Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 11. mart 2015. 13:33

Susret Stanković – Kamarata

Razmotrena aktuelna pitanja u radu parlamenta 

Na današnjem sastanku generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Siniše Stankovića sa šefom Sektora za politiku, evropske integracije i privredu Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Albertom Kamaratom i savjetnicom za vladavinu prava i evropske integracije u Delegaciji Barbarom Rotovnik, prezentirane su aktivnosti koje Skupština sprovodi kako bi se stvorili uslovi za nesmetan pristup zgradi parlamenta licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom. Stanković je informisao sagovornike da je juče objavljen tender za izradu glavnog projekta i izvođenje radova čija realizacija treba da omogući pristup zgradi Skupštine, kao i plenarnoj sali i salama za sastanke. Takođe, iznijeti su planovi Skupštine za obezbjeđivanje veće pristupačnosti određenog dijela parlamentarnih informacija za slabovida lica i lica sa oštećenim sluhom prilagođavanjem internet stranica Skupštine. Stanković je izrazio uvjerenje da će u narednom periodu biti obezbijeđen adekvatan pristup zgradi Skupštine lica sa invaliditetom, a time i mogućnosti njihovog većeg učešća u radu parlamenta.  

U kontekstu sprovođenja izbornog zakonodavstva, Kamaratu je posebno interesovalo rješavanje pitanja administrativnih i prostornih kapaciteta Državne izborne komisije. Stanković je upoznao sagovornike da je Administrativnom odboru dostavljen na saglasnost Akt o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Državne izborne komisije, o kojem će Odbor raspravljati na prvoj narednoj śednici, dok će poslovni prostor za potrebe Državne izborne komisije biti obezbijeđen u saradnji sa Upravom za imovinu.

Kamarata je pozdravio održavanje konferencije na temu ,,Nezavisnost pravosuđa i reforme pravosudnog sistema'' 18. i 19. juna u Crnoj Gori, koju Skupština Crne Gore organizuje u saradnji sa Evropskim parlamentom. Stanković je istakao da će na konferenciji, na kojoj će učestvovati predstavnici parlamenata zemalja Zapadnog Balkana i parlamenta Turske, kao i organizacija civilnog sektora iz regiona, biti razmotreno više tema iz oblasti nezavisnosti, saradnje i reforme pravosuđa.

Kamarata je izrazio zadovoljstvo zbog nedavne uspješne studijske pośete Odbora za antikorupciju Briselu i prenio da EU ohrabruje inicijative Skupštine Crne Gore koje mogu doprinijeti još boljoj saradnji odbora i Skupštine Crne Gore u cjelini sa institucijama EU i stalnom unapređivanju znanja poslanika i službenika o pravu i procedurama Unije, posebno Evropskog parlamenta.

Sagovornici su razmijenili mišljenja i o Etičkom kodeksu poslanika, koji je usvojen u decembru 2014. godine, kao i o utvrđivanju procedura za postupanje Odbora za antikorupciju i Odbora za ljudska prava i slobode po predstavkama građana i pravnih lica u dijelu njihovih nadležnosti.

Generalni sekretar je naglasio da se značajna pažnja posvećuje stalnom jačanju administrativnih kapaciteta Službe Skupštine, prije svega kroz korišćenje savremenih modela razvoja ljudskih resursa, a u cilju kontinuiranog unapređivanja stručne podrške koja se pruža poslanicima.