Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 20. maj 2015. 15:46

Susret generalnih sekretara Skupštine Crne Gore i Narodne skupštine Republike Srbije

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Siniša Stanković, sa saradnicima, susreo se danas u Beogradu sa generalnom sekretarkom Narodne skupštine Republike Srbije Janom Ljubičić. Na sastanku su  razmijenjena mišljenja i iskustva vezana za rad parlamentarnih službi, prvenstveno u cilju pružanja što kvalitetnije stručne podrške poslanicima.

Stanković i Ljubičić istakli su da je jačanje administrativnih kapaciteta, posebno u procesu integracije u EU, jedan od prioriteta u okviru nadležnosti generalnih sekretara, zbog čega se u oba parlamenta posebna pažnja posvećuje stalnom razvoju ljudskih resursa. Na sastanku su predstavljene dosadašnje aktivnosti u Službi Skupštine Crne Gore, prvenstveno na izradi i primjeni Strategije razvoja ljudskih resursa, sprovođenju Plana obuka i usavršavanju zaposlenih, analizi opterećenosti poslom i druge.

Imajući u vidu da je izrada teksta radne verzije zakona o Skupštini Crne Gore predviđena Akcionim planom za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore u 2015. godini, na današnjem sastanku posebno je bilo riječi o Zakonu o Narodnoj skupštini Srbije, koji je usvojen 2010. godine. Generalna sekretarka Ljubičić predstavila je najznačajnije novine uvedene ovim zakonom, koje se odnose prije svega na aspekt finansijske autonomije parlamenta, odnos prema drugim državnim organima, kao i na rješenja usmjerena na unaprjeđenje rada Službe Narodne skupštine.

Takođe, s obzirom na to da je Akcionim planom Skupštine Crne Gore za ovu godinu predviđeno unaprjeđivanje procedura za obraćanje građana Skupštini Crne Gore, jedna od tema sastanka bilo je postupanje sa predstavkama građana. U tom smislu, prezentovana su iskustva parlamenta Republike Srbije u primjeni Uputstva za postupanje sa inicijativama, peticijama, predstavkama i predlozima upućenim Narodnoj skupštini, kojim je uređen postupak obrade obraćanja građana i djelovanje parlamenta, odnosno nadležnih radnih tijela. 

Tokom razgovora o otvorenosti parlamenta i modelima saradnje sa građanima, Ljubičić se posebno interesovala za projekat „Demokratske radionice”, koji Skupština Crne Gore sprovodi od 2012. godine. Stanković je informisao da Skupština Crne Gore organizuje projekat kao program građanskog obrazovanja za učenike osnovnih škola sa ciljem da podstakne interesovanje kod mladih za politiku i demokratske procese. On je istakao da je, od početka sprovođenja programa do sada, u projektu  učestvovalo preko 14.000 učenika osnovnih škola iz Crne Gore. 

Generalni sekretari razmijenili su iskustva u sprovođenju javnih nabavki u parlamentima, naročito u pogledu određenih zakonskih rješenja i njihove primjene u praksi.

Budući da unaprjeđenje rada parlamenta zahtijeva kontinuirano jačanje administrativnih kapaciteta, naglašen je značaj razmjene iskustava, kao jedan od oblika unapređenja znanja i stručnosti zaposlenih  i nastavka uspješne saradnje službi dva parlamenta u različitim segmentima.