Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 27. februar 2015. 16:04

Sastanak poslanika i generalnog sekretara sa predstavnicima Evropske komisije i Delegacije EU

Predśednici i članovi Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje: dr Halil Duković, Zoran Jelić, dr Ljiljana Đurašković i Srđan Perić, kao i generalni sekretar Skupštine Crne Gore Siniša Stanković, sastali su se danas u Skupštini Crne Gore, sa šefom Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za suśedsku politiku i pregovore o proširenju, Dirkom Langeom, predstavnicima Evropske komisije Angelom Longo i Delegacije EU u Crnoj Gori, Albertom Kamaratom i Mladenkom Tešić.

Na sastanku je razgovarano o obezbjeđivanju adekvatnog pristupa licima smanjene pokretljivosti zgradi Skupštine, kao i realizaciji plana prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti ugradnjom odgovarajuće platforme.

Poslanici su ocijenili da je na planu ostvarivanja prava ovih lica postignuto određeno unaprjeđenje, da je izmijenjen veliki broj zakona, da je ostvaren napredak u oblasti inkluzivnog obrazovanja, da su razmotrene arhitektonske mogućnosti za njihovo ravnopravno učešće u društvenom životu, te da je izmijenjena svijest građana o njihovom položaju. Rečeno je da postoji kvalitetan zakonski okvir za rješavanje pitanja vezanih za položaj osoba sa invaliditetom, ali da se nailazi na prepreke prilikom njihove implementacije i realizacije konkretnih aktivnosti. Oni su zaključili da kod svih političkih subjekata postoji spremnost da se stvore uslovi i ispune zakonske obaveze za puno ostvarivanje prava ove populacije, posebno kad je riječ o pristupu i boravku u Skupštini Crne Gore.

Generalni sekretar je upoznao prisutne dokle se došlo sa projektom stvaranja uslova za pristup i nesmetano kretanje i korišćenje prostorija u Skupštini Crne Gore, za što je zadužena Direkcija za javne radove. Tom prilikom on je izrazio uvjerenje da će ta zakonska obaveza uskoro biti ispunjena i da će lica smanjene pokretljivosti imati ravnopravan pristup zgradi Skupštine, odnosno da se narednog mjeseca očekuje tender za izradu projekta i izvođenje radova. Takođe, razmatraju se i mogućnosti kvalitetnijeg informisanja o skupštinskom radu slabovidih lica i lica oštećenog sluha.

Šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za suśedsku politiku i pregovore o proširenju, istakao je da je pristup javnim ustanovama samo jedan od segmenata približavanja društva licima sa invaliditetom u cilju ispunjavanja njihovih osnovnih potreba i da je u tom procesu pristupačnost zgrade Skupštine, koja se nalazi u središtu demokratije, od suštinskog značaja.

Nakon toga, u EU Info centru, održan je zajednički sastanak predstavnika Evropske komisije, Delegacije EU u Crnoj Gori, poslanika, generalnog sekretara Skupštine, predstavnika resornih ministarstava i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom, na kojem je predstavljen glavni projekat prilagođavanja zgrade Skupštine Crne Gore licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom.