Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 13. mart 2015. 15:48

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Siniša Stanković na sastanku generalnih sekretara parlamenata EU

Na današnjem sastanku generalnih sekretara parlamenata zemalja Evropske unije i zemalja kandidata, koji se ove godine održava u Italiji, zemlji koja je predśedavala Evropskoj uniji u drugoj polovini prethodne godine, razmotreno je više pitanja od značaja za rad nacionalnih parlamenata, posebno sa stanovišta donošenja što kvalitetnijeg zakonodavstva na nivou EU i uloge parlamenata u kontroli načela supsidijarnosti, u skladu sa Lisabonskim ugovorom.

Sastanak generalnih sekretara predstavljao je i pripremu za Konferenciju predśednika parlamenata zemalja Evropske unije, zakazanu za 20. i 21. april, takođe u Rimu. Dnevni red Konferencije predśednika parlamenata EU, koji je danas prezentiran, obuhvatiće više sesija na teme „Evropa nakon krize: novi putevi razvoja“, „Kontinent temeljnih prava: Evropa slobode, solidarnosti i bezbjednosti“, „Uloga parlamenata u pregovorima o međunarodnim sporazumima“ i „Jačanje političkog dijaloga“. U okviru završne sesije Konferencije predśednika predviđeno je i razmatranje Poslovnika Konferencije po članu 13 Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji i revidiranog Poslovnika Interparlamentarne konferencije za zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku i zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku.

Konferencija predśednika parlamenata, koju čine predśednici nacionalnih parlamenata zemalja članica EU, predśednici parlamenata zemalja kandidata za članstvo i predśednik Evropskog parlamenta, ima za cilj promociju uloge parlamenata i nadgledanje koordinacije interparlamentarnih aktivnosti. Konferencija predstavlja forum za razmjenu mišljenja, informacija i iskustva među predśednicima parlamenata, o temama koje se tiču uloge i organizacije parlamentarnih funkcija, promocije istraživačkih aktivnosti i zajedničkog djelovanja.

Generalni sekretari su danas u Rimu, u okviru prve sesije, takođe, razmotrili pitanja IPEX-a (Interparlamentarne razmjene informacija), kao osnovne platforme za razmjenu informacija koje se odnose na Evropsku uniju. Na sastanku je usvojen godišnji izvještaj o radu Interparlamentarne razmjene informacija i ponovljena je opredijeljenost generalnih sekretara u pogledu daljeg razvoja IPEX-a, kao pouzdanog sredstva za razmjenu informacija i dokumenata vezano za EU. Usvojene su i nove Smjernice IPEX-a, kojima se uvodi da jednogodišnje predśedavanje preuzima zemlja koja predśedava Konferenciji predśednika parlamenata EU, odnosno zemlja koja predśedava Savjetu EU u drugoj polovini godine.   

Tema druge sesije sastanka generalnih sekretara bila je podrška parlamentarnih administracija preliminarnom nadzoru i kvalitetu zakonodavstva EU, tokom koje su razmijenjena mišljenja i ideje Evropskog parlamenta i nacionalnih parlamenata kako da se u svakoj fazi zakonodavnog postupka unaprijede mehanizmi i uloga i nacionalnih parlamenata i drugih institucija i građana u cilju donošenja što kvalitetnijih propisa i njihove primjene u korist građana Unije.

Tokom treće sesije razmatran je napredak u političkom dijalogu, tokom koje su generalni sekretari razmijenili mišljenja o mogućnostima jačanja političkog dijaloga na svim nivoima, i to između parlamentaraca, kao i između nacionalnih parlamenata i sa Evropskom komisijom i Evropskim parlamentom.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Siniša Stanković imao je i niz bilateralnih razgovora sa kolegama iz parlamenata zemalja EU i regiona, tokom kojih je upoznao sagovornike sa napretkom koji je Skupština Crne Gore ostvarila u proteklom periodu, a razmijenjena su i mišljenja o mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje u cilju razmjene najboljih praksi.