Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 19. mart 2014. 14:17

Sastanak Asocijacije generalnih sekretara parlamenata zemalja UN u Ženevi

Generalni sekretar Damir Davidović danas imao izlaganje: „Uključivanju civilnog društva u zakonodavni i nadzorni proces“

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović predstavio je zakonodavni okvir za uključivanje civilnog društva u zakonodavni proces na nivou parlamenta, kao i u dijelu procesa koji prethodi utvrđivanju predloga zakona, a odvija se na nivou Vlade. Davidović je posebno naglasio učešće predstavnika nevladinog sektora na śednicama skupštinskih odbora, na kojima je, u 2013. godini, zabilježeno oko 280 prisustava i učešća predstavnika oko 70 organizacija. Značajan doprinos civilnog društva u ostvarivanje nadzorne uloge Skupštine, rekao je Davidović, predstavljaju inicijative i sugestije koje upućuju odborima.

Dio izlaganja generalnog sekretara Skupštine Crne Gore bio je posvećen javnosti i transparentnosti rada, uključujući otvorenost za javnost  śednica Skupštine i odbora, objavljivanje svih dokumenata koji nastaju u toku zakonodavnog postupka i ostalih informacija iz rada Skupštine, kao i svih podataka koje se odnose na korišćenje sredstava budžeta.

Davidović je predstavio i nekoliko projekata koji se realizuju ili su pokrenuti u saradnji sa nevladinim organizacijama, kao što su Demokratske radionice, Dječiji parlament, Program internšipa, Otvoreni parlament, Nacionalna konvencija o evropskim integracijama, kao i nekoliko projekata ostvarenih u saradnji sa stranim organizacijama. Važan oblik saradnje sa nevladinim organizacijama, naveo je Davidović, odvija se i kroz odgovore na zahtjeve za slobodan pristup informacijama, čiji su podnosioci u 95%  slučajeva nevladine organizacije.

U raspravi nakon izlaganja Davidovića, generalni sekretari nekoliko parlamenata iznijeli su utisak da u Skupštini Crne Gore postoji širok spektar mjera za uključivanje civilnog društva u parlamentarni rad. Generalni sekretar Njemačkog Bundestaga ukazao je na njemačku parlamentarnu praksu u kojoj su, za razliku od odbora Skupštine Crne Gore, śednice odbora zatvorene za javnost. Generalne sekretare zanimalo je i kako je u Skupštini Crne Gore regulisano angažovanje stručnjaka za potrebe odbora, kakva su reagovanja na objavljivanje svih finansijskih podataka vezano za poslanike i službenike, kao i kako političke partije doživljavaju učešće predstavnika civilnog društva u raspravi na śednicama odbora.

Sastanak Asocijacije generalnih sekretara parlamenata, kao savjetodavnog tijela  Interparlamentarne unije, održava se uporedo sa zasijedanjem Skupštine IPU, od 17. do 20. marta u Ženevi.  Generalni sekretari, tokom sastanka Asocijacije, imaju priliku da razmijene iskustva i mišljenja o brojnim pitanjima i izazovima sa kojima se susrijeću parlamentarne administracije u različitim segmentima svog rada. Iz ugla Skupštine Crne Gore, posebno interesantna bila su izlaganja o etičkom kodeksu, koja su pokrenula raspravu o razlozima za donošenje kodeksa, sadržaju, odnosu sa zakonodavstvom u toj oblasti i načinu primjene etičkog kodeksa.

Na ovom sastanku su, takođe, razmotrene aktuelne parlamentarne teme u okviru generalnih debata posvećenih koordinaciji pomoći i podrške stranim parlamentima, parlamentarnoj komunikaciji i odnosima sa javnošću i vraćanju povjerenja javnosti u parlament.