Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
četvrtak, 06. novembar 2014. 16:01

Sastanak generalnog sekretara sa predstavnicima Evaluacionog tima GRECO

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović sastao se danas sa članovima Evaluacionog tima GRECO-a, koji danas ima sastanke u Skupštini u okviru IV kruga evaluacije

Cilj posjete, u sklopu IV kruga evaluacije koji se fokusira na suzbijanje korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce, je prikupljanje informacija potrebnih za finalizaciju Evaluacionog izvještaja o Crnoj Gori, koji je jedna od faza u procesu evaluacije zemalja članica GRECO-a (Grupa država u borbi protiv korupcije). Informacije se tiču prvenstveno rada parlamenta, jačanja njegove zakonodavne i kontrolne uloge, sprovođenja pravila koja se odnose na sukob interesa, prijavu imovine i prihoda, transparentnosti, kao i usvajanja Etičkog kodeksa i Plana integriteta. Izvještaj će pružiti procjenu efikasnosti mjera koje su nadležni organi Crne Gore usvojili u cilju sprečavanja korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce, obuhvatiti analizu stanja u zemlji, identifikovati eventualne nedostatke i dati preporuke za dalja poboljšanja.

Generalni sekretar informisao je sagovornike o procedurama u zakonodavnim i nadzornim aktivnostima Skupštine Crne Gore, a posebno o konkretnim mjerama na planu jačanja kontrolne uloge parlamenta u domenu prevencije i suzbijanja korupcije u odnosu na poslanike. U tom smislu, Davidović je eksperte GRECO-a upoznao sa obavezama poslanika u pogledu obavještavanja o eventualnom postojanju privatnog interesa, kao i prijavljivanja imovine, prihoda i poklona, te propisima koji se tiču zarada i naknada za poslanike. 

Eksperte GRECO-a je naročito interesovao rad na usvajanju Etičkog kodeksa za poslanike u Skupštini Crne Gore. Davidović je obavijestio da je formirana Radna grupa za izradu Etičkog kodeksa, koja je do sada održala šest sjednica, te da je rad na nacrtu ovog dokumenta pri kraju.

Na sastanku je bilo riječi i o praćenju sprovođenja zaključaka koje su usvojili odbori i Skupština, o planu integriteta i drugim mjerama predviđenim Akcionim planom za jačanje zakonodavne i nadzorne uloge Skupštine.

Kada je u pitanju transparentnost rada parlamenta, prije svega zakonodavnog procesa, istaknuto je da je rad Skupštine i njenih odbora, po pravilu, javan, te da se svi predlozi zakona, bilo da je predlagač Vlada ili poslanik, kao i sva propratna akta, redovno objavljuju na internet stranicama Skupštine.