako se kod nas razmjenjuju važne informacije koje su od značaja za predloge koje dajemo, vjerovatno bi to bilo mnogo bolje. Podsjećam da ovo nije prvi put da je ovakav Zaključak kroz budžet usvojen. Prije tri godine ... predlog SNP-a isti zaključak je usvojen u odnosu na lokalne samouprave, prije dvije godine, pa Vi ste bili malo u ovim klupama, malo u tim, malo ovdje u onoj nezavisnoj instituciji, ali ste negdje bili tu u tim finansijskim tokovima, tako da onog dana kada ste preuzeli obavezu da budete na mjestu ministra finansija, preuzeli ste obavezu i da ćete se suočiti sa činjenicom da imate lokalne samouprave koje nas današnji dan imaju 109 miliona eura javnog duga ali imaju plate koje čini mi se čak i povećavane u odnosu na iznose koje imam iz 2010. godine kada smo imali nekog direktora vodova i kanalizacije u Baru koji je imao 1700 eura platu veću nego predsjednik opštine, kada smo u Budvi imali direktora komunalnog sa platom od 1900 eura ili direktora pogrebnih usluga sa platom od 1855 eura, pa smo u Kotoru imali direktora vodova koji je imao 1862 eura, znači opet veću platu nego i predsjednik opštine da ne pričam o vašoj i o mojoj plati i tako dalje.

Ja imam informacije da je i nakon ovog perioda bilo čak i povećanja plata, ali ono što znam sigurno je da je bilo broja povećanja zaposlenih, znači mi smo imali brojku koja je iznosila 10101 zaposlenih na kraju 2011. godine, a sada imamo 10508, znači da smo se vratili opet na povećanje, prvo smo sa 10078 smanjili na 10101, pa smo povećali na 10505, što se to radi ove tri godine.

Malo da se ispričamo ako hoćemo nešto da popravimo pa onda to još bolje nagrdimo da bi smo imali više razloga za priču, u međuvremenu trpe građani tih opština, jer ne dobijaju odgovarajuće usluge od lokalnih samouprava, imamo sistem koji ne funkcioniše, koji je najbliži građaninu koji mora da funkcioniše i svi skidamo sa sebe odgovornost.

Lokalne samouprave se žale na Vladu, na Zakon o finansiranju lokalne samoprave, vi se žalite na lokalne samoprave jer zbog toga što su one kasnile da vam dostave te informacije, vi imate kašnjenje u donošenju zaključaka, pa ćete imati kašnjenje i u realizaciji mjera, a to kašnjenje će da plaćaju građani Crne Gore.

Sve u svemu sistem ne funkcioniše, SNP vas opominje, meni je žao što mi moramo da ponavljamo da iz godine u godinu definišemo zaključke, što kolega Damjanović iz Odbora za budžet mora da vas podsjeća na obaveze da vam šalje urgencije, što moram da postavljam poslanička pitanja i što se jedino tada priča o lokalnoj samoupravi koja je veliki problem u Crnoj Gori i o finansiranju lokalne samouprave koja je takođe veliki problem sa kojim se suočavamo.

Hvala. Na kraju zaključiću da sve ono što urade, ako urade nešto kako treba će biti posljedica naše inicijative ali bih vam preporučila da počnete sa predlogom izmjena Zakona o finansiranju lokalne samoprave, a kada mi dostavite odgovor na pitanje, dostavite i ovo što ste se dogovorili u petak na sjednici opština.

Hvala.