Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE AZRA JASAVIĆ

Koliko je na osnovu pravosnažnih sudskih odluka oduzeto imovine stečene kriminalom primjenom institututa proširenog oduzimanja imovinske koristi?

Obrazloženje: U 2010. godini donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika kojim je uveden institut proširenog oduzimanja imovinske koristi. Ovim pravnim institutom je predviđeno da se od učinioca krivičnog djela može oduzeti i ona imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću ako učinilac ne učini vjerovatnim da je njeno porijeklo zakonito.

Kako imamo par sudskih slučajeva gdje je imovina privremeno oduzeta, ali vrlo mali broj slučajeva gdje je ista trajno oduzeta, to je potrebno radi praćenja primjene Krivičnog zakonika odnosno navedenog instituta, da odgovorite na postavljeno pitanje.

Molim vas da mi odgovor dostavite u pisanoj formi.

Ovo je vrlo važno, ta pismena forma je bitna, jer ćemo, sasvim izvjesno, u godinama koje dolaze redovno postavljati to pitanje, i to baš vama. Ovo pitanje smatram važnim zbog preporuka Evropske komisije, gdje ona traži da se bliže reguliše pitanje oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom i da se na mnogo kvalitetniji način uredi pitanje organizacije uprave za imovinu, kao i njenih nadležnosti ili institucija koja će se baviti upravljanjem ovom imovinom.

Zbog ove preporuke, Pozitivna Crna Gora je pažljivo čitala Akcioni plan za poglavlje 23 i 24, i došli smo do zaključka da vi u mjerama i u rezultatima predlažete samo analize i analize i ništa drugo.

Do kada ćemo mi u ovoj oblasti da se bavimo analizama. Mi želimo da vidimo zbog naših građana mjere i rezultate, ne samo zbog Evropske komisije.

Zašto u predlogu plana konstantno idete na duge rokove za neka rješenja, pa recimo predlažete oko finansijske istrage koja je jako važna i oko instituta oduzimanja imovinske koristi da zaposlite dva analitičara finansijske struke tek u februaru 2014. godine, zbog čega to radite? Zbog čega idete na to da tek negdje 2015. godine idete na snažete uprave za imovinu? Je li vi to već unaprijed znate da se pravosnažno neće okončati ovi sudski sporovi gdje je prijevremeno oduzeta imovinska korist pa računate na prologiranje tih sudskih sporova i računate na to da ćete na taj način povrijediti i član 6 Evropske konvencije o suđenju u razumnom roku ili znate da naši sudovi nemaju kapaciteta da što prije i efikasnije riješe pravosnažno te sporove i konačno oduzmu ili vrate ljudima imovinu ako su je pošteno stekli?

Zahvaljujem.

 

 

 

PREDEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

 

Zahvaljujem.

Potpredsjednik Marković ima riječ. Izvolite.

 

 

DUŠKO MARKOVIĆ:

 

Hvala, gospodine potpredsjedniče.

Poštovana poslanice Jasavić, na samom početku da kažem vezano za vaš prigovor oko akcionih planova da se on radi u direktnoj komunikaciji sa ekspertima iz Brisela i svaka mjera se do detalja usaglašava. Sa aspekta mjere, indikatora koji će pratiti realizaciju te mjere i sada takođe sa ekspertima definišemo i sredstva koja su neophodna za implementaciju tih mjera. Ono što je sasvim izvjesno ne možemo akcionim planovima predvidjeti kako će izgled i kakav će ishod imati sudske odluke, to bi jednostavno bilo neprihvatljivo i niko se tim pitanjem, barem u ovoj fazi, niti smije niti može baviti.

Ono što želim da vam kažem za ove akcione planove da oni imaju svoj vremenski okvir, taj vremenski okvir je pet godina i neki rokovi koji su duži posebno u izgradnji neophodnih kapaciteta u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije zahtijeva i sagledavanje postojećeg stanja a istovremeno i normativnu i funkcionalnu postavku institucija. Zato je neohodno vrijeme. Znači sve te rokove smo usaglasili i usaglašavamo sa ekspertima Evropske komisije. Ono što mi je sugerisano jeste da ne trčimo sa rokovima ali da obezbijedimo kvalitet i pouzdanost i efektivnost mjera.

Znači, radimo sa Briselom akcione planove ali Crna Gora je vlasnik tih planova i mi smo odgovorni za njihovu implementaciju.

U odnosu na konkretno postavljeno pitanje, ja sam zbog kratkoće vremena, a zbog obrazloženja sam izgubio skoro dva minuta to pitanje skratio, ali će ono u pismenoj formi biti mnogo detaljnije i sadržajnije, pa ću čak i dostaviti neka imena jer nije u redu posebno u postupku koji je povodom poslaničkog pitanja govorimo u nekim predmetima.

Imajući u vidu da su konkretni predmeti i ozbiljnost vašeg postavljenog pitanja tražio sam odgovore koje su dostavljeni i od strane Vrhovnog suda Crne Gore i Vrhovnog državnog tužioca. U odgovoru Vrhovnog suda posebne oznake f-243/13 navodi se da su Višem sudu u Podgorici od izmjena krivičnog zakonika iz 2010. godine podnijeta dva zahtjeva nadležnog državnog tužioca radi proširenog oduzimanja imovine i to 1. u predmetu KS 21/11 od jednog lica zbog krivičnog djela pranja novca u produženom trajanju iz člana 268 stav 3 u vezi člana 49 KZ. U predmetu KS broj, vi znate šta znače ove oznake, 6/11, od 10 lica zbog krivičnog djela zloupotrebe ovlašćenja u privredi od 276 stav 2 i 1 tačka 5 u vezi člana 20, člana 276 stav 2 i 1 tačka 5 u vezi člana 24 KZ. U predmetu KZS broj 38/13 vrhovno državno tužilaštvo, odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ranih zločina 26.4.2013. godine podnio zahtjev za trajno oduzimanje imovine, predmet KTS broj 39/10 od osuđenog lica oglašenog krivim zbog krivičnog zloupotrebe ovlašćenja u privredi iz člana 276 stav 1 i 1.5 u vezi sa članom 20 KZ i osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. O podnijetom zahtjevu vijeće Višeg suda još nije donijelo odluku.

Višem sudu u Bijelom Polju, od strane Vrhovnog državnog tužilaštvo odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, podnijeta su dva zahtjeva za privremeno oduzimanje imovine, i to: u predmet poslovne oznake KS broj 3/11 takozvani slučaj Šarić, protiv zbog krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije iz člana 401 stav 2 u vezi stav 1 Krivičnog zakonika, krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 KZ i produženog krivičnog djela pranja novca iz člana 268 stav 4 u vezi stav 1 u vezi stava 1 KZ i u vezi člana 49 stav 1 KZ-a, zbog produženog krivičnog djela pranja novca iz člana 268 stav 4 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 49 stav 1 KZ-a. U predmetu poslovne oznake KS 10/11 tkz. predmet Kalić, protiv više lica zbog produženog krivičnog djela pranja novca iz člana 268 stav 4 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 49 stav 1 KZ-a takođe. Oba zahtjeva vrhovnog državnog tužilaštva Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, ratnih zločina za privremeno oduzimanje imovine usvojena su rješenjem Višeg suda i ista su pravosnažna, i to: u krivičnom predmetu poslovne oznake KS broj 3/11 privremeno je oduzeta imovina za koje postoje osnovi i sumnje da je pribavljena nezakonito, a koja obuhvata radne mašine u procjenjenoj vrijednosti od 7 miliona 058,7000 eura, teretna vozila i radne mašine, putnička motorna vozila, putnička vozila i radne mašine, nepokretnosti u procjenjenoj vrijednosti imovine u iznosu od milion 958,399 hiljada eura, nepokretnosti u procijenjenoj vrijednosti u iznosu od 249.892,oo eura kao i akcije evidentirane u Centralnoj depozitarnoj agenciji čija je procijenjena vrijednost u iznosu od 266.731,99 eura.

Prethodno označena ukupno privremena oduzeta imovina u ovom predmetu procijenjena je od vještaka finansijske struke, angažovanost od strane uprave za imovinu Crne Gore na iznosu od 12.483.577,oo eura. U krivičnom predmetu poslovne oznake KS broj 10/11 privremeno je oduzeta imovina za koju postoje osnovi i sumnje da je pribavljena nezakonito a koja obuhvata nepokretnosti u pisanih 15 listova nepokretnosti, 15 vozila različitih kategorija, novac u ukupnom iznosu od 66.500,oo eura, kao i akcije evidentirane u Centralnoj depozitarnoj agenciji.

Prethodno označeno ukupno oduzeta imovina u predmetu procijenjena je od vještaka finansijske struke, angažovanih od strane Uprave za imovinu Crne Gore na iznosu od 28.660.161,69 eura. S obzirom da su u predmeti u toku, Viši sud u Bijelom Polju nije donio nijednu pravosnažnu presudu kojom se optuženi oglašava krivim za krivično djelo za koje krivični zakonik propisuje mogućnost proširenog oduzimanja imovine. Takođe, u višim sudovima u Podgorici, Bijelom Polju nema pravosnažnih odluka u kojima je primjenom instituta proširenom oduzimanje imovine ista oduzeta.

U odgovoru državnog tužilaštva poslovne oznake broj 409 od 2013. godine navodi se da je pred Višim sudom u Podgorici vođen krivični postupak u javnosti poznat pod nazivom Auto-moto društvo Budva, protiv deset lica po optužnici Vrhovnog državnog tužilaštva, Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, terorizma i ratnih zločina KTS broj 30/10 od 11. marta 2011. godine zbog krivičnog djela zloupotrebe ovlašćenja u privredi, pokušaju iz člana 276. stav 2. u vezi stava 1. tačka 5, u vezi člana 20. Krivičnog zakonika koji je okončan pravosnažnom presudom broj 6/11 od 24. januara 2012. godine kojom je sedam lica oglašeno krivim zbog krivičnog djela stavljenog na teret i izrečene zatvorske kazne, dok su tri lica uslijed nedostatka dokaza oslobođena optužbe. U toku trajanja krivičnog postupka u ovom predmetu Odjeljenje za suzbijanje kriminala i korupcije, terorizma i ratnih zločina vodilo je finansijsku istragu protiv optuženih lica, kao i drugih lica povezanih sa optuženima. Nakon pravosnažnosti presude, na osnovu rezultata dobijenih u finansijskoj istrazi, tužilaštvo je dana 26. aprila 2013. godine Višem sudu u Podgorici podnijelo zahtjev za trajno oduzimanje imovine u predmetu KTS broj 39/10 kojim je od jednog osuđenog lica traženo da se oduzme pravo na nepokretnosti od 8 stambenih jedinica u ukupnoj površini od 482 m2 i zemljište površine 350m2 i kao da se oduzme pravo svojine na nepokretnosti tri stambene jedinice ukupne površine 156m2 koji je vlasništvo lica koje je osuđeno i prenio imovinu.

Postupak po zahtjevu tužilaštva pred Višim sudom u Podgorici je u toku.

Višem sudu u Bijelom Polju od strane vrhovnog državnog tužilaštva Odjeljenje za suzbijanje kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina podnijeta su dva zahtjeva za privremeno oduzimanje imovine i o njima sam već govorio to su predmeti KS broj 3/11, tkz. slučaj Šarić i u predmetu suda KS broj 10/11 takozvani slučaj Kalić. Oba zahtjeva vrhovnog državnog tužilaštva, Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, i ratnih zločina za privremeno oduzimanje imovine usvojena su rješenjem Višeg suda u Podgorici koja su postala pravosnažna i to u krivičnoj predmetu KS broj 3/11 i u predmetu suda KS10/11.

Krivični postupak u predmetima ova dva predmeta je u toku pred Višim sudom u Bijelom Polju u ponovljenom postupku.

U predmetu u Višem sudu u Podgorici u kome po optužnici vrhovnog državnog tužilaštva Odjeljenje za suzbijanje kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina teče krivični postupak protiv jednog optuženog zbog krivičnog djela pranja novca u produženom trajanju iz člana 268 stav 3 krivičnog zakonika u vezi člana 49 Krivičnog zakonika, Tužilaštvo je vodilo finansijsku istragu protiv okrivljenog i još tri lica i stavilo zahtjev za privremeno oduzimanje imovine i to, zemljište ukupne površine od 2496 m2 na području opštine Herceg Novi, objekata ukupne površine 1534 m2 na području opštine Herceg Novi i novčanih sredstava u i znosu od 3.469.591,86 eura. Zahtjev Vrhovnog državnog tužilaštva odnosno Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina za privremeno oduzimanje imovine u ovom predmetu usvojeno rješenje Višeg suda u Podgorici, koje je postalo pravosnažno.

Uvažena poslanice, ovako malo je odgovor suviše administrativan, ja ću naravno u toku dana dostaviti pisani odgovor koji će biti nešto detaljniji za vas, ali nadam se da ima dovoljno činjenica koje vam mogu dati osnov za komentar bio on pozitivan ili negativan.

Zahvaljujem se, potpredsjedniče.

 

 

 

PREDEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

 

Zahvaljujem vama.

Koleginica Azra Jasavić ima riječ.

Izvolite.

 

 

 

AZRA JASAVIĆ:

 

Od vas se, ministre, ne očekuje da dajete administrativne odgovore, od vas se očekuje da dajete konkretne, jasne i precizne odgovore, koji podrazumijevaju cifre, brojke i iznos novca koji ćete konačno samo jednostavno sabrati i reći, privremeno je oduzeto toliko, trajno je oduzeto toliko. Vi ste zato što nemate šta konkretno da predočite crnogorskoj javnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ovdje ušli u administrativni odgovor, pozivajući se u ogromnom dijelu odgovora na brojeve sudskih predmeta, što crnogorsku javnost ne interesuje. Nju interesuje koliko ste novca oduzeli od kriminalnih organizacija i borbe od organizovanog krimala i korupciji.

To ste moglo vrlo jednostavno i jasno da kažete a da ne širite priču. Kada nema šta da se kaže, onda se puno govori. Mi uopšte nijesmo postavili pitanje vezano za to što vi niste u nacrtu akcionog plana predvidjeli pitanje presuda, to se ne očekuje, ali ono što očekuje crnogorska javnost od vas, jeste to da predložite koje ćete to zakone mijenjati, jer u izvještaju se navodi da je Crna Gora priznala da njeno zakonodavstvo iz ovog domena oko proširenog oduzimanja imovinske koristi nije usklađeno sa zakonodavstvom Evropske unije.

To se očekivalo u Akcionom planu da stavite. Vi to nijeste stavili, sve se svodi na analize, analize i samo analize. Nećemo više da analiziramo, hoćemo konkretne rezultate, hoćemo uvjerljive rezultate, hoćemo jake institucije, hoćemo da onaj novac koji građani daju o ovoj izvršnoj vlasti upotrijebite za obuku naših tužilaca, naših policajaca i da jednostavno pošaljete evo konkretno do Italije da nešto nauče. Vi ste sigurno čuli za Kozanostru, pretpostavljam kao obrazovan čovjek da vrlo dobro znate da je to jedna vrlo jaka sicilijanska mafija i da Mateo Denaro jeste vođa te mafijaške organizacije. Sigurno ste čuli i za Vita de Kostrija, to je gospodin kome je oduzeto milijardu, tri vrijednosti imovine u Italiji, zato što je upravo koristio novac te mafije i organizovao vrlo uspješne poslove, oduzeto mu je 43 preduzeća, 98 nekretnina, da ne nabrajam. Taj postupak je u Italiji pokrenut. U 2010. godini u septembru, znači prvostepeni postupak počinje u septembru 2010. godine u Italiji. Pravosnažno je okončan taj postupak ove godine u aprilu mjesecu. Znači, za dvije i po godine su u Italiji uspjeli da uzmu milijardu zarez tri imovine tog gospodina, koja je u stvari imovina povezana sa Koza nostrom. Bilo bi dobro da ovaj novac koji mi dajemo za edukaciju u pravosuđu i tužilaštvu upravo usmjerite, da date priliku našim tužiocima, policajcima da pođu, jer se potpisuju raznorazni protokoli, pravi se saradnja, nemojte samo da se samo slikamo pred TV i da pravimo akcione planove bez konkretnih i valjanih rezulata. Mi hoćemo mjerljive rezultate i hoćemo ozbiljnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Dajte u vašim rukama i rukama premija, odnosno predsjednika vaše partije jeste dugme koje se može pritisnuti ako imate želju i političku volju da se uhvatite u koštac sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Dajte, konačno pritisnite to dugme da bi Crna Gora bila ravnopravna, dostojanstvena zemlja u zajednici međunarodnoj gdje se pokazuje ozbiljna borba sa svim pošapcija koji su napali ne samo zemlju Crnu Gore, već i region i šire.

Vi imate znanja, a političke volje da li imate to ćemo vidjeti i ja očekujem da ćete biti dovoljno spremni i sposobni da se uhvatite u koštac sa ovom pričom. Ukoliko se ne uhvatite u koštac u borbi sa organizovanim kriminalom i korupcijom, sasvim sigurno možete očekivati da to što ste bili lideri u regionu, u evropskim integracijama više neće biti isto, pogledajte samo što se radi u Srbiji, vrlo konkretne akcije se preduzimaju, bićemo mi negdje zadnji vagon.

Zahvaljujem.