Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE VASILIJE LALOŠEVIĆ

Da li je tačno da je operativno-komunikaciona oprema Centra 1.1.2. raspoređena na svim lokacijama gdje postoje ovi centri u Crnoj Gori, a još nije stavljena u funkciju dok su svi garantni rokovi za tu opremu istekli. S druge strane, komunikacija sa Centrom se obavlja preko samo jedne telefonske linije u operativnom centru Podgorica 1.1.2. zašto je to tako i kada će se uraditi nešto po ovom pitanju, a s obzirom na značaj službe obavještavanja i njenu preventivnu ulogu uoči predstojeće turističke sezone?

Ja ovdje imam, poštovani građani, poštovani minister, izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanju Crne Gore u 2012. godini. Mi smo ga nedavno razmatrali na Odboru za bezbjednost, imali smo zaista jednu kvalitetnu raspravu, složili smo se da postoji dosta nedostataka, složili smo se da postoji dosta entuzijazma da nedostaje materijalna oprema, ali jedna rečenica iz ovog izvještaja sa strane 6 je frapantna. Kaže se u toj rečenici, odnosno izvještaju operativno komunikaciona oprema je raspoređena na svih sedam lokacija u Crnoj Gori, ali na žalost nije stavljena na funkciju, a svi garantni rokovi ističu.

Gospodine ministre, zapravo je dao neko velike pare, riječ je o milonskim ciframa. Ovdje se dalje kaže prije poziva telefonskog broja 112 sa teritorije cijele države i svih mreža obavlja se preko jedne telefonske linije u Operativnom centru 112 Podgorica. Ja sad moram jednu stvar da Vam kažem i da napravim paralelu ovdje ima kolega, članova Odbora za bezbjednost koji su zajedno sa mnom bili u Zagrebu, oni čak imaju neku brošuru, ja ne plediram da naša služba spašavanja i obavještavanja pravi ovakve brošure, ali u toj brošuri ima mnogo štošta da se pročita, a bogami ima i mnogo štošta da se nauči. Kada smo ušli u tu prostoriju,u stvari to je više prostorija Operativnog centra 112 za grad Zagreb i Republiku Hrvatsku, vidjeli smo čudo neviđeno i mi znamo da je Hrvatska od 1.jula zemlja Evropske unije, ali ako oni nama kažu da je ovo za balkanske prilike fenomenalno, a za evropske prilike veoma loše i minimalno, onda mi s pravom postavljamo - pitanje je li moguće da neko u Crnoj Gori da nekoliko miliona evra za opremu koja čami u sedam gradova u Crnoj Gori, regionalnih centara, a da se sva komunikacija obavlja preko jedne telefonske linije. Ne daj bože požara, ne daj bože saobraćajnih udesa, ne daj bože hitnih slučajeva i sva Crna Gora i svih mobilnih operatera spala je na tu jednu telefonsku liniju, a oprema čami i kaže se u ovom izvještaju, to je izvještaj vaše službe, da svi garantni rokovi isiču.

Deset sekundi još, pa ću komentarisati dalje. Smo ću Vas posjetiti da je milion i 540 hiljada poziva bilo u Hrvatskoj prošle godine, preko ovog call centra koji distriburira sve podatke, tu su i pozivi za hitnu pomoć, i za požar, i za poplave i za akcije spašavanja, za akcije gorske službe, ajde malo da se ugledamo na region i naše susjede koji grabe ka Evropi makar po ovim stvarima, a fali nam samo malo volje, organizacije, sistematizacije opremu, kao što sam već pročitao, imamo, pare smo na žalost dali, ajde barem da uradimo da te pare nijesu bačene. Hvala. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Ministar Konjević ima riječ.

Izvolite. 

 

RAŠKO KONJEVIĆ: 

Zahvaljujem, potpredsjedniče.

Uvaženi poslanici,

Kolega Laloševiću, moj najkraći odgovor na pitanje koje ste mi postavili je – da, tačno je na žalost ovo što Vi konstatujete vašim pitanjem da smo kupili opremu koja je raspoređena i koja nije stavljena na funkciju. I mi to nijesmo krili, ovaj podatak ste Vi citirali iz izvještaja koji je razmatrao Odbor za bezbijednost. Ono što ja želim da vam ukažem jeste čime se Ministarstvo unutrašnjih poslova u proteklih gotovo pet mjeseci bavilo na ovu temu. Prosto ne možemo pobjeći od konstatacije niti smo željeli jer smo to naveli u izvještaju niti mislimo da od Skupštine i poslanika u tom segmentu nešto treba sakriti, jer mi Vas očekujemo trebali smo i ove nedelje, ja se nadam vrlo brzo, da dođet u posjetu Ministarstva unutrašnjih poslova sektora za vanredne situacije, tačno oprema je nabavljena 2007. godine, utrošena su značajna materijalna srestva i u proteklom periodu nijesmo uspjeli da obezbijedimo adekvatnu informatičku i drugu infrastrukturu da se ta oprema stavi u funkciju.

Druga konstatacija u vašem pitanju je da rokovi ističu. Rokovi su nažalost istekli, rokovi za tu opremu su istekli 10.04.2012. godine. Uradili smo procjenu sredstava koja je potrebna da bi se ta oprema nakon pet ili šest godina stavila u funkciju, i ako želim u tom segmentu da budem krajnje otvoren da možemo imati teškoće, imajući u vidu sve tehnološke promjene koje su se međuvremenu dešavale kao i na činjenicu još uvijek ne možemo imajući u vidu na sve tehnološke promjene koje su se u međuvremenu dešavale, kao i na činjenicu da još uvijek ne možemo imajući u vidu da je istekao garatni rok, mi još uvijek nemamo preciznu informaciju da li ta oprema nakon pet godina će biti na adekvatan način stavljena u funkciji, da li će imati neki dodatnih poteškoća imajući u vidu protok vremena da se ta oprema stavi u funkciju. Ono što je procijenjena u Ministarstvu unutrašnjih poslova jeste da nama treba iznos sredstava koji je oko stotinu hiljada eura, da bismo uradili nekoliko stvari koje su važne da bi se ta oprema mogla staviti u funkciju.

Dakle, to je da smo takođe u proteklih pet mjeseci kroz izmjenu pravilnika o sistematizaciji opredijeli se dakle da umjesto sedam centara, znači uključujući Podgoricu, dakle to sada definišemo kroz tri centra, jedan bio u Podgorici, jedan je bio u južnoj regiji Herceg Novom, drugi je bio u Beranama u sjevernoj regiji. Zašto smo to uradili? Dakle, to smo uradili iz razloga što smo željeli da racionalizujemo broj ljudi koji bi bio angažovan u tim centrima tako da broj službenika sa nekih sedamdesetak koliko je u punom kapacitetu, trebalo da bude angažovano sada je trideset a naša je zajednička procjena u ministarstvu da to na bilo koji način neće ugroziti funkcionalnost tog centra kada se on u punom smislu stavi u funkciju. Takođe, smo u Podgorici imali problem sa aspekta smještajnih kapaciteta da bismo tu opremu mogli na adekvatni način da istaliramo. Potrebno je u informatičkom i inžinjerinskom smislu da se uveže u prostorije koje koristi sektor za vanredne situacije, u Herceg Novom i u Beranama da se povežu sa čvorištima koje koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova i da bi na taj način mogla da se ostvaruje komunikacija. Mi ćemo tokom ove godine dakle naći, ja vjerujem da mogu do kraja da obećam, jer nažalost nijesu obezbijeđena sredstva u 2013. godini u Budžetu za te stvari, Budžet je već na neki način bio koncepiran, ali ono što je naša ideja jeste da prodajom dijela imovine sa tom informacijom idemo prema Vladi i radi se o imovini Ministarstva unutrašnjih poslova odnosno države Crne Gore, koristi ga Ministarstvo unutrašnjih poslova u dijelu benzinske pumpe koju Ministarstvo koristi u jednom dijelu Podgorice, odnosno u Zagoriču, dakle da prodajom te imovine obezbijedimo sredstva koja nemamo trenutno u budžetu za adaptaciju prostora koji bi bi se koristio u Podgorici sa jedne strane, sa druge strane da taj iznos sredstava, imajući u vidu da je zvanična procjena koju je radila državni organ Uprava za nekretnine, obezbjeđuje nam i jedna i druga sredstva da bismo uspjeli u 2013. godini, da obezbijedimo potrebna informatične i inžinjerske preduslove da bi ova oprema se pokušala, naglašavam pokušala staviti u funkciju.

Ne bih ulazio u razloge zašto na žalost proteklih pet godina nijesmo to uspjeli da realizujemo, ali ono što vam ja kao kolegama u Parlamentu i kao članovima Odbora za bezbjednost mogu obećati da ćemo detaljnije o tome razgovarati, naravno dobićete odgovor u pisanoj formi, ali da ćemo detaljnije o tome razgovarati tokom vaše posjete Sektoru za vanredne situacije. I sa druge strane, malo bih vas korigovao dakle za sve te aktivnosti koje Vi navodite imajte u vidu da policija, to jeste Uprava policije ima OKC tako da jedan dio tih potreba se ostvaruje preko tog centra, da smo mi u januaru 2013. godine uveli nekoliko dodatnih telefonskih linija preko kojih funkcioniše taj servis, ali ste u pravu da bi to moglo na približan način da izgleda onako kako ste Vi to vidjeli u Hrvatskoj moraju se stvoriti ove pretpostavke o kojima sam govorio. Zahvaljujem. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Kolega Lalošević. 

 

VASILIJE LALOŠEVIĆ: 

Hvala, gospodine ministre.

Vi ste dali korektan odgovor. Ja ovo pitanje nijesam pontecirao da bi bilo kome letjele glave u vašem ministarstvu, naprotiv ja smatram i gospodin Tmušić, vaš pomoćnik za ovaj sektor je imao jedno vrlo korektnu izlaganje. Pozvali su nas da prisustvujemo nekoj vježbi sjutra u Beranama, zahvaljujemo im se. Mi međutim imamo sjutra obavezu u ovom Parlamentu i nećemo moći biti tamo, ali moja je intencija bila upravo ovo što ste Vi sada kazali,ja znam da će prostorije 112 budućeg centra biti u ovoj staroj zgradi MUP-a u onoj popularnoj limenci, je li tako. Ja se nadam da će doći do tehničkih uvezivanja svega ovoga i nadam se da se neće desiti da imamo takozvane lažne, fingirane pozive, i upravo moja intencija ovog pitanja da se objedini služba 112. Ajde jedna mala duhovitost kad sam bio direktnor jedne lokalne firme u Baru, nestala je struja i naš portir MUP i rekao dežurnome, "alo- nema struje, ovaj kaže što ću ti ja sad, pa zovi dalje", pa da ne pravimo fingirane, lažne pozive, nego da sve skoncetrišemo na jedan broj 112 i radi se ponavljam još jednom o pozivima za hitnu pomoć, za vanredne situacije.

Dakle, imamo šansu da napravimo jedan system koji će, prije svega, rasteretiti sve od zlonamjernih poziva i lažnih poziva. Imamo mogućnost da tehnološki napravimo takav sistem, naravno sa kadrovima koje ćemo obučiti, da u jednom trenutku, Crna Gora je mala, bude pokrivena na ovih sedam regionalnih centara i onih opštinskih i da jednostavno napravimo sistem koji će u jednom trenutku pokrivati sve. Naravno, mi u ovom izvještaju, mi smo i prošle gospodine razmatrali, vi ste bili tada član Odbora, gospodine ministre, ocijenili smo da taj koordinacioni tim za upravljanje vanrednim situacijama mora napraviti i popravke u svom radu, ponašanju, upravo i po ovom pitanju. Mi smo tada potencirali favorizovanje nekih stvari iz nacionalne strategije za upravljanje vanrednim situacijama. Imali smo interaktivni odnos tada od pripadnika te službe koji su nam kazali da će se to sve dešavati, ali ponavljam još jednom, ne tražim krivce, niti mi je bilo pitanje i intencija da sad otkrivam ko je bacio tih nekoliko miliona evra, ali kada u situaciji imamo strahovitu globalnu ekonomsku krizu, a imamo izuzetnu ekonomsku krizu u Crnoj Gori i kada svi upiru prstom na neke ljude u Crnoj Gori i kada svi kažu - ajde da pravite štednju i racionalizaciju, pa samo da postavimo pitanje ko je mogao kupiti opremu od pet- šest miliona evra i držati je pet godina lagerovanu da ona propadne. Nije to 500 evra, pet evra, 50 evra, nego nekoliko miliona evra. Shvatam da ćete vi nastojati da sve ovo uradite kao što ste i sada rekli i upravo je ta moja priča bila u funkciji favorizovanja i rada i angažovanja određenih ljudi i jednostavno opremanja te službe 112.

Mi smo svi nekada bili učesnici jedne, moram reći, ogromne "vojske" pripadnika takozvane civilne zaštite. Onu staru u socijalističkom sistemu koju mnogi danas napadaju, a bio je najbolji. Imali smo prilike da svi zajedno učestvujemo u tom procesu, imali smo prilike da tada vidimo neki su možda i radili u tim centrima obavještavanjima. To je bilo srž sistema, tada nije bilo kompijutera, ali je funkcionisalo sve kako bog zapovijeda. Sada kada sve to imamo, imamo ovakav nemar, imamo bacanje para u bunar, imamo opremu koja stoji, imamo mogućnost novih prostorija, pa, gospodine ministre, vidim da ste juče najavili i određene promjene u vašem ministarstvu, ne govorim o personalnim nego promjene u načinu ponašanja, ajde da i ovo bude jedan početak osavremljavanja i stavljanja u pogon operativno komunikacionog centra 112. Hvala, gospodine potpredsjedniče.