Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 24. oktobar 2014. 13:00

Završena pośeta potpredśednika Skupštine Branka Radulovića Kraljevini Danskoj

Domaćin pośete prvi potpredśednik danskog Parlamenta Bertel Harder

Potpredśednik Skupštine Crne Gore prof. dr Branko Radulović, boravio je od 21. do  24. oktobra u posjeti Kraljevini Danskoj. Ovom prilikom sastao se sa potpredśednikom danskog Parlamenta i članom Predśedništva Nordijskog savjeta Bertelom Harderom, koji je ujedno bio domaćin pośete, predśednicima i članovima Odbora za vanjsku politiku, Odbora za vanjske poslove, Odbora za evropske poslove, Odbora za klimatska pitanja, energetiku i izgradnju, Odbora za preduzetništvo, razvoj i izvoz, Odbora za pravne poslove i Odbora za zaštitu životne sredine, kao i uglednim profesorima i stručnjacima za pitanja Zapadnog Balkana.

Pośeta je realizovana u kontekstu unapređenja saradnje crnogorskog i danskog parlamenta i razmjene mišljenja o procesu evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore, napretku koji je Crna Gora ostvarila i daljim aktivnostima koje su potrebne kako bi ispunila kriterijume za članstvo u EU, ali i o unutrašnjim izazovima sa kojima se suočava Evropska unija i njenim budućim koracima u ovom kontekstu.

Tokom susreta sa brojnim predstavnicima danskog Parlamenta potpredśednika Radulovića posebno je interesovalo mišljenje danskih parlamentaraca o daljem proširenju Evropske unije i naročito o poziciji Crne Gore u ovom procesu, ali i reformama na nivou Evropske unije.  

Predstavnici danskog Parlamenta bili su saglasni da je proces proširenja Evropske unije potrebno nastaviti i da svaka zemlja Evrope koja želi da bude članica i ispunjava kriterijume za članstvo treba da bude dio Unije. Posebno su naglasili postojanje perspektive za članstvo zemalja Zapadnog Balkana, naročito onih koje su započele proces pregovora, među kojima je i Crna Gora. Međutim, od  ključnog značaja su ispunjavanje kriterijuma, sprovođenje reformi i ostvarivanje vidljivih rezultata.

Pritom, istakli su da su pred Crnom Gorom značajni izazovi kada su u pitanju jačanje vladavine prava i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou.

S druge strane, istaknuto je da zbog određenih unutrašnjih izazova, u okviru same Unije, takođe, predstoje određene reforme u političkom, ekonomskom i administrativnom kontekstu.

Osvrćući se na proces evroatlantskih integracija, danski parlamentarci su, pored ostalog, saopštili da, zbog dešavanja na međunarodnom nivou, proširenje trenutno nije jedan od prioriteta NATO-a. 

Pored razgovora o evropskim i evroatlantskim integracijama, na sastancima je bilo riječi i o položaju danskog Parlamenta u političkom sistemu ove države, njegovoj kontrolnoj i nadzornoj ulozi nad radom izvršne vlasti, radu pravosudnih organa, izboru nosilaca pravosudnih funkcija, ali i temama iz oblasti ljudskih prava, ekonomske i socijalne politike, preduzetništva, energetike i zaštite životne sredine. 

Potpredśednik Radulović je posebno korisnim za Crnu Goru ocijenio iskustva Danske u oblasti ekonomske i socijalne politike, preduzetništva, energetike i zaštite životne sredine, imajući u vidu da je Danska prepoznata kao jedna od najuspješnijih zemalja u podsticanju preduzetništva i modernizaciji sistema socijalnog staranja i da je zemlja čiji je životni standard među najvišima u svijetu.

Tokom trodnevnog boravka u Danskoj, potpredśednik Radulović je, pored Parlamenta Danske, pośetio i Kancelariju parlamentarnog ombudsmana, gdje je bilo riječi o efikasnosti rada danskog Ombudsmana koji je, pored ostalog, značajno doprinio postizanju visokog stepena transparentnosti rada državnih instucija i borbi protiv korupcije, značaju uspostavljanja dobre saradnje između zaštitnika ljudskih prava i parlamenta i jačanja povjerenja građana u njegov rad.  

Potpredśednik je pośetio i Evropsku agenciju za životnu sredinu, gdje je bilo riječi o uspostavljanju efikasnog sistema monitoringa stanja životne sredine i podršci koju Agencija može da pruži Crnoj Gori u jačanju ovog sistema, pronalaženju fondova i novih rješenja u cilju unapređenja stanja životne sredine.