Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 21. januar 2014. 17:09

Obraćanje potpredsjednika Skupštine Crne Gore na Regionalnom sastanku u Danilovgradu

Regionalni sastanak parlamentarnih radnih tijela nadležnih za ljudska prava i prava djeteta sa ombudsmanima za djecu zemalja regiona, organizovan je na temu: Prava djeteta - unapređenje položaja djeteta u cilju zaštite od svih vidova eksploatacije.

„Poštovani,

Zadovoljstvo mi je da Vas u ime Skupštine Crne Gore i organizatora ovog skupa, kao i u svoje lično ime srdačno pozdravim.
Drago mi je da smo se danas okupili u ReSPA-i koja je sa državom Crnom Gorom potpisala ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi, uključujući i pitanje korišćenja ovih objekata u Danilovgradu i u svrhu regionalnog okupljanja, prema kome ReSPA, kao i druge međunarodne organizacije, ima status diplomatske misije u Crnoj Gori.
Veoma značajnim, cijenim saradnju parlamenata zemalja okruženja, kao i ombudsmana iz tih država, čime se doprinosi jačanju aktivnosti u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda svih građana koji žive na ovim prostorima.
Raduje me što je ideja o regionalnom okupljanju parlamentarnih radnih tijela nadležnih za ljudska prava i prava djeteta zaživjela, o čemu svjedoči činjenica da je ovo već drugo okuljanje ovog tipa u poslednjih nekoliko mjeseci.
Podsjećam da je Crna Gora potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, čime se uvrstila među napredne zemlje koje su preuzele obavezu osiguranja i zaštite prava djeteta. Prava djeteta, jemče se Ustavom Crne Gore, kao i nizom zakona kojima se garantuju u pojedinim oblastima.
Skupština Crne Gore, u okviru svoje zakonodavne, ali i nadzorne i kontrolne aktivnosti, kroz plenarna zasijedanja i putem svojih radnih tijela, realizuje brojne aktivnosti u oblasti promocije i zaštite svih ljudskih prava, a posebnu pažnju posvećuje zaštiti prava i interesa djeteta.
Pored razmatranja godišnjeg Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i slobode u radu Skupštine, nadležna radna tijela, prvenstveno Odbor za ljudska prava i slobode, razmatraju brojne druge izvještaje o stanju prava djeteta u Crnoj Gori, i u pojedinim oblastima.
Odbor organizuje i tematske sjednice posvećene djeci i njihovim pravima. Intenzivna je saradnja sa Misijom UNICEF-a u Crnoj Gori, radi poboljšanja stanja u ovoj oblasti. Takođe, na ovom polju, značajna je saradnja Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela sa drugim državnim organima, institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, međunarodnim organizacijama, nevladinim sektorom, akademskom zajednicom i medijima.
Skupština Crne Gore, povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava djeteta, već u kontinuitetu, organizuje sjednice Dječijeg parlamenta na kojima predstavnici Vlade odgovaraju na pitanja djece iz svih crnogorskih opština. Cilj je da se doprinese sazrijevanju svijesti i unapređenju modela učešća djece u društvenim procesima, odnosno da se omogući djeci da učestvuju i odlučuju u pitanjima koja se na njih odnose.
Takođe, Skupština od oktobra 2012. godine realizuje program Demokratskih radionica, kroz koje je prošlo oko sedam hiljana djece iz brojnih škola, iz svih krajeva Crne Gore, koja se u Skupštini, kroz neposredne razgovore sa poslanicima, upoznaju sa radom Parlamenta
Danas imam posebno zadovoljstvo da otvorim skup na temu “Prava djeteta- unapređenje položaja djeteta u cilju zaštite od svih vidova eksploatacije” i predstavim namjeru Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore da saradnju na ovu temu produbi sa svim državnim institucijama, a naročito sa Institucijom zaštitnika ljudskih prava i slobode Crne Gore, kao krovnom institucijom u ovoj oblasti.
Cijenim važnim što je Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore prepoznala ovaj problem u ovoj fazi regionalnog Projekta i da mu je data puna podrška za njegovu realizaciju do izrade objedinjenog posebnog izvještaja u cilju unaprjeđenja položaja djeteta i zaštite od svih vidova eksploatacije. Tome se Odbor za ljudska prava i slobode pridružio aktivnim učešćem u koordinisanoj aktivnosti sa nadležnim Vladinim resorima, što je svakako, u međuvremenu doprinijelo boljoj zaštiti prava djeteta, a što želimo kroz izlaganja, nas domaćina, danas podijeliti sa vama - našim gostima. Naravno, razmjenjujući iskustva postignutog u ovoj oblasti u našem okruženju.

Umjesto uopštene priče, osvrnuću se konkretno na postignuto u jednoj od oblasti koje su bile predmet istraživanja i kod nas i u region - na problem prosjačenja.
Imajući u vidu da je prosjačenje djece često povezano sa trgovinom ljudi, informisaću o preduzetim odredjenim aktivnostima na suzbijanju ove pojave.
Preporuke Zaštitnika date u Posebnom izvještaju o prosjačenju, koje se tiču:
- utvrđivanja uzroka dječjeg prosjačenja,
- multidisciplinarnog pristupa problemu,
- izmjene zakonske regulative u cilju bolje zaštite prava djeteta,
- jačanja uloge centara za socijalni rad i savjetovališta za roditelje,
- preduzimanja mjera na podizanju svijesti djece, građana i stručne javnosti;
a koje je Odbor usvojio, i dobra su polazna osnova za rešavanje problema prosjačenja.

Smatram da je u problemu prosjačenja važno prepoznati status djeteta, ne kao prestupnika - nego kao žrtve, jer se kroz to prepoznaje i način rješavanja problema.

U skladu sa temom današnjeg skupa, ukratko ću se osvrnuti i na najznačajnije realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate na polju borbe protiv trgovine ljudima, fokusirajući se na one koje su imale za cilj zaštitu djece od bilo kog oblika eksploatacije.
Kao što vam je poznato, država Crna Gora kroz članstvo u Savjetu Evrope i Ujedinjenim nacijama kao i kroz pristupanje Evropskoj uniji obavezala se na posebnu zaštitu dječijih prava, spriječavanja i sankcionisanja svih vidova eksploatisanja djece.
Usklađujući naše krivično zakonodavstvo sa međunarodnim pravnim standardima, u prethodnom periodu, značajno smo unaprijedili zakonodavni okvir kojim se reguliše krivično djelo trgovina ljudima. U cilju stvaranja ambijenta za još efikasnije krivično gonjenje počinilaca krivičnog djela Trgovine ljudima, nedavno usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona, na inicijativu Vladine Kancelarije izvršena je izmjena člana 444 u dijelu uvođenja dva nova oblika eksploatacije, koji nastaju kao rezultat vršenja krivičnog djela Trgovina ljudima: „ropstva i radnji sličnih ropstvu“ i „sklapanja nedozvoljenog braka“. Istovremeno, u članu 445 koji kriminalizuje trgovinu djecom radi usvojenja, pomijerana je starosna granica sa 14 na 18 godina, što je od velike važnosti u smislu jačanja zaštite dijece i njihovog pristupa pravima.
Posvećujući posebnu pažnju segmentu zaštite žrtava trgovine ljudima, Vlada Crne Gore kroz budžet Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, u kontinuitetu opredjeljuje sredstva za nesmetano funkcionisanje Vladinog Skloništa za žrtve trgovine ljudima. Sredinom prošle godine, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima je obezbijedila mnogo adekvatniji prostor za smještaj žrtava trgovine ljudima, u kojem mogu odvojeno da se smjeste djeca i odrasli. Kancelarija finansira I Vladinu SOS liniju za žrtve trgovine ljudima, putem koje se besplatno i anonimno mogu dobiti svi neophodni savjeti i informacije edukativnog tipa o fenomenu trgovine ljudima i prijaviti eventualne sumnje na izvršenje ovog krivičnog djela.

Na institucionalnom planu sproveden je značajan broj edukativnih aktivnosti, koje su imale za cilj jačanje stručnih kapaciteta - zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih radnika, predstavnika policije, tužilaštva, sudstva, inspekcijskih službi, i drugih koji su uključeni u borbi protiv trgovine ljudima/djecom, u okviru kojih je akcenat stavljen na identifikaciju i pružanje adekvatne pomoći i zaštite. U cilju pospješivanja sistema identifikacije, izrađena je lista indikatora za rano prepoznavanje žrtava/potencijalnih žrtava trgovine ljudima/djecom, koja je odštampana u formi kartice i distribuirana svima koji shodno opisu posla kojeg obavljaju, mogu doći u direktan kontakt sa žrtvom/potencijalnom žrtvom trgovine ljudima/djecom. Posebna lista indikatora izrađena je i za pružaoce medicinske pomoći.

Prema informacijama o aktivnostima Vlade, posebno važnim, cijenim i potpisivanje revidiranog Sporazuma o saradnji između državnih institucija (Vrhovno državno tužilaštvo, Vrhovni sud, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima), JU Centar za podršku djeci i porodici Bijelo Polje, Crvenog krsta i šest nevladinih organizacija. Svrha ovog sporazuma je saradnja na: prevenciji, identifikaciji, edukaciji, prijavljivanju i krivičnom gonjenju izvršilaca i zaštiti potencijalnih žrtava trgovine ljudima, uz puno poštovanje njihovih ljudskih prava, s ciljem obezbjeđivanja fizičke, psihološke, zdravstvene, socijalne i dječije zaštite i olakšavanja njihove integracije u novo društvo, odnosno reintegracije u slučaju dobrovoljnog povratka u zemlju porijekla. Sporazumom su zakonom definisane obaveze institucija konkretizovane kroz jasno određene operativne postupke koje potpisnici Sporazuma realizuju u rješavanju konkretnog slučaja trgovine ljudima. Istovremeno, poseban akcenat je stavljen na postupanje u odnosu na žene i djecu žrtve trgovine ljudima.

U cilju jačanja sposobnosti mladih i uopšte osjetljivih grupa da sami prepoznaju i zaobiđu zamke trgovaca ljudima, Vlada preko Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima u kontinuitetu sprovodi osmišljene i ciljane kampanje, prvenstveno usmjerene na podizanju svijesti cjelokupne javnosti o fenomenu trgovine ljudima i djecom, što ujedno predstavlja i jedan od ciljeva Strategije za borbu protiv trgovine ljudima Vlade Crne Gore.

Prepoznavši značaj sistemske edukacije učeničke populacije o fenomenu trgovine ljudima, država Crna Gora je preko Vladinih resora kod Centra za stručno obrazovanje, akreditovala program pod nazivom “Integracija principa prevencije u borbi protiv trgovine djecom kroz obrazovni sistem“. U skladu sa njim, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i uz podršku UNICEF-a, obučene su grupe trenera - nastavnika građanskog obrazovanja, koji su stečena znanja o trgovini ljudima/djecom dalje prenosili svojim kolegama. U narednom periodu, prema dostupnim informacijama, očekujemo da tema o trgovini ljudima bude uvedena kao zasebna nastavna jedinica u okviru predmeta Građansko obrazovanje, čime će edukacija djece o ovom fenomenu biti obavezna i na taj način sistemski riješena.

Dozvolite mi da na na kraju, podsjetim da je eksploatacija ljudskih bića, u bilo kojoj formi, a posebno djece, u suprotnosti sa fundamentalnim ciljevima zdravog društva i protiv nje se jedino udruženim snagama društva možemo efikasno boriti, a počinioce procesuirati i kažnjavati bez ustupaka i bilo kakvih kompromisa

U želji da ovaj II Regionalni sastanak parlamentarnih radnih tijela nadležnih za ljudska prava i prava djeteta sa ombudsmanima za djecu zemalja regiona
razmjenom informacija, iskustava o postignutom i preuzimanjem dobrih praksi značajno doprinese poboljšanju položaja i zaštiti sveukupnih prava djeteta, želim vam uspješan rad i prijatan boravak u Crnoj Gori.”

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Suljo Mustafić