Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 29. maj 2015. 10:15

Potpredśednik Skupštine Branko Radulović boravio u službenoj pośeti švedskom Parlamentu

Potpredśednik Skupštine Crne Gore prof. dr Branko Radulović boravio je u zvaničnoj pośeti švedskom parlamentu Riksdagu. Tokom pośete potpredśednik Radulović sastao se sa prvim potpredśednikom Riksdaga, Tobias Bilstromom, kao i sa predśednicima i članovima Ustavnog odbora, Odbora za EU poslove, Odbora za finansije, Odbora za odbranu i Odbora za industriju i trgovinu.

U razgovoru sa švedskim parlamentarcima razmijenjena su gledišta o aktuelnoj političkoj, bezbjednosnoj, socio-ekonomskoj i integracionoj situaciji u Evropskoj uniji i na globalnom planu. Tom prilikom razgovarano je i o brojnim izazovima pred kojima se nalazi EU i njene članice i načinima na koji se isti mogu prevazići u cilju rješavanja problema na kvalitetan način.

Na sastanku potpredśednika Radulovića sa prvim potpredśednikom Riksdaga, gospodin Bilstrom je istakao da Evropska unija nema alternativu i da će se Švedska čvrsto zalagati za njen opstanak, a da čvršće povezivanje Nordijskih država koje čine Nordijski savjet u neku novu uniju nema značajniju podršku Švedske i njenih građana. Međutim, konstatovano je da su pred EU i njenim institucijama veliki izazovi kako zbog postojećih rješenja tako i zbog nedovoljne efikasnosti rada njenih institucija. Potpredśednik Riksdaga je podśetio da je Švedska za vrijeme predśedavanja EU 2009. godine usvojila tzv. Stokholmski program koji je definisao okvir saradnje u samoj EU u svim segmentima djelovanja, kao i način integrisanja ukupnog Zapadnog Balkana i Turske. Činjenica da Stokholmski okvirni program nije u potpunosti ispoštovan reflektuje se u trenutnim dešavanjima na Zapadnom Balkanu, kao i ekonomskim krizama u brojnim državama EU. Potpredśednik Bilstrom je, takođe, naglasio da euro zona treba da opstane na novoj platformi, koja bi sadržala efikasna ekonomska i finansijska rješenja, jasno definisanu ulogu institucija i koja bi u budućnosti trebala da uključi sve države EU. Po njegovom mišljenju učlanjenje zemalja Zapadnog Balkana i Turske treba da bude sukcesivno i na osnovu ispunjenja jasnih kriterijuma, a ne nikako da bude posljedica geopolitičkog značaja države što se dešavalo u prethodnom periodu. Takođe, potpredśednik Bilstrom je iznio stav da EU treba da predstavlja crvenu nit za sve zemlje Evrope, međutim, na putu učlanjenja svaka zemlja ima svoju specifičnost koju treba uvažiti i valorizovati na najbolji način u cilju blagostanja sopstvenih građana i ukupne Evropske unije. To je i pokazano na primjeru Švedske koja je u prethodnih sto godina od najsiromašnije zemlje sa velikom smrtnošću novorođenčadi i emigracijom stanovništva postala zemlja blagostanja, bogatstva, slobode i zemlja u koju se migrira. Štaviše, osnovni i glavni motiv učlanjenja Švedske u EU 1995. godine nije bio motivisan time da Švedska unaprijedi sopstveni sistem, već da bi svoj uspješan model proširila i na ostale članice EU. Potpredśednik Riksdaga je potencirao švedski model koji se sastoji u temeljitoj izgradnji pravne države, potpunoj primjeni zakona, Parlamentu kao krovnoj instituciji, slobodi izražavanja, slobodi medija, izuzetno niskoj stopi korupcije, kao i valorizaciji nauke kao najvažnijeg resursa.

Po pitanju bezbjednosne situacije i odnosa prema zapadnoj vojnoj alijansi, potpredśednik Bilstrom je kazao da to pitanje postaje jedno od najvažnijih pitanja i u švedskom Parlamentu, kako zbog ukupnih globalnih, tako i zbog regionalnih kretanja, a prije svega imajući u vidu dešavanja u oblasti Baltičkog mora. Riksdag će unaprijediti postojeći dokument u kojem će se mnogo preciznije odrediti svi ekonomski i bezbjednosni efekti postojeće neutralnosti ili približavanja i učlanjenja u NATO. Takođe, razmotriće se inicijativa Finske oko bliže vojne saradnje te dvije zemlje koje su vojno neutralne. Pri tome, istakao je dominantni stav javnog mnjenja u Švedskoj i najvažnijih političkih činioca da Švedska ostane vojno neutralna zemlja.

Potpredśednik Bilstrom smatra da Crna Gora treba da ima vrlo izbalansiran stav prema učlanjenju u NATO, da odluka treba da bude rezultat detaljnih bezbjednosnih, integracionih i ekonomskih analiza i posljedica ispunjenja standarda, uz obavezno uvažavanje većinskog javnog mnjenja. Transparentnost i objektivno sagledavanje pri analizi i donošenju odluka moraju biti u potpunosti ispunjeni.

Imajući u vidu ingerencije Ustavnog odbora kao najznačajnijeg u Riksdagu po pitanju monitoringa rada Vlade i ostvarivanja prava i sloboda, prilikom razgovora potpredśednika Radulovića sa članovima, ovog odbora, razmatrana je uloga Riksdaga u odnosu na Vladu, stvaranje nezavisnih i profesionalnih medija i organizovanje slobodnih izbora. Odgovarajući na konstataciju potpredśednika Radulovića da premijer Crne Gore često ističe da u Crnoj Gori postoji diktatura Parlamenta, ukoliko Parlament u najmanjoj mjeri izmjeni ili eventualno odbije predlog Vlade, švedski parlamentarci su izrazili negodovanje prema takvom odnosu, posebno imajući u vidu da ovaj Odbor i Riksdag vrši nadzor i kontrolu rada premijera i ukupne Vlade, koja je zadužena samo da sprovođenje politike i primjenu zakona koje usvaja Riksdag. Na konstataciju potpredśednika Radulovića da je medijska scena u Crnoj Gori daleko od slobodnog i profesionalnog izvještavanja, da poslije jedanaest godina još uvijek nije rasvijetljeno ubistvo glavnog i odgovornog urednika dnevnih novina „Dan“, Duška Jovanovića, da su brojni slučajevi napada na novinare, da je medijska scena u velikoj mjeri ispolitizovana i da Javni servis nije u dovoljnoj mjeri neutralan i u javnom interesu, da pojedini mediji protežiraju određene političke činioce, a da se neki tzv. mediji bave stvarima na način koji je ispod ljudskog morala, švedski parlamentarci su naveli da su slobodni mediji jedan od najznačajnijih činilaca izgradnje slobodnog i demokratskog društva. Švedski parlamentarci smatraju da hitno treba donijeti novi Zakon o medijima sa normama kojima se ostvaruju najveći standardi i novi Zakon o slobodnom pristupu informacijama, kao dijelu ukupnih mjera za poboljšanje crnogorske medijske scene. Pitanje ostvarivanja medijske etike treba prepustiti samim medijima, a u slučaju da se ona i ubuduće krši tada treba razmotriti ponovno uvođenje Zakona o kleveti, kao što je učinjeno u Švedskoj, što je rezultiralo dostignutim zavidnim standardima u ovoj oblasti. Oni su naveli da glavni urednik može u određenim prilikama u svom komentaru da promoviše određenu političku orijentaciju, dok ostali redakcijski novinari treba da su krajnje nezavisni i profesionalni.U slučaju kršenja etike, odgovornost snosi samo glavni urednik. Javni servis u Švedskoj finansiraju građani koji koriste tv signal. Uz to, odnos Riksdaga i Javnog servisa se precizno definiše ugovorom čije sprovođenje kontroliše posebno radno tijelo. Svi ostali mediji su u privatnom vlasništvu čiji su vlasnici određene fondacije, privatnici ili radnički pokreti koji su i odgovorni za njihovu finansijsku održivost. Država u simboličnom iznosu finansijski podržava pojedine lokalne medije i to one koje ostvaruju lokalni interes, a nalaze se u finansijskim problemima. Nepostojanje pravne države je uzrok nerasvijetljenog ubistva glavnog urednika i napada na novinare.

Na konstatacije potpredśednika Radulovića da izbori u Crnoj Gori nijesu slobodni, da je to objavljeno u svim izvještajima Evropske komisije, da se iscrpila mogućnost da unutar Skupštine realizuje ideja prelazne Vlade i da će zbog toga Demokratski front zajedno sa istinskom opozicijom i građanima Crne Gore otpočeti ulične proteste, švedski parlamentarci su sugerisali da je potrebna intenzivna međunarodna aktivnost i pośete parlamenata zemalja EU i njenih institucija u cilju sticanja što veće međunarodne podrške.

Prilikom sastanka sa predśednikom i članovima Odbora za EU poslove, kojeg sačinjavaju bivši ministri i evropski parlamentarci, istaknut je značaj ovog Odbora u kreiranju ukupne politike Švedske prema EU i kontroli njenog sprovođenja. Oni smatraju da se EU nalazi u velikoj krizi i da nema kritični odnos prema sebi, da ne rješava svoje brojne probleme i da se čak prema pojedinim njenim članicama, ali i na globalnom nivou, ponaša kolonijalno. Politika „zaključanih vrata“ treba da doživi svoj kraj i da dalji rad institucija treba da bude krajnje transparentan i principijelan u cilju ostvarivanja ideja zbog kojih je i osnovana, a to je da bude unija blagostanja. Kritični odnos prema sadašnjem stanju je prvi korak u ostvarivanju ovakve perspektive EU.

Tokom sastanka sa članovima Odbora za finansije, predstavnici ovog Odbora su istakli da je za Švedsku bolje što nije dio euro zone, s obzirom na trenutno stanje u zoni. Međutim, Švedska ima određene probleme da bi održala izvoznu konkurentnost svojih proizvoda zbog promjene odnosa švedske krune i eura. Stoga je neophodno redefinisanje u euro zoni i institucija u njoj. Švedska je protiv federalnih rješenja u ekonomskoj i finansijskoj sferi, već zagovara princip jedinstvenih rješenja. Istaknuto je da je moralni hazard kod pojedinih država bio prisutan kod primjene kriterijuma iz Mastrihta. Kao posljedica ukupnog stanja u euro zoni i cijeloj EU, konkurentnost proizvoda je niska, a nivo investicija mali.

Prilikom sastanka sa članovima Odbora za odbranu, švedski parlamentarci osim pojedinosti švedske odbrambene doktrine su istakli i niz interesantnih činjenica iz ove oblasti. Naime, ukupni troškovi švedske neutralnosti i ovaj stepen vojne i bezbjednosne sigurnosti i primjena njihove platforme, košta Švedsku do 2% BDP-a. Izvoz opreme je negdje oko 3%, a dalji rast BDP-a Švedske će usloviti smanjenje udjela troškova namijenjenih za ovakvo vojno opredjeljenje. Takođe, parlamentarci su potencirali da neće doći do formiranja nekog vojnog saveza pod okriljem EU, čak ni u bezbjednosnom sektoru. Bezbjednosne službe, vojne ili civilne, kontroliše Vlada, a rad Vlade nadgleda Parlament. Takođe, Državna revizorska agencija u većoj mjeri kontroliše poštovanje zakona i odobrenih finansijskih sredstava od strane bezbjednosnih službi. Istakli su da je zakonska procedura jasno definisana po pitanju ko može biti prisluškivan, sa krucijalnom ulogom sudskih organa.

Potpredśednik Radulović se takođe susreo sa predstavnicima Odbora za industriju i trgovinu. Tokom sastanka članovi Odbora su istakli da je njihov osnovni cilj visok i konkurentan izvoz švedskih proizvoda, posebno onih koji su posljedica visokog učešća znanja, nauke i informacionih tehnologija. Zbog toga je pokrenut novi paket mjera sa visokom konkurentnošću i kompetentnošću proizvoda. Ulaganje u nauku i istraživanja je izuzetno visoko, iznad 7%, pri čemu država izdvaja 3,6%, što je isti procenat koji u ovu oblast ulaže i privatni sektor. Na taj način Švedska izdvaja za ovaj najznačajniji resurs tri puta više od EU prośeka. Švedski parlamentarci su naglasili da uloga Vlade i Parlamenta mora biti aktivna u kreiranju ukupne ekonomske i industrijske politike i da veliki sistemi i nosioci razvoja moraju biti stimulisani i podržani od strane države po pitanju određenih povlastica kroz poreski sistem ili pak kroz stvaranje uslova za što veću konkurentnost i razvoj.

Švedski parlamentarci su potpredśedniku Raduloviću postavljali brojna pitanja o stanju u Crnoj Gori i regionu, na polju bezbjednosti, međunacionalnih odnosa, socio-ekonomskog stanja, uticaju vodećih država i prelivanju globalnih kriza bilo da se radi o snagama ISIS-a ili Ukrajinske krize. Potpredśednik Radulović je istakao da, nažalost, na Zapadnom Balkanu vlada konfederacija kriminalnih režima i bezbjednosnih struktura i da isti često za ostvarivanje svojih pozicija i ciljeva koriste međunacionalne različitosti, predpolitičko stanje društva, nedavne krvave sukobe ili globalne prijetnje. Za takvo stanje odgovornost u određenoj mjeri snosi i neprincipijelnost i inertnost pojedinaca i institucija koje predstavljaju i koji su dio EU, kao i globalni uticaj i interesi pojedinih velikih država, prije svega SAD i Rusije. Takođe je zabrinjavajuća dvoznačnost ili čak eksplicitnost pojedinih albanskih zvaničnika o objedinjavanju albanskog naroda u jednu državu, kao i učešće pojedinih građana Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije u borbama na strani ISIS-a. Potpredśednik Radulović smatra da je građanski bunt u Makedoniji borba protiv korumpiranog režima i da nema nikakav nacionalni predznak. Naglasio je da će se građanski bunt uskoro desiti i u Crnoj Gori i da EU treba da ima objektivan i aktivan odnos prema svim budućim dešavanjima i njihovim akterima.