Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE DRITAN ABAZOVIĆ

Poštovani ministre Konjeviću, ni moje pitanje nije nešto škakljivo, ali nadam se da će biti produktivno.

Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore ministru Rašku Konjeviću postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

Da li postoji mogućnost da se u dogovoru sa Republikom Albanijom ubrza protok putnika na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin? Da li su velike kolone i višesatna čekanja u toku turističke sezone, kao i u toku raznih praznika, poslijedica nedostatka adekvatne opreme, ljudstva ili neke druge objektivne okolnosti?

Da li je u planu da se u narednom periodu otvori još neki granični prelaz prema Republici Albaniji, na primjer u Ostrosu, ili onaj koji bi povezivao Ulcinj sa mjestom Velipoja u Albaniji, a koji su se pominjali ranije kao planovi sa obije strane?

Obrazloženje:

Granični prelaz Sukobin je prvi zajednički granični prelaz u ovom regionu i kao takav svakako je olakšao protok građana ovog područja i turista koji prolaze kroz njega. Međutim, primjetno da se u toku turističke sezone kao i za vrijeme praznika, usljed naleta turista kao i građana obje države koji žive u dijaspori, dolazi do velikih gužvi i višesatnih čekanja, koja su vrlo neprijatna, naročito za one koji su krenuli na svoj godišnji odmor. Na graničnom prelazu Sukobin u toku ljetnjih mjeseci se desi da u toku 24 sata granicu pređe i više od 10 000 putnika. Ako pridodamo da nakon velikih kolona i čekanja koja ponekad dostižu i tri puna sata, turiste čeka i izuzetno loš put koji vodi do našeg primorja koji se uistinu gradi i kroz tri faze (druga faza je u toku), smatramo da bi trebalo preduzeti sve potrebne mjere kako bi ubrzali protok putnika i na taj način umanjili nervozu kod posjetilaca i ne dovodili u pitanje njihovo eventualno odustajanje od boravka u Crnoj Gori. S tim u vezi treba promisliti i o opciji otvaranja novih graničnih prelaza prema Albaniji, zbog učestale frekvencije saobraćaja i podsjetiti na istorijsku činjenicu da je nekada od Ulcinja do Skadarskog jezera bilo pet takvih graničnih prelaza.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

I ako dozvolite zbog korektnosti, samo bih ponovio pitanje na svom maternjem jeziku čisto radi razumijevanja.

/ Govor na albanskom jeziku/

Hvala. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem, kolegi Abazoviću.

Izvolite, gospodine ministre. 

 

RAŠKO KONJEVIĆ: 

Zahvaljujem, potpredsjedniče.

Gospodine Abazoviću, zahvaljujem Vam se na ovom pitanju zato što smo i mi prepoznali neke od ovih stvari koje Vi konstatujete u Vašem obrazloženju. Dozvolite samo da radi javnosti podsjetim na nekoliko stvari. Dakle, sporazum između Vlade Republike Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Sukobin - Murićani, u Murićanima Republika Albanija, potpisan 2007. godine u Ulcinju na osnovu Odluke Vlade Republike Crne Gore o otvaranju graničnog prelaza Sukobin za međunarodni putnički saobraćaj.

Protokol između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije u vršenju aktivnosti zajedničke granične kontrole, na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin-Murićani potpisanim Murićanima 2009. godine od kada funkcioniše ovaj zajednički granični prelaz. Od početka funkcionisanja graničnog prelaza Sukobin 2002. i zajedničkog graničnog prelaza Sukobin-Murićani 2009. godine, preko ovog graničnog prelaza se odvija međunarodni putnički saobraćaj. Putnički promet na ovom zajedničkom graničnom prelazu je velike frekvencije, za tri mjeseca turističke sezone oko 850 hiljada putnika.

Takođe, saobraćajna infrastruktura je takva da nakon ulaska i izlaska sa područja graničnog prelaza dužine 100 metara, motorna vozila se opet uključuju u jednu saobraćajnu traku. Crnogorska i albanska strana razmatraju mogućnost izmjena procedura graničnih kontrola na način što bi se granične provjere vršile samo na ulasku u zemlju sa ciljem pojednostavljivanja ubrzane procedure prelaza državne granice. Na sastanku zajedničkog ekspertskog Komiteta za sprovođenje sporazuma o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Sukobin-Murićani na sastanku koji će biti održan 04. i 05. juna 2013. godine crnogorska strana će predložiti mjere, odnosno procedure rada za ubrzani prelaz državne granice putnika i vozila, posebno za turističke autobuse koji ulaze u Crnu Goru. Zakonom o graničnoj kontroli članom 34 predviđa se da u slučaju izuzetnih i nepredviđenih okolnosti koje dovode do saobraćaja takve jačine, da vrijeme čekanja na graničnom prelazu postaje predugo, omogući stupanje od režima granične provjere.

Takođe, želim da sa vama podijelim nekoliko informacija šta smo umeđuvremenu uradili. Dakle, marta ove godine formirana je komisija, odnosno integrisano je nekoliko komisija koje su se bavile različitim oblastima, u jednu. Dakle, formirana je Komisija za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, određivanje graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje strategije integrisanog upravljanja granicom. Od ukupno 28 graničnih prelaza koji funkcionišu u Crnoj Gori na zajedničkoj državnoj granici sa Republikom Albanijom sporazumima je određeno šest graničnih prelaza. Saglasno navedenom za donošenje odluke što je takođe Vaše interesovanje, o otvaranju novog graničnog prelaza, neophodno je prethodno zaključiti međudržavni ugovor sa susjednom državom, saglasno proceduri propisanoj Zakonom o graničnoj kontroli, Zakonom o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. U tom smislu do sada nije podnošena inicijativa za otvaranje novih graničnih prelaza, drumski, riječni, jezerski saobraćaj, prema Republici Albaniji.

Inače, inicijativu za otvaranje graničnih prelaza mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave ili državni organi, a takođe i građani pod sredstvom ovih organa.

Zahvaljujem. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Izvolite, kolega. 

 

DRITAN ABAZOVIĆ: 

Hvala, minister.

Zaista sam zadovoljan odgovorom i nadam se da će te vaše aktivnosti uroditi plodom da se poboljša ta komunikacija. Čisto je zaista u interesu svih, a naročito građana koji žive na primorju i ja sam htio takođe da predložim kao model koji ste već pomenuli još jedan, znači pored ovog modela kada bi se kontrola vršila samo ulaskom u zemlju, što znači da kada bi mi izlazili, bili bi kontrolisani samo od strane albanske strane i suprotno bi se dešavalo samo od crnogorske kada bi se ulazimo našu zemlju, kao i da se razmotrimo mogućnosti da u toku turističke sezone se zaposli još određenih lica koji bi možda u jednoj dodatnoj traci mogli da obavljaju iste aktivnosti kontrole. I ja sam svjestan činjenice da je smanjena stavka u budžetu upravo koja se odnosila na Ministarstvo unutrašnjih poslova odnosno na pograničnu policiju i poslovi koji se tiču graničnih prelaza, ali mislim da to nije nikakvo opravdanje da se u najboljoj namjeri u kominikaciji sa drugom stranom pokuša iznaći rješenje koje bi omogućilo da se te ogromne kolone smanje odnosno da protok bude brži, jer istina je, i vi ste pomenuli, da se dešava nakon dugih čekanja i to su učestali primjeri na tom graničnom prelazu, nakon dugih čekanja ljudi odustanu i onda umjesto svog godišnjeg odmora kojega su možda planirali da provedu u Ulcinju ili nekom drugom gradu u Crnoj Gori zapravo završena na albansko primorje.

Ja ne želim da tako kažem stavim teret na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji tamo rade, naprotiv, čak mislim da je druga strana dosta više koči taj protok, nego što to radi crnogorska policija, po nekim mojim saznanjima, ali u svakom slučaju u jednoj krajnje dobroj namjeri mislim da, s obzirom da imamo problema sa infrastrukturom i da je put koji vodi od Ulcinja do Sukobina do nedavno bio klasični seoski put a ne magistrala koja povezuje dvije države i da je on tek u posljednje vrijeme počeo da se gradi i sada dobijamo normalnu saobraćajnicu, nikakvu spektakularnu nego obično sa dvije trake koji će svakako poboljšati. Mislim da je u interesu svih da u cilju jačanja naše turističke ponude zaista ostvari bolja komunikacija na svim graničnim prelazima pa tako i na tom vrlo frekventnomo graničnom prelazu.

Ja se zahvaljujem i nadam se da ćemo biti prilike da zajednički konstatujemo napredak u ovoj oblasti.

Hvala.