Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 11. septembar 2013. 15:24

Izlaganje generalnog sekretara Skupštine Crne Gore na konferenciji u Beogradu

Parlamentarna kontrola u Skupštini Crne Gore


Na dvodnevnoj konferenciji na temu „Parlamenti u Evropi koja se mijenja – građani i predstavničke institucije u modernom upravljanju“, koja je juče počela u Narodnoj skupštini Srbije, generalni sekretar Damir Davidović imao je izlaganje o parlamentarnoj kontroli, u okviru kojeg je predstavio i iskustvo Skupštine Crne Gore u toj oblasti.

- Mjera uspješnosti savremenog parlamenta je njegova sposobnost da koristi moć koju parlamentu daje Ustav u izvršavanju prvenstveno njegove nadzorne uloge. Kontrola i nadzor su, manje ili više direktno, prisutni u mnogim aspektima rada parlamenta, koji ponekad nisu vidljivi, jer se mogu sprovoditi na više nivoa i u različitim fazama parlamentarnih procesa, rekao je Davidović.

Generalni sekretar je predstavio instrumente parlamentarne kontrole koji su na raspolaganju poslanicima Skupštine Crne Gore, uključujući premijerski sat i poslanička pitanja, kontrolna i konsultativna saslušanja, parlamentarnu istragu, interpelaciju i ukazao na izmjene Poslovnika Skupštine usvojene prošle godine, u cilju daljeg unapređivanja ovih instrumenata. Naglasio je, takođe, ulogu radnih tijela u sprovođenju parlamentarne kontrole, posebno kroz osnivanje novih odbora, za antikorupciju i za evropske integracije, čija je funkcija prvenstveno usmjerena na nadzor. Važno je, rekao je Davidović, što je parlamentarni nadzor najviše izražen u ośetljivim oblastima ključnim za dalji demokratski razvoj Crne Gore, kao što su budžet i finansije, bezbjednost, evropske integracije i ljudska prava. Uz to, razmatranje i usvajanje godišnjih izvještaja koje pojedini organi, u skladu sa zakonom, dostavljaju Skupštini sve se češće koriste kao efikasan mehanizam parlamentarne kontrole, koji obuhvata razmatranje sprovođenja utvrđenih politika i usvojenih preporuka.

Izlaganje u okviru sesije „Parlamenti u Evropi koja se mijenja” bilo je prilika i da se predstave nove aktivnosti predviđene Akcionim planom za jačanje zakonodavne i nadzorne uloge Skupštine Crne Gore u 2013. godini, koje su, dobrim dijelom, usmjerene na parlamentarni nadzor nad primjenom zakona i zaključaka koji se donose u Skupštini. Davidović je ukazao da redovno praćenje primjene zakona ima za cilj obezbjeđivanje njihovog efikasnog sprovođenja, čime se može izbjeći naknadna kontrola tek kada se pojavi problem u primjeni.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore, osvrnuo se i na ulogu službe parlamenta kroz pružanje podrške poslanicima u sprovođenju parlamentarnog nadzora. - U tom smislu, puno je urađeno na jačanju administrativnih kapaciteta Skupštine, kako bi poslanici mogli donositi informisane odluke, uključujući i one u okviru nadzorne funkcije. I pored toga, dalje unapređivanje rada Službe stalni je prioritet, kako bi bila u stanju da odgovori sve većim obavezama, rekao je Davidović.

Konferenciju „Parlamenti u Evropi koja se mijenja – građani i predstavničke institucije u modernom upravljanju“ organizovali su parlamenti Grčke i Srbije, kao partneri u okviru Tvining projekta Evropske unije „Jačanje kapaciteta Narodne skupštine Republike Srbije u procesu evropskih integracija“.

Učesnici konferencije su predstavnici parlamenata i drugih političkih i naučnih institucija iz Crne Gore, Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Njemačke, Slovenije, Velike Britanije, kao i Srbije i Grčke, zemalja organizatora konferencije. Glavna svrha Konferencije je da utvrdi načine putem kojih parlamentarno predstavljanje može biti unaprijeđeno jačanjem veza sa građanima i kroz povećanje odgovornosti.