Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 18. decembar 2015. 14:30

Pośeta generalnog sekretara Parlamenta Kosova Skupštini Crne Gore

Stanković upoznao delegaciju Parlamenta Kosova sa najznačajnijim pitanjima o radu Službe Skupštine Crne Gore

Generalni sekretar Parlamenta Kosova  Ismet Krasnići sa saradnicima boravio je 17. i 18. decembra u dvodnevnoj pośeti Skupštini Crne Gore.

Na sastanku generalnih sekretara predstavljene su organizacione strukture parlamenata i razmijenjena su mišljenja o načinu funkcionisanja službi.Imajući u vidu da je izrada teksta radne verzije zakona o Skupštini Crne Gore predviđena Akcionim planom za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore u 2015. godini, na sastanku je bilo riječi o Zakonu o Parlamentu Kosova, koji je u fazi pripreme. Generalni sekretar Krasnići istakao je najvažnije aspekte ovog zakona, prije svega sa aspekta finansijske autonomije parlamenta.

Tokom sastanaka, Stanković je informisao sagovornike o napretku u procesu evropskih integracija Crne Gore sa posebnim akcentom na ulogu Skupštine Crne Gore u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. U tom kontekstu, ukazao je na specifičan pristup Skupštine Crne Gore ovom procesu i njenoj sve značajnijoj ulozi. Sagovornika je upoznao i sa proširenim nadležnostima matičnih odbora u ocjeni usklađivanja zakonodavstva, kao i sa ulogom Odbora za evropske integracije u praćenju pregovora sa EU.

Saradnici generalnih sekretara razmijenili su mišljenja i iskustva u oblasti razvoja parlamentarnih IT sistema, kao i o pitanjima saradnje između parlamenata i civilnog sektora, kao važnog segmenta učešća javnosti i građana u zakonodavnom procesu.

Generalni sekretari, Krasnići i Stanković, pośetili su i Demokratske radionice „Barbara Prammer“. Služba Skupštine Crne Gore je tokom pośete upoznala saradnike iz kosovskog Parlamenta o procesu sprovođenja projekta Demokratskih radionica, kako bi iskustva mogli primijeniti i u Parlamentu Kosova.

Budući da unapređenje rada parlamenta zahtijeva kontinuirano jačanje administrativnih kapaciteta, naglašen je značaj razmjene iskustava, kao vida unapređenja znanja i stručnosti zaposlenih, kao i nastavka uspješne saradnje službi dva parlamenta u različitim segmentima.